Religion

Biskop og menneskerettighetsaktivist Paride Taban er død

SØR-SUDAN: Den katolske biskopen døde torsdag som følge av sykdom. Generalsekretær i Strømmestiftelsen Erik Lunde er blant dem som sørger over bortgangen: – En virkelig bauta i arbeidet for fred og forsoning.

Paride Taban var biskop i Sudan fra 1980 til 2004, og en viktig forkjemper for fred og forsoningsarbeid i landet.

Taban var blant annet pådriver bak etableringa av Sudans kirkeråd, og ble også organisasjonens første leder i 1989. Kirkerådet spilte ei viktig rolle som fasilitator av fredsforhandlingene mellom partene i borgerkrigen som ble utkjempa i landet mellom 1983 og 2005.

Etter at Taban gikk av som biskop i 2005 fortsatte menneskerettighetsarbeidet med uforminska styrke. I 2011 ble Sør-Sudan et uavhengige land, og Taban ble da sørsudansk borger. Samme år ble han tildelt Strømmestiftelsens «Hjelp til selvhjelp»-pris, og reiste i den forbindelse til Norge for å delta på prisutdelinga.

– Har betydd en stor forskjell

De seinere åra har han også mottatt flere priser og utmerkelser for sitt arbeid. Blant annet ble han i 2013 tildelt menneskerettighetsprisen etter Sérgio Vieira de Mello av FNs daværende generalsekretær Ban Ki-moon for etableringa av Den hellige treenighets fredslandsby i Kuron.

Paride Taban

Målet med fredslandsbyen var å skape et samfunn hvor innbyggerne levde i fred på tvers av etnisk tilhørighet, og på den måten tjene som eksempel på at dette er mulig.

I et innlegg på Facebook skriver Sør-Sudans katolske bispemøte at Taban den siste tida har vært ved dårlig helse, men at nyheten likevel kommer brått på. Bispemøtet bemerker også at «Den gode hyrde valgte å kalle på ham på allehelgensdagen».

På Twitter/ X viser generalsekretær i Strømmestiftelsen Erik Lunde til at Strømmestiftelsen i ei årrekke har støtta ulike programmer ved fredslandsbyen i Kuron. Han beskriver Taban som «en virkelig bauta i arbeidet for fred og forsoning i Sør-Sudan», og skriver at biskopens liv er «et liv som har betydd en stor forskjell. Hvil i fred!»

Taban døde på et sjukehus i Kenyas hovedstad Nairobi, 87 år gammel.

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion