Religion

Human-Etisk Forbund mener trosopplæring i SFO-tida bryter med Stortingets vilje

ETTER SKOLETID: Enkelte foreldre reagerer på trosopplæringstilbud på skolen i skolefritidsordningens åpningstid. Human-Etisk Forbund ber Kunnskapsdepartementet rydde opp.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion