Religion

Biskop deltar på feiring av konverteringsterapi-forbud

FORBUD: Torsdag behandler Stortinget lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer til feiring i etterkant.

Oslo-biskop Kari Veiteberg er en av dem som skal tale på markeringen i etterkant av at Stortinget torsdag stemmer over lovforslaget som innebærer et forbud mot konverteringsterapi.

Også Elisabeth Meling, leder for Skeivt kristent nettverk, er blant talerne på arrangementet.

I tillegg taler kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, leder av Stortingets familie- og kulturkomité Grunde Almeland og tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Dagen omtalte saken først.

Bredt flertall

Vårt Land har tidligere meldt at forbudet er sikret bredt flertall i Stortinget, etter at Høyre varslet at de gir sin støtte til Støre-regjeringens forslag i sin helhet.

Arbeiderpartiet og Høyre har tidligere vært uenige om hvor langt man kan gå i å forby konverteringsterapi når den retter seg mot voksne som samtykker til det.

Anette Trettebergstuens forslag om totalforbud fikk kritikk fra blant annet Riksadvokaten som mente forbudet potensielt kunne bryte med samtykkende voksnes tros- og ytringsfrihet.

Regjeringen går i stedet inn for å forby handlinger som «krenker en annen», og konkretiserer med eksempler hvordan dette kan forstås.

Stortingsrepresentant ba folk tenke

Mandag 27. november sendte Jenny Klinge (Sp) ut en e-post til alle stortingsrepresentantene, meldte Klassekampen. I e-posten ba hun folk tenke seg godt om før de stemmer over lovforslaget torsdag denne uka.

Klinge er imot at formuleringen om kjønnsidentitet er med i forslaget.

Fri- og lavkirkelige aktører skeptiske

Loven har vakt stort engasjement blant tros- og livssynssamfunn.

Flere har vært positive, blant dem Kirkerådet og flertallet av bispedømmene. Skeivt kristent nettverk har også ønsket forbudet velkommen.

Loven har blitt problematisert fra mange hold. Flere har vært bekymret for at den vil ramme sjelesorg og samtale om seksuell orientering og kjønnsidentitet.

– Jeg opplever at loven står i fare for å kriminalisere frivillige samtaler mellom voksne mennesker, i tillegg til bønn, sa Espen Ottosen til Vårt Land før sommeren.

Flere fri- og lavkirkelige aktører har uttrykt skepsis til den nye loven. Det har også Den katolske kirke.

---

Dette blir forbudt

  • 16. juni – en uke før hun gikk av – la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen frem lovforslaget som forbyr konverteringsterapi.
  • Det skulle bli forbudt å krenke noen gjennom å «anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter med hensikt om å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».
  • Straff for lovbrudd: Bot eller fengsel inntil tre år – seks år for grove tilfeller.

---Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion