Religion

Drastisk nedgang: Halvparten så mange lar seg døpe i Jehovas vitner

JEHOVAS VITNER: Fra 2019 til 2022 ble antallet som lot seg døpe halvert i Jehovas vitner, både nasjonalt og globalt.

I 2019 var det over 300.000 mennesker som lot seg døpe som et Jehovas vitne. Tre år seinere var det under halvparten så mange som gjorde det samme. I samme periode har en halvering skjedd i Norge også - 204 til 109. Det viser offisielle dåpstall fra Jehovas vitner (se faktabokser nederst i saken).

Talsperson i Jehovas vitners informasjonsavdeling i Skandinavia, Jørgen Pedersen, skriver følgende om dåpstallene i en e-post til Vårt Land:

«Vi tror at de som tilber Gud må gjøre det av egen fri vilje. Det å bli et Jehovas vitne er derfor en frivillig og en informert beslutning, og vi praktiserer ikke barnedåp. Derfor er det bare naturlig at antall personer som innvier seg til å tjene Gud varierer fra år til år.»

I Jehovas vitner må man før man bli døpt ha en samtale med to eldste i menigheten. De vil forsikre seg om at vedkommende forstår hva dåpen innebærer, og lever etter Bibelens prinsipper. Hvis de eldste kommer til at «vedkommende ikke forstår Bibelens grunnleggende lære», vil de sørge for at han får opplæring, slik at han kan bli kvalifisert til å bli døpt senere.

Peker på pandemien

I perioden 2010 til 2020 er det høyeste tallet på verdensbasis 303.866 (2019) og det laveste 241.994 (2020). Men de to neste årene skjer det en gradvis drastisk nedgang med 171.393 døpte i 2021 og så 145.552 i 2022.

Pedersen mener koronapandemien må ta en god del av skylda.

«Under covid-19 pandemien innstilte Jehovas vitner den fysiske forkynnelsen over hele jorden. I mange land var ikke teknologien like tilgjengelig, og dette kan ha forhindret de lokale Jehovas vitner å forkynne like mye som før pandemien. Det er sannsynlig at tallene fra 2021 og 2022 er påvirket av dette.», skriver Pedersen.

I 2023 ligger tendensen an til å snu globalt. Foreløpig er 269.517 personer døpt, noe som er en økning på 85 prosent i forhold til 2022, melder Jehovas vitner på sin egen nettside.

Jørgen Pedersen, styreleder i Jehovas vitner

Rolf Furuli, som har vært en sentral figur i Jehovas vitner nasjonalt og internasjonalt i nesten 60 år, er enig i at pandemien sannsynligvis er hovedgrunnen til halveringen av dåpstall.

– Under pandemien kunne man ikke ha fysiske møter, men man måtte møte på Zoom eller ringe hverandre. Forkynnelsen uteble, og derfor er pandemien en vesentlig del av grunnen til at dåpstall har gått ned.

Furuli er selv døpt, men ble i 2020 ekskludert etter at han utga boka My beloved religion – and the Governing Body, hvor han kritiserer trossamfunnets toppledelse i New York.

Rolf Furuli

Mener forkynnelsen har tapt seg

Furuli mener man kan peke på andre grunner for hvorfor dåpstallene har gått ned. Selv mener han for eksempel at kvaliteten på forkynnelsen har tapt seg blant vitnene.

– Etter 2. verdenskrig var parolen at alle vitner skulle foreta en grundig studie av Bibelen slik at de kunne svare på spørsmål om tro. Da var bibelkunnskapene enestående. Men i det 21. århundre er det ikke lenger noen oppfordring til å studere Bibelen, og man legger heller vekt på meditasjon. Som et resultat er bibelkunnskapene blant forkynnere i dag, veldig lav. Det kan gå utover forkynnelsen, sier Furuli.

---

Dåpstall nasjonalt 2010-2022

 • 2010: 191
 • 2011: 203
 • 2012: 233
 • 2013: 202
 • 2014: 239
 • 2015: 111
 • 2016: 233
 • 2017: 214
 • 2018: 234
 • 2019: 204
 • 2020: 157
 • 2021: 111
 • 2022: 109

---

---

Dåpstall globalt 2010-2022

 • 2010: 294.368
 • 2011: 263.131
 • 2012: 268.777
 • 2013: 277.344
 • 2014: 275.581
 • 2015: 260.273
 • 2016: 264.535
 • 2017: 284.212
 • 2018: 281.744
 • 2019: 303.866
 • 2020: 241.994
 • 2021: 171.393
 • 2022: 145.552

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion