Religion

Lærer har inngått forlik med Folkehøgskolen Sørlandet og slutter

FOLKEHØGSKOLE: De ansattes tillitsvalgte ble sagt opp ved Folkehøgskolen Sørlandet og gikk til søksmål. Nå har han inngått forlik og sagt opp jobben. – Vi savner ham allerede, sier tidligere elevrådsleder.

– Det har gått én dag og vi savner ham allerede, sier Astrid Marie Wegner Lindeland.

Hun er stipendiat og andreårselev på Folkehøgskolen Sørlandet. Tirsdag denne uken ble hun og de andre stipendiatene ved skolen innkalt til hastemøte med rektor. Der ble de informert om at en av skolens lærere, som også har vært de ansattes tillitsvalgte, har inngått forlik med skolen og slutter i jobben.

Den ansatte bekrefter at det er inngått et forlik etter rettsmekling mandag. Han opplyser at han har sagt opp stillingen selv og fått økonomisk kompensasjon.

Styreleder ved skolen, Kjell Hammen, bekrefter at det er inngått et forlik. Han kan ikke kommentere saken ytterligere.

Fædrelandsvennen meldte nyheten først.

KRITISK TIL SKOLEN: – Hvis Nils forsvinner ut av skolen blir ikke skolen den samme, sier Astrid Marie Wegner Lindeland. Hun var elevrådsleder på Folkehøgskolen Sørlandet i fjor og reagerer kraftig på oppsigelsen av læreren.

Åpent støttebrev

Den ansatte har fått stor støtte fra flere kollegaer og elever ved skolen etter at han i mai ble sagt opp fra sin stilling etter 20 år som lærer ved skolen.

«Oppsigelsen er uforståelig for oss og har naturlig nok skapt vanskelige arbeidsforhold», skrev ti nåværende og tidligere medarbeidere i et åpent brev i Vårt Land 12. oktober i år.

Den ansatte har selv bestridt grunnlaget for oppsigelsen og nylig kunne avisen fortelle at han har gått til søksmål mot skolen.

Nå blir det altså ingen rettssak.

Det synes den tidligere elevrådslederen er synd.

– Vi trodde at det skulle bli rettssak og at han skulle gå seirende ut, sier Astrid Marie Wegner Lindeland.

– Skolen blir ikke den samme

Ifølge henne ble elevene informert om situasjonen av rektor under en såkalt midtsamling på skolen på tirsdag.

– Det var tårer da elevene fikk vite om det. Vi kommer til å savne ham sårt. Skolen blir ikke den samme uten ham.

Selv mener hun læreren har utgjort en positiv forskjell i mange elevers liv, og er dypt uenig i oppsigelsen av ham.

– Jeg synes styret har begått en alvorlig feil. De er jo ikke inne på skolen og blant elevene. De ser ikke hvor stor forskjell han gjør, sier hun.

Motarbeidelse og utilbørlig press

Vårt Land har sett en protokoll fra et drøftingsmøte i forkant av oppsigelsen i mai. Her kommer det fram at skolen den gang vurderte oppsigelse på grunn av det de mente var ulovlig fravær, motarbeidelse og utilbørlig press mot ledelse, styret og ansatte, brudd på medvirkningsplikten og uakseptabel behandling av elever.

Ifølge Vårt Lands kilder har den tillitsvalgte fått støtte til søksmål fra fagforeningen Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF).

Vårt Land har tidligere vært i kontakt med Andreas Melberg, daglig leder i NKF. Han ville ikke bekrefte eller avkrefte hvorvidt de er involvert i saken.

I uttalelsen fra de ansatte ved folkehøyskolen, gir de sin tilslutning til det de oppfatter som NKFs vurdering.

«Fagforeningen NKF sentralt vurderer oppsigelsen som ubegrunnet på grunnlag av premissene i oppsigelsen og har valgt å støtte tillitsvalgt i retten. På bakgrunn av informasjon som vi har og vår kjennskap til saken, stiller vi oss bak NKF sin vurdering og gir tillitsvalgt også vår støtte», skrev de.

Rektor på Folkehøgskolen Sørlandet hadde onsdag ikke mulighet til å kommentere saken. Assisterende rektor viser til styreleder Kjell Hammen for kommentar.

---

Folkehøgskolen Sørlandet

  • Ble startet opp i 1912 under navnet Sørlandets Kristelige Ungdomsskole.
  • Er eid av Normisjon region Agder (60 prosent), Indremisjonsforbundet Sør (30 prosent) og KFUK-KFUM Agder (10 prosent).
  • Har plass til 130 elever. 63 har takket ja til skoletilbudet i år.
  • Før det nåværende skoleåret har stillinger blitt kuttet med 5,5 årsverk. Nedskjæringen omfatter både lærerstillinger, kjøkken, vaktmester og stillinger i administrasjonen.
  • I 2022 hadde skolen 26 årsverk, ifølge årsregnskapet.
  • Tre linjetilbud er lagt ned, blant annet deres mye omtalte Liverpool-linje.

Kilde: fhssorlandet.no / Wikipedia / Brønnøysundregistrene / Vårt Land arkiv

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion