Religion

Nå velger de ny biskop: – Dette er det vanskeligste jeg gjør

DEN NORSKE KIRKE: I kveld bestemmer Kirkerådet hvem som skal bli Sør-Hålogalands nye biskop. Nå pågår diskusjonene for fullt bak lukkede dører.

– Jeg synes dette er det vanskeligste jeg gjør. Det er et stort ansvar å skulle vurdere hva som er kirkens og bispedømmets behov, sier Linn Strømme Hummelvoll.

Torsdag kveld skal hun og resten av Kirkerådet i Den norske kirke avgjøre hvem som blir ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Det står mellom tre kandidater:

 • Hallgeir Elstad, 58 år, professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultetet (TF), Universitetet i Oslo
 • Anne Bergljot Skoglund, 60 år, stiftsdirektør i Nord-Hålogaland bispedømme
 • Svein Valle, 56 år, domprost i Bodø

Etter at flere instanser i kirken har sagt sin mening, er det de 17 medlemmene av Kirkerådet som får siste ord i prosessen med å velge biskop. Det skjer altså i kveld, hvor Kirkerådet er samlet i Bodø. Diskusjonene og avstemningen pågår bak lukkede dører.

– Vi skal velge mellom tre gode kandidater. Det vil kreve både skjønn og innsikt, sier kirkerådsmedlem Kjersti Gautestad Norheim like før saken skal opp.

I Bodø har to leke medlemmer fra henholdsvis Møre og Hamar bispedømme meldt forfall. Dermed er det femten personer i Kirkerådet som tilsetter ny biskop.

Det er varslet at navnet på den nye biskopen blir kjent i kveld.

MØTE: 21. og 22. september er Kirkerådet samlet i Bodø.

Sprikende råd

Prosessen med å tilsette biskop startet med at 85 kandidater ble foreslått av kirkens medlemmer i bispedømmet tidligere i år, etter at biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes varslet at hun skulle gå av.

Deretter ble fem kandidater nominert av bispedømmerådet, i tillegg til at Halgeir Elstad ble etternominert. De seks kandidatene har siden blitt til tre.

Deretter har både biskopene og bispedømmerådet sagt sin mening om hvem det bør bli. Svarene har pekt i ulike retninger. Flertallet av biskopene har ønsket seg Hallgeir Elstad, mens Svein Valle var bispedømmerådets favoritt.

– Hvilken betydning får det for kveldens avgjørelse?

– Det vil bli en del av beslutningsgrunnlaget og samtalen i rådet, sier Strømme Hummelvoll, som ikke vil avsløre hvorvidt hun har bestemt seg for hvem hun skal stemme på.

---

Bispenominasjon i Den norske kirke

 • Bispedømmerådet nominerer fem kandidater.
 • Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådets nominasjon.
 • De nominerte kandidatene presenteres.
 • Alle stemmeberettigede avgir stemme.
 • De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres.
 • Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg.
 • Kirkerådet tilsetter ny biskop.

---

HAR IKKE BESTEMT SEG: Karin-Elin Berg, representant for Borg bispedømme.

Grundig og viktig

Strømme Hummelvoll nærmer seg slutten av to perioder i rådet. Dette blir de tiende gangen hun er med på tilsetting av ny biskop. Det samme gjelder for rådsmedlem Karin-Elin Berg.

– Hvilke erfaringer tar du med deg inn i vurderingene i kveld?

– At det er grundige og viktige prosesser, sier Berg.

– Den som blir biskop vil gå inn i en veldig viktig posisjon. Derfor er utnevnelsene viktige prosesser og beslutninger for kirken, legger hun til.

– Hva ser du for deg at kan bli tema når kirkerådet skal vurdere kandidatene i kveld?

– Vi har fått råd fra ulike organer, og det vil bli en viktig del av samtalene.

– Har du selv bestemt deg for hva du skal stemme?

– Jeg har ikke bestemt meg. Det kan dukke opp både argumenter, synspunkter og perspektiver i kveld som kan påvirke oss alle.

---

Kirkerådet

 • Kirkerådet er kirkens «regjering», og styrer skuta mellom kirkemøtene. Kirkemøtet er det øverste demokratiske organet i kirken og kan kalles kirkens «storting».
 • Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger. I tillegg forbereder Kirkerådet saker til Kirkemøtet og foreslår vedtak, men Kirkemøtet står fritt til å stemme mot dem.
 • Kirkerådet har 17 medlemmer; 11 leke* medlemmer fra hvert sitt bispedømmeråd, 1 lek* kirkelig ansatt og fire prester. Alle disse blir valgt av Kirkemøtet. I tillegg er preses, den ledende biskopen, medlem.
 • Kirkerådets leder velges blant Kirkerådets leke* medlemmer.
 • Kirkerådet har opptil fem møter i året.
 • Kirkerådet avgir uttalelser når departementet ber om det.

* Leke medlemmer er i denne sammenhengen folk som ikke har en vigslet stilling i Den norske kirke.

Kilder: Vårt Land, Store Norske Leksikon, Den norske kirke.

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion