Religion

Ny rapport: Én av fire sier de har opplevd konverteringsterapi

KONVERTERINGSTERAPI: En ny rapport kaster lys over konverteringsterapi i Norge. – Det er høy forekomst av konverteringsterapi og diskriminering i religiøse miljøer, slår Bufdir fast.

– Dette viser viktigheten av å få et lovforbud mot konverteringsterapi på plass. I tillegg må vi benytte denne rapporten til å se på hvilke andre tiltak vi bør iverksette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) om rapporten som ble lagt frem torsdag.

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) la frem rapporten «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive», som er utført av Nordlandsforskning på oppdrag av Bufdir.

Her er noen av hovedfunnene:

  • Én av fire spurte LHBT+-personer skal ha blitt utsatt for konverteringsterapi, definert som handlinger som de selv mener faller innenfor definisjonen av konverteringsterapi som kom i regjeringens lovforslag i fjor.
  • 60 prosent av de spurte svarer at de har blitt utsatt for diskriminering, mobbing eller krenkelser i et religiøst miljø. Én av tre har opplevd diskriminering i et religiøst miljø i løpet av det siste året.
  • Nesten halvparten oppgir at de unngår å være åpen om sin legning i religiøse miljøer.

Undersøkelsen er basert på svar fra 253 LHBT+-personer, som i all hovedsak har bakgrunn fra kristne trossamfunn. Flertallet av dem oppgir at troen har stor betydning i livet.

– Tallene viser en høy forekomst av både konverteringsterapi og diskriminering i religiøse miljøer. Dette underbygger dessverre de antakelsene Bufdir gjorde i forbindelse med en enkel spørreundersøkelse vi sendte ut til skeive og religiøse organisasjoner i 2020, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Det er vondt å lese historier om personer som nektes å få være den de er, men det bidrar til å gi innsikt i et alvorlig tema

—  Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Ofte gjort av religiøse ledere

Forskerne har i tillegg til den kvantitative studien gjort dybdeintervjuer med 17 deltakere.

I intervjuene hevdes det at konverteringsterapien i stor grad gjøres av religiøse ledere.

Noen få oppgir at de har opplevd konverteringsterapi utenfor religiøs kontekst, for eksempel hos fastlege eller psykolog. Likevel er også denne konverteringsterapien i hovedsak religiøst motivert, slår forskerne fast.

Konverteringsterapi

Rapporten viser også at norske LHBT+-personer skal ha fått tilbud om konverteringsterapi-leirer i USA. Flere viser også til utsagn fra amerikanske pastorer på besøk i Norge, og én aktør skal ha lært konverteringsterapi på kurs i USA.

Elektrosjokkbehandling

Ett av eksemplene som skal ha foregått i sekulær kontekst dreier seg om en gutt under 16 år som ble utsatt for konverteringsterapi med elektrosjokkbehandling.

Han skal ha fått beskjed fra et familiemedlem om å møte en samtalepartner, som han trodde var psykolog, på en ungdomsskole i Norge.

«Jeg fikk flere elektroder plassert på meg, og de dro frem sånn bildefremvisning og viste forskjellige bilder. Hvis jeg responderte positivt på en person som uttrykte seg veldig maskulint, men var en feminin person med maskulint uttrykk, så fikk jeg et sjokk. Dette foregikk frem til jeg kastet opp av å se de bildene», forteller en anonym deltaker i rapporten.

Hendelsene skal være av nyere dato. Terapien skal ha foregått ukentlig i omtrent fire måneder, oppgir deltakeren.

Kollektivt bønnemøte

En annen deltaker beskriver at hans legning ble avslørt for menigheten i form av et kollektivt bønnemøte.

«Uten at jeg hadde sagt noe, så begynte de å be at jeg skulle bli fri fra mine urene tanker. Og da hadde ikke jeg sagt noe til de andre. Så det tror jeg spredte seg ganske fort. Det var ganske traumatisk egentlig, for jeg ville ikke at noen skulle vite det», forteller han.

Vil ha grep mot diskriminering

– Det er vondt å lese historier om personer som nektes å få være den de er, men det bidrar til å gi innsikt i et alvorlig tema, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i forbindelse med rapporten.

Hun viser til at tro og religiøse nettverk er viktig for mange skeive, også når de bryter med et miljø.

– Dette viser viktigheten av å få et lovforbud mot konverteringsterapi på plass. I tillegg må vi benytte denne rapporten til å se på hvilke andre tiltak vi bør iverksette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Tror ulovlig diskriminering skjer

I rapporten anbefaler forskerne å ta grep for å sikre at likestillings- og diskrimineringsloven overholdes, også innenfor religiøse trossamfunn. De mener retten til lovlig forskjellsbehandling av skeive, begrunnet i religiøse læresetninger, «sender uheldige signaler».

Forskerne mener også at det er sannsynlig at det foregår ulovlig forskjellsbehandling med begrunnelse i religiøse dogmer og fortolkninger.

Anna Bjørshol i Bufdir sier til Vårt Land at de er kritisk til all forskjellsbehandling av skeive, også den som begrunnes i religiøse læresetninger.

– Vi er kjent med at det er diskusjoner på om dagens lovgivning går langt nok i å beskytte skeive i religiøse miljøer mot diskriminering. Blant annet gjelder dette adgangen til å lovlig forskjellsbehandle skeive i enkelte ansettelsesprosesser i trossamfunn. Bufdir har ikke konkludert med hvorvidt dagens praksis er slik at det kreves en ytterligere innstramming av lovverket.

Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir

Kommer få dager etter høring i Stortinget: – Tilfeldig

Før sommeren leverte daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) forslaget om forbud mot konverteringsterapi til Stortinget. Forslaget er for tiden til behandling.

I forrige uke var forslaget oppe til høring.

– Hva er årsaken til at rapporten kommer nå, få dager etter at temaet var oppe til høring i Stortinget?

– Det er tilfeldig at rapporten lanseres få dager etter Stortingets høring. Dette oppdraget har ikke vært koblet sammen med regjeringens prosess med å fremme lovforslag og de høringsrundene som har vært, eller Stortingets plan for behandling av lovforslaget, selv om det er overlappende tematikk, sier Bjørshol.

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion