Religion

Venter i spenning på endelig resultat: – Ser hovedtendensen allerede, mener kirkeleder

DEN NORSKE KIRKE: Selv om Åpen folkekirke fikk suverent flest stemmer i det digitale kirkevalget, tar de ikke seieren på forskudd. Ingen listeledere er skuffet, men én er bare «middels fornøyd» med foreløpig resultat.

– Jeg tror jo at vi får flere stemmer på det fysiske kirkevalget, sier Jo Hedberg, leder for den kirkepolitiske gruppen Bønnelista

Med 8,7 prosent av stemmene, fikk Bønnelista lavest oppslutning da de digitale forhåndsstemmene i kirkevalget ble offentliggjort mandag kveld. Det tar Hedberg med knusende ro.

– Vi har jo bedt våre velgere om å ikke stemme digitalt. Sånn sett har vi jo gjort det godt, sier Hedberg og ler.

De første resultatene fra de fysiske stemmene vil ifølge kirka ikke bli klare før på torsdag. Da vil det også bli kjent hvor mange som har stemt totalt.

Siden det også er første gang at kirkas medlemmer har kunnet forhåndsstemme på internett, er det vanskelig å si om tallene er representative for det endelige valgresultatet. Hele 91.611 har avgitt sin stemme på nett – nesten dobbelt så mange som kirka på forhånd hadde forventa.

Diagrammene viser den nasjonale oppslutningen etter de digitale stemmene. For hvert bispedømme, se Vårt Lands oversikt her.

– Ser en hovedtendens nå

Erling Birkedal leder Interesseforening for Nominasjonskomiteens liste. Han gleder seg over at listen han er talsperson for har sikret seg over en tredjedel av de digitale forhåndsstemmene på nasjonalt nivå.

– Og så blir det spennende å se hvordan de digitale velgerne stemmer sammenlignet med dem som stemmer fysisk, sier Birkedal.

Han tror flere unge kan ha benyttet seg av muligheten til å stemme digitalt, og at dette kan påvirke resultatet.

– Men jeg vil tro at vi ser hovedtendensen alt nå, selv om det er for tidlig å begynne å fordele mandater.

Erling Birkedal

– Siden forrige kirkevalg har det kommet en ny liste på banen: Frimodig kirke. Hvordan tror du det påvirker valgresultatet?

– De mer konservative stemmene fordeles nok på to lister. Det kan slå begge veier for dem. Noen steder kan det slå positivt ut for dem ved at de får hver sin kandidat inn, andre steder kan de ha konkurrert hverandre ut, sier Birkedal.

Tar ingen seier på forskudd

Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke, sier de er godt fornøyde med at så mange har forhåndsstemt digitalt på Åpen folkekirke. I det digitale valget har de fått 47,1 prosent av stemmene.

– Nå må vi smøre oss med tålmodighet mens vi venter i spenning på at alle de fysiske stemmene blir talt opp, skriver han i melding til Vårt Land.

– Det er vanskelig å si så mye om hva disse tallene faktisk betyr for sluttresultatet, for de digitale stemmene vil utgjøre en liten andel av alle som har stemt ved årets bispedømmerådsvalg, presiserer han.

Venter på de fysiske stemmene

Bønnelista får minst oppslutning av de digitale stemmene, med 8,7 prosent nasjonalt. Leder Jo Hedberg er likevel ikke urolig.

Han påpeker at de digitale stemmene kun utgjorde omtrent en fjerdedel av det totale antallet stemmer ved forrige kirkevalg. Dermed gjenstår mange stemmer dersom oppslutningen holder seg i årets kirkevalg.

Kirkemøtet 2022. Den norske kirke. Trondheim.

Bønnelista-lederen har flere ganger uttalt seg kritisk til det digitale valget.

– Det hadde vært interessant å se når folk stemte, i forhold til avisoppslag og sånt. Man kan holde på med agitasjon inn i valglokalene omtrent. I så måte er digitalt valg litt betenkelig.

– Bør man ikke ha tillit til at velgerne velger det som er riktig for dem?

– Nei...

Hedberg drar på det.

– Etter å ha sittet i Kirkemøtet en stund så er jeg svært overrasket over hvor fort folk lar seg overtale til å stemme for det de i utgangspunktet var mot.

Overrasket over gode tall for Nominasjonskomiteen

Leder i Frimodig kirke Sverre Elgvin Lied er middels fornøyd med det digitale resultatet, forteller han til Vårt Land mandag kveld.

– Jeg er veldig fornøyd enkelte steder, særlig i Stavanger der det ser ut til at vi har gjort et veldig godt valg. Også er jeg ikke så godt fornøyd med Oslo, for eksempel, eller Agder og Telemark, sier Lied.

Digitalt har de fått 10,1 prosent av stemmene. Han påpeker at han likevel har tro på at opptellingen av de fysiske stemmene vil styrke deres posisjon.

Stiftelsesmøte for Frimodig kirke UNG, en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon.

Han synes det mest overraskende er hvor godt Nominasjonskomiteens lister gjør det etter at de digitale stemmene er klare.

– Det er kanskje litt overraskende siden det har vært mye snakk om kirkepartiene.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er tilknyttet Vårt Lands kulturavdeling som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion