Religion

Nytt byråd kan bety tredobling i støtte til Oslos kirker

KIRKER: Oslos kirker vil få mye mer til rehabilitering og vedlikehold under det nye, borgerlige byrådet.

Tirsdag ble samarbeidsavtalen for byrådet som skal styre Oslo de neste årene lagt frem. Høyre og Venstre skal styre, med støtte fra Frp og KrF. Det viser seg å være gode nyheter for kirkene i Oslo.

Som punkt 35 i en 36 punkter lang samarbeidsavtale, lover byrådet at de skal legge frem en sak om økte investeringer til rehabilitering av kirkebygg. De skal også starte en opptrapping, slik at investeringene i løpet av perioden er på et nivå tilsvarende gjennomsnittet av de fire største byene i Norge.

Dette vil bety en stor økning i kommunale overføringer til vedlikehold av byens kirker.

NYTT BYRÅD: Eirik Lae Solberg (H), Anne Lindboe (H), Hallstein Bjercke (V), Øyvind Håbrekke (KrF) og Magnus Birkelund (FrP) kom med gode nyheter for Oslos kirker da presenterte sin samarbeidsavtale for det nye byrådet i Oslo.

– Stor nytte og glede

Den nye avtalen blir tatt godt i mot av kirkevergen i Oslo, Kjetil Haga. Han mener dette vil føre til en tredobling av årlig støtte i løpet av de neste fire årene.

– Dersom de tallene vi har levert legges til grunn, snakker vi om en opptrapping fra dagens 20 millioner årlig til omkring 70 millioner årlig i løpet av kommende 4-års periode, skriver Haga i en e-post til Kirkelig fellesråd i Oslo.

På spørsmål fra Vårt Land utdyper han hvordan de har kommet frem til dette beløpet.

– Vi har regnet på gjennomsnittet av hva som er brukt per kirkebygg i de fire største byene i Norge, over en femårsperiode. Da kommer vi frem til at det vil tilsvare 70 millioner kroner for Oslo hvis vi skal få det samme, sier Haga.

PLAN: Kirkeverge Kjetil Haga forteller at fellesrådet skal ha en plan for nedstenging av kirker, dersom det blir nødvendig.

Han forteller at Oslos kirker frem til nå har fått vesentlig mindre enn dette gjennomsnittet.

– Vi gleder oss veldig over at dette prinsippet er blitt forankret i det nye byrådet. Vi mener det er rimelig at kommunale overføringer til Oslos kirker bør ligge på snittet for de andre byene i landet, sier Haga.

Han er tydelig på at tallene er foreløpige, og at de må avvente kommunens budsjettvedtak fra år til år.

– Men ettersom løftene er så tydelig formulert med hensyn til investeringer, legger vi til grunn at økte investeringsmidler vil komme og at dette vil bli til stor nytte og glede for kirkene i Oslo, skriver han i eposten til Kirkelig fellesråd.

Stort vedlikeholdsetterslep

Kirkene i Oslo har lenge manglet penger til vedlikehold og rehabilitering. Da Dagsavisen snakket med André Eidem Selli, bygg- og eiendomssjef i kirkelig fellesråd i Oslo, i september anslo han det totale etterslepet i hovedstadens kirker til å være på 1,3 milliarder kroner.

– Bare i Oslo Domkirke har vi et vedlikeholdsetterslep på over 55 millioner kroner. Vi har tak som lekker, det er utfordringer med oppvarming, gamle kabler, det raser stadig stein fra bygget, og det er råte og setningsskader, sa han til avisen.

Det er ikke bare ferske kommunale penger som vil tilflyte kirkene i Oslo. Også regjeringen har lovet mer penger til å restaurere og sette i stand norske kirker gjennom et fond på 10 milliarder, som skal fordeles over 20 til 30 år.

– Disse kirkebyggene er en viktig del av folkekirken og vår nasjonale kulturarv som vi må ta vare på for framtidige generasjoner. Med dette grepet sikrer vi forutsigbar finansiering slik at istandsettingen av disse historiske kirkene kan gjennomføres på en god og effektiv måte, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum da fondet ble presentert i Nidarosdomen i august.

Les mer om mer disse temaene:

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion