Religion

Svært jevnt i kirkevalget i Hamar: Kun en håndfull stemmer avgjør

KIRKEVALGET: Mandatfordelinga etter kirkevalget i Hamar bispedømme er offentliggjort. Valgrådet varsler kontrolltelling.

Hamar bispedømme har offentliggjort hvem som skal sitte i bispedømmerådet og representere bispedømmet på Kirkemøte de neste fire åra.

Fra både Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste er det valgt inn tre kandidater. Det siste mandatet får Bønnelista.

Ved forrige kirkevalg hadde Åpen folkekirke fire mandater. Dermed mister de et mandat til Nominasjonskomiteens liste.

Svært jevnt

Valget viser seg imidlertid å være svært, svært jevnt. Av de 18.969 avgitte stemmene er det til slutt bare en håndfull stemmer som avgjør hvem som får det siste mandatet.

Valgrådet i Hamars sekretær, Jon Arne Johansen Harby, forklarer overfor Vårt Land at Åpen folkekirke mangler en stemmevekt tilsvarende 26,8 listestemmer for å ta det siste mandatet til Nominasjonskomiteens liste.

jon arne johansen harby, Hamar bispedømme

I praksis betyr det at det kun er 27 stemmer som avgjør hvilken av de to listene som får den siste plassen i Bispedømmerådet.

Valgstyret har derfor bestemt at det skal gjennomføres en ekstra kontrolltelling mandag 18. september. Da skal også de 30 forkastete stemmene gjennomgås på nytt.

– Det blir litt spennende, jeg må innrømme det, sier Harby.

Han mener likevel at det kan komme noe godt ut av dramaet.

– For å se litt positivt på det, så viser jo dette velgerne at det virkelig er sant at hver stemme teller.

Foreløpig opptelling

De valgte er:

  • Kjersti Drtina Øversveen, skolefaglig rådgiver, Elverum, Åpen folkekirke
  • Gunnstein Endal, pensjonert kirkeverge, Gjøvik, Nominasjonskomiteens liste
  • Sveinung Moesgaard Skjesol, prosjektleder, Gjøvik, Åpen folkekirke
  • Anne Kristine Rossebø, landbrukssjef, Våler i Solør, Nominasjonskomiteens liste
  • Vanja Hole Joramo, student, Lesja, Åpen folkekirke
  • Filip Hovland, student, Hunndalen, Bønnelista
  • Nina Catrine Aaser Damhaug, sykepleier, Nominasjonskomiteens liste

I tillegg vil sokneprest Eli Vatn i Øystre Slidre representere prestene, og kirkeverge Ole Jacob Dyrnes i Gran representere de leke kirkelige tilsatte.


Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion