Religion

Pastorer om at ekteskap kan være ugyldige: – Storm i et vannglass

VIGSEL: Pastorer i Metodistkirken mener ektepar kan ta nyheten om at kirkesamfunnet skal ha brukt ugyldige vigselsritualer med stor ro. – Jeg kan ikke se at ekteskap skal være ugyldig fordi vi har flyttet på et komma.

– Mest sannsynlig er denne saken storm i et vannglass sier Torgeir Tveter, prest i Metodistkirken i Stavanger til Vårt Land.

I over 30 år kan Metodistkirken i Norge ha benyttet en vigselsliturgi som ikke har vært godkjent. Nærmere 800 ekteskap kan dermed være ugyldige, meldte Dagen denne uken.

Ifølge avisen fikk Metodistkirken i 1970 godkjent en vigselsliturgi av justisdepartementet. Siden har kirkesamfunnet foretatt endringer av ritualet. Det skal ha skjedd i henholdsvis 1991, 2017, 2019 og i 2023, ifølge Dagens gjennomgang av liturgiene.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er imidlertid kun kjent med at liturgien fra 1970 og 2023 har blitt godkjent. Dermed kan kalle ekteskap inngått mellom 1991 og fram til 2023 være ugyldige, skriver avisen. De har regnet ut at det dreier seg om nesten 800 par.

Tror kirken har sitt på det rene

Daglig leder ved hovedkontoret til Metodistkirken, Emil Skartveit, bekrefter til Dagen at de ikke har søkt om godkjennelse av de aktuelle liturgiene.

Han forklarer det med at de ulike vigselsløftene er identiske med det som ble godkjent i 1970. De har derfor forutsatt at endringene er av språklig karakter og ikke trenger godkjennelse.

Presten i Metodistkirken i Stavanger, Torgeir Tveter, synes det er beklagelig hvis det er begått feil og det skulle vise seg at par likevel ikke er gift. Han tror imidlertid at kirkesamfunnet har sitt på det rene.

– Det er mest bibeltekster og kanskje noen bønner som er blitt endret, ikke selve vigselsritualet. Jeg mener det avgjørende må være at delen der parene inngår ekteskapsløftene er riktig. Jeg kan ikke se at ekteskap skal erklæres ugyldig fordi vi har flyttet på et komma i denne delen, sier han.

Da kan man jo også stille spørsmål ved om vigselsritualet til kronprinsparet er godkjent av Bufdir

—  Torgeir Tveter, prest i Metodistkirken i Stavanger

– Noe stort fjas

Endringer som omfatter salmer, bibeltekster og bønner, mener han staten ikke kan legge seg opp i.

– Da kan man jo også stille spørsmål ved om vigselsritualet til kronprinsparet er godkjent av Bufdir. Det ble et stort press fra par som ønsket liturgiske endringer etter å ha sett den vielsen, sier Tveter.

Dag Martin Østevold er pastor i Metodistkirkens største menighet i Norge, Centralkirken i Bergen. Hva han synes om saken?

– Jeg skal gi deg et klart svar på det: Jeg synes hele denne greien er noe stort fjas, sier han.

– Jeg har stor respekt for det som daglig leder fremfører, nemlig at det er snakk om språklige formuleringer som tydeligvis har vært endret i liturgien. Det er jo helt naturlig. Vi endrer bibeloversettelser og språket vårt utvikler seg. At det kommer språklige forandringer i liturgien er helt normalt, sier Østevold.

– Grunnmønsteret har alltid stått fast

PASTOR: Dag Martin Østevold jobber i Centralkirken i Bergen.

Han har derfor forståelse for at kirken har tenkt at de ikke trenger å få vigselsliturgien godkjent ved slike endringer.

– Liturgien vår har i utgangspunktet vært godkjent. Det har heller ikke vært noen endringer i selve ekteskapsinngåelsen. Kanskje har det vært gjort noen tillegg i noen bønner eller inngangsord, men grunnmønsteret i vigselsliturgien har alltid stått fast, mener han.

Selv synes han det er uheldig dersom flere nå blir usikre på om de virkelig er gift.

Ifølge Dagen har liturgien fra 1991 flere endringer, også små endringer i ekteskapsinngåelsen der løftene gis.

For liturgiene fra 2009 og fremover er endringene vesentlig større, skriver de.

– Må være vesentlige endringer

Vårt Land har spurt Bufdir om hvor store endringer i en vigselsliturgi må være for at det skal være nødvendig å søke om å få den godkjent på nytt.

– Er alle språklige endringer grunn til å søke ny godkjenning?

– Det er vanskelig å gi et generelt svar på dette, da det må vurderes konkret. Men vi kan si at det må være vesentlige endringer, ikke kun modernisering eller endring av språkbruk, svarer avdelingsdirektør Marija Rosenqvist på e-post.

– Hvor viktig er det at en vigselsliturgi i selve vigselen følges til punkt og prikke, for at et ekteskap skal være gyldig?

– Det er viktig at vigselsliturgien blir fulgt. Partene skal bli stilt de samme spørsmålene om de ønsker å inngå ekteskap med hverandre, svare ja og erklæres som rette ektefolk av vigsler. Dette er både for å sikre at ekteskapet inngås frivillig, at de er likestilt i ekteskap etter norsk lov og at de skjønner at de inngår et ekteskap, skriver hun.

Skal utrede saken nærmere

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som er tilsynsmyndighet og har ansvaret for å følge opp trossamfunn angående endringer i liturgi. Til Dagen har de opplyst at det er for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser saken kan få, og at de trenger tid til å utrede saken nærmere.

På nettsiden til Metodistsamfunnet har kirkesamfunnet orientert sine medlemmer om saken.

«Vi viser til oppslaget i Dagen om at 800 vigsler gjort i Metodistkirkens regi kan være ugyldige grunnet bruk av ikke godkjente vigselsritualer i perioden 1991 til 2023. Viser dette seg å være korrekt, er det noe vi vil beklage overfor departementet og dem som er blitt viet. Samtidig er det også viktig for Metodistkirken å understreke at våre vigslere har vært godkjente.

Vi tar denne saken på dypeste alvor og ser frem til å samarbeide med Statsforvalteren i Oslo og Viken når saken skal utredes nærmere», skriver de.Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion