Religion

Ekteskap kunne være ugyldige – nå har myndighetene konkludert

VIGSELSLITURGI: Det har blitt sådd tvil om gyldigheten ved 800 ekteskap i Metodistkirken. Nå har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurdert om mindre endringer i liturgi kan gjøre ekteskap ugyldig.

– Jeg er veldig lettet på vegne av kirkesamfunnet og de 800 parene dette gjelder.

Det sier Emil Skartveit, daglig leder i Metodistkirken Norge, etter å ha lest konklusjonen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I over 30 år kan Metodistkirken i Norge ha benyttet en vigselsliturgi som ikke har vært godkjent, kunne avisen Dagen melde tidligere denne måneden.

Konsekvensen av dette kan være at nærmere 800 ekteskap er ugyldig, uttalte professor Asbjørn Strandbakken til avisen.

Nå har Bufdir kommet med en overordnet vurdering av ugyldighetsspørsmål i forhold til vigselsritualer, der de sier at mindre endringer i et godkjent vigselsritual ikke gjør at et ekteskap er ugyldig.

Det er Bufdir som har ansvaret for å godkjenne vigselsritualer. Vurderingen deres vil bli videreformidlet til Statsforvalteren, som skal ta en konkret vurdering på hvilken betydning dette får for Metodistkirken, opplyser de.

Mindre språklige endringer i den delen av vigselsritualet som gjelder selve ekteskapsinngåelsen, vil slik Bufdir ser det heller ikke medføre ugyldighet

—  Bufdir

– Vil ikke medføre ugyldighet

Bufdir sin konklusjon er at «mindre endringer i de delene av et vigselsritual som omhandler de rent seremonielle handlingene (salmer m.m.), ikke fører til at ekteskap kan anses ugyldig inngått», skriver de.

Videre heter det:

«Mindre språklige endringer i den delen av vigselsritualet som gjelder selve ekteskapsinngåelsen, vil slik Bufdir ser det heller ikke medføre ugyldighet. Det avgjørende er slik Bufdir ser det at den delen av vigselsritualet som gjelder selve ekteskapsinngåelsen oppfyller vilkårene i ekteskapsloven § 11. Bufdir vil presisere at denne vurderingen kun gjelder for de tilfellene der tros- eller livssynssamfunnet allerede har vigselsmyndighet», skriver de.

Daglig leder i Metodistkirken i Norge, Emil Skartveit, sier han er lettet etter å ha lest Bufdirs overordnede vurdering.

– Det Bufdir skriver er det vi har hevdet hele veien: Vi kan endre bibelvers og salmer, men vi må holde oss tett på den opprinnelige teksten i selve ekteskapsinngåelsen. Det har vi vært nøye på gjøre.

– Men siste ord er ikke sagt i denne saken. Det er opp til Statsforvalteren å foreta en konkret vurdering i saken deres.

– Ja, det er sant. Men slik vi leser Bufdir blir vi overrasket dersom Statsforvalteren konkluderer med at vi har foretatt ugyldige vigsler, sier han.

Skartveit forteller at han synes det har vært tøft å oppleve at det er blitt sådd tvil om gyldigheten ved hundrevis av ekteskap i Metodistkirken i Norge.

– Vi kan selvfølgelig ta selvkritikk på at vi burde sendt inn endringer, men jeg synes reaksjonene har vært i overkant sterke ved at ekteskapene er blitt framstilt som ugyldige i media.

Ba om skriftlig bekreftelse

Konklusjonen kommer etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken ga Bufdir følgende bestilling tidligere denne måneden:

«Siden disse sakene er underlagt direktoratets myndighet, ber vi om en skriftlig bekreftelse på at Metodistkirken i Norge ikke hatt et godkjent vigselsritual fra 1991 til 30.06.23 og at alle vigsler som er foretatt i denne perioden følgelig er ugyldige», skrev Statsforvalteren til Bufdir 13. september.

Ifølge Bufdir er det opp til Statsforvalteren i Oslo og Viken å vurdere hva slags oppfølging de vil gjøre av Metodistkirken i Norge i saken. Ved ugyldige vigsler har Statsforvalteren dessuten myndighet til å behandle søknader om ettergodkjenning av vigsler.

Kun to godkjente liturgier

Som Dagen tidligere har skrevet fikk Metodistkirken i Norge godkjent en vigselsliturgi av justisdepartementet i 1970. Siden har kirkesamfunnet foretatt endringer av ritualet. Det skal ha skjedd i henholdsvis 1991, 2017, 2019 og i 2023, ifølge avisens gjennomgang av liturgiene.

Bufdir har opplyst at de kun er kjent med at liturgien fra 1970 og 2023 har blitt godkjent.

«Konsekvensene av å vie et par uten at vigselsritualet er godkjent av Bufdir, er at ekteskap ikke er inngått», uttalte direktoratets avdelingsdirektør for ekteskapsrett, Marija Rosenqvist, til Dagen da saken ble kjent.

Ba om redegjørelse

Metodistkirken i Norge har til statsforvalteren redegjort for de tre ritualene som de ikke har fått godkjent.

«Det er korrekt at reviderte vigselsliturgier kom i 1991, 2009 og 2019. Endringene i 2019 innebar å oppdatere bibeltekstene i liturgien til Bibelselskapets nye bibeloversettelse. Vi regnet dermed ikke dette som mer enn en mindre språklig endring som ikke trengte ny godkjennelse», heter det i en redegjørelse de har sendt til Statsforvalteren.

Også revisjonene i 1991 og 2009 anser de som mindre.

«I 1991 kom liturgiene i ringperm tilpasset de nye liturgiske draktene, men også med oppdatert språk. I 2009 kom liturgiene elektronisk og med større valgmuligheter i hvilke bibeltekster, bønner og andre ledd som kan brukes i vigselen», skriver de.

Samtidig er et helt sentralt ledd er uendret, ifølge dem: Ekteskapserklæringen. Den har ingen valgmuligheter.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion