Religion

Gir ut ny katolsk bibel: – Historisk

BIBEL: For første gang i historien får Den katolske kirke sin første bibel på norsk. Bibelselskapets generalsekretær innrømmer at det helst skulle skjedd tidligere.

Dette er den første norske bibelutgaven der skriftene står i tradisjonell katolsk rekkefølge, og følger katolsk kanon.

– Dette er historisk, både med tanke på språkhistorien og det felleskristelige arbeidet. Det er litt trist at det har tatt Bibelselskapet så lang tid å utgi denne, sier generalsekretær i Bibelselskapet Øyvind Haraldseid i en pressemelding.

Den katolske kirke har de siste årene brukt Bibelselskapets 2011-utgaven, altså en protestantisk versjon av Bibelen. Planen er å gå over til å bruke denne når den er klar i løpet av 2024.

– Stort savn

– Vi gleder oss svært over dette, uttaler biskop i Oslo katolske bispedømme Bernt Eidsvig i pressemeldingen.

– Det har vært et stort savn for katolikker i Norge å ikke ha en fullstendig bibel.

Norges andre katolske biskop, Erik Varden av Trondheim og Tromsø, kaller det en bragd.

– Det har vært en forventning lenge og et stort prosjekt, og det er en bragd at det nå er gått i oppfyllelse.

Også på nynorsk

Den katolske bibelen skal utgis både på bokmål og nynorsk.

– At vi nå til og med får en nynorsk bibel i henhold til katolsk kanon, er intet annet enn en enestående begivenhet i det katolske Norge, forteller Eidsvig.

Bibelselskapet har de siste fire årene jobbet med en revidert utgave av 2011-oversettelsen, som lanseres i mars 2024.

Den nye katolske Bibelen skal også utgis i den anledning.

---

Katolsk bibel på norsk

  • Bibelselskapet gir for første gang i historien ut en utgave av Bibelen som følger den katolske kanon.
  • Utgaven inneholder dermed de såkalt deuterokanoniske bøkene, i tillegg til alle bøkene som finnes i protestantenes bibel. Tekstene kommer nå i den tradisjonelle rekkefølgen for Den katolske kirke.
  • Under reformasjonen ble de deuterokanoniske skriftene, av ulike grunner, ikke sett på som likestilte med de andre skriftene i Det gamle testamentet.
  • For eksempel endret Luther tekstrekkefølgen i sin bibeloversettelse i 1534 og plasserte de deuterokanoniske skriftene samlet i slutten av Det gamle testamentet. Denne tradisjonen ble bevart i Danmark-Norge helt frem til 1891, da de deuterokanoniske skriftene forsvant helt ut av norske bibelutgaver.

Kilde: Det norske bibelselskapet

---

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion