Religion

Desse har søkt om å bli domprost i Oslo. Biskopens reaksjon: – Wow

DEN NORSKE KYRKJA: Elleve menn og to kvinner vil bli ny domprost i Oslo.

– Wow, tenk at den og den og den har søkt.

På telefon frå barndomsøya Stord gjev Oslo-biskop Kari Veiteberg ei reprise på reaksjonen sin på lista over søkjarar til å bli domprost i Oslo.

– Eg blei så glad når eg såg at lista var full av veldig spanande søkjarar. Det er ikkje sjølvsagt, og eg tek det som ei fjør i hatten for bispedømet og domprostiet, fortel Veiteberg, som synest det er triveleg å sjå at mange også kan tenkje seg å jobbe tett med ho.

Domprosten blir nemleg ein del av leiargruppa til biskopen, og skal dessutan vera vikar for Veiteberg når det trengst. Domprosten har difor ei særstilling i høve til prostane elles.

– Samarbeidet mellom oss to er veldig viktig, seier Veiteberg.

Oslo 20221020. 
Oslo domkirke torsdag ettermiddag.

Ho meiner den som skal ha domproststillinga må ha «det vesle ekstra», sidan domkyrkja har ei særskilt tyngde og ein viktig posisjon i Noreg og kyrkja.

– Ein trygg og god domprost der er kjempeviktig. Me blir bruka til viktige merkehendingar og både Kongehus, Storting og styresmakter ligg rett i nærleiken.

---

Kva er ein prost?

 • Den norske kyrkja har dela Noreg inn i 11 bispedøme. Desse er på nytt dela inn i mindre prosti.
 • Prosten leiar prestetenesta i sitt prosti, for biskopen. Ho er altså prestane i prostiet sin personalleiar.
 • Ein kan med andre ord kalle prosten ein mellomleiar.
 • Prosten må vera prest, og i tillegg til leiaroppgåver gjer ein prost vanlege presteoppgåver.
 • Prostar skal også vera eit bindeledd mellom bispedømet og dei kyrkjelege fellesråda. Sistnemnde tilsvarar vanlegvis éin kommune.
 • Domprost er prost i eit prosti med domkyrkje. Det er elleve domprostar i Den norske kyrkja.

Kjelde: Den norske kyrkja, Store norske leksikon og Vårt Land.

---

Går av etter ti år

Denne hausten går domprost i Oslo domprosti, Anne-May Grasaas av med pensjon, etter å ha hatt den sentrale leiarstillinga i Den norske kyrkja i ti år.

No har elleve menn og to kvinner har søkt om å overta stafettpinnen etter henne. Fristen gjekk ut 20. august.

Desse har søkt:

 • Hallvard Olavson Mosdøl (51), sokneprest/teamleiar Lillestrøm kyrkjelyd.
 • Prins Kjell Reidar Thoresen (79).
 • Lars Martin Dahl (51), sokneprest.
 • Margunn Sandal (60), sokneprest i Frogner kyrkjelyd.
 • Tor Øystein Vaaland (63), kyrkjefagsjef.
 • Roger Jensen (54), sokneprest.
 • Sveinung Hansen (48), prost i Hallingdal prosti.
 • Øyvind Stabrun (56), prost i Asker prosti.
 • Christofer Solbakken, (53), prost Oslo.
 • Stephen Sirris (46), prodekan.
 • Erling Bakke Nydal (56), sokneprest i Kinn.
 • Birte Nordahl (44), avdelingsleiar ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken.
 • Pål Kristian Balstad (44), leiande prest i Trefoldighetskirken, freds- og forsoningskyrkja i Oslo.

Forkynnar og strateg med stor arbeidskapasitet

I stillingsutlysinga skriv Oslo bispedøme at dei ynskjer seg ein person med strategisk blikk, stor arbeidskapasitet og solid teologisk kompetanse.

I tillegg ynskjer dei seg ein dyktig og engasjerande forkynnar og liturg med gode kontaktskapande evner.

Oslo domprosti har Oslo domkyrkje som hovudsete. I stillingsutlysinga omtalar ein kyrkja som «eit av landets alle mest sentrale kyrkjerom».

Folketalet i prostiet er nesten 150.000, det er sett saman av ni sokn. Den nye domprosten blir leiar for 19 kyrkjelydsprestar, to fengselsprestar og éin gateprest for ungdom.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion