Nyheter

Foreningen Fri beklager at pedofile ble tatt inn i varmen

PEDOFILI: Aftenposten har avdekket at «Pedofil arbeidsgruppe» på 80-tallet fikk bli en egen underavdeling av det som i dag er kjent som foreningen Fri. Nå beklager Fri.

I en større reportasje i A-magasinet avdekkes en bekmørk del av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri):

I 1982 fikk en egen arbeidsgruppe for pedofile i Norge bli en egen underavdeling av Det norske forbundet av 1948 (DNF).

DNF var Norges første offentlige skeive organisasjon. I 1992 ble DNF og flere organisasjoner samlet i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Foreningen skiftet navn til Fri i 2016.

Innlemmelsen av gruppen, som het «Pedofil arbeidsgruppe», skjedde med godkjennelse av daværende generalsekretær Kim Friele og daværende styreleder Geir Hagland, ifølge Aftenposten.

Fri beklager

Ved å bli en underavdeling av DNF kunne arbeidsgruppen for pedofile fortsette sine aktiviteter med statsstøtte, ifølge A-magasinet. De opplyser at DNF fikk 50.000 kroner i statsstøtte i 1982, noe som tilsvarer cirka 170.000 kroner i dag. Det fremgår ikke av regnskapet hvor mye som eventuelt tilfalt Pedofil arbeidsgruppe, skriver de.

Som følge av både internt og eksternt press opphørte gruppen å være en del av organisasjonen etter ett år, opplyser foreningen Fri.

På sine nettsider beklager Fri at gruppen ble innlemmet i foreningen deres.

«Vi tar fullstendig avstand fra denne delen av Fris historie. Vi ønsker å beklage de hendelsene som fant sted og gi tydelig uttrykk for at gruppen aldri skulle ha blitt godkjent som en del av DNF-48. Vi erkjenner alvoret i saken, og vi tar dette som en påminnelse om viktigheten av å kontinuerlig arbeide for et inkluderende og trygt miljø for alle», skriver de.

Håper saken kan bidra til en større åpenhet om samtykke og likeverd

– Hvorfor kommer unnskyldningen nå?

– I forbindelse med den aktuelle saken i A-magasinet har dagens ledelse blitt gjort oppmerksom på en del av vår felles skeive historie som aldri skulle ha funnet sted, og vi mener det er riktig å beklage for dette, skriver Inge Alexander Gjestvang i e-post til Vårt Land.

Han skriver at dagens ledelse fikk denne informasjonen i forbindelse med intervjuforespørselen om den aktuelle saken.

– Er dette første gang dere beklager? Hvis ja, hvorfor ikke før?

– Etter det dagens ledelse kjenner til på nåværende tidspunkt er det første gang dette blir beklaget. Kunnskapen om alvoret i saken gjør at vi har behov for å markere tydelig avstand og beklage det som har skjedd.

– I hvor stor grad får dere pedofilianklager mot dere i dag?

– Vi ser anklager om at vi fremmer pedofili spesielt i forbindelse med saker som omhandler barn og unge på pride, og da fra miljøer som ikke ser ut til å være kjent med våre grunnverdier likeverd og samtykke og hva dette betyr.

Gjestvang er ikke bekymret for at dette nå kan øke og bli en belastning for det skeive miljøet fremover.

– Tvert imot håper vi denne saken kan bidra til en større åpenhet om samtykke og likeverd, og vi tror at vår tydelighet gjør det klart hvilke verdier organisasjonen er basert på og arbeider etter.

– Kritikere av Fri har tidligere spurt seg hvor den seksuelle frigjøring vil ende. Nå som det kommer frem at «pedofil arbeidsgruppe» har vært en del organisasjonen, tror du det kan legitimere en slik uro for kritikerne deres?

– Sentralt i Fris verdier står likeverd og samtykke, og relasjoner som ikke er basert på dette er overgrep. Dersom noen er usikre på vår politikk og vårt arbeid ligger informasjonen åpent tilgjengelig på våre nettsider.

– Vil fortsette å styrke våre retningslinjer

I den offisielle beklagelsen påpeker Fri at de i dag ikke er det samme som DNF var den gang.

«Vi vil fortsette å styrke våre retningslinjer, vedtekter og tiltak for å sikre at alle medlemmer og involverte føler seg beskyttet og respektert», skriver de, og påpeker at de «setter pris på at det kastes lys på denne alvorlige saken».

«Dette gir de av oss som har vært utsatt for lignende overgrep den anerkjennelsen og støtten vi fortjener. Vi håper også at denne åpenheten vil gjøre det enklere for andre som har opplevd lignende situasjoner å dele sine historier», skriver foreningen.

De påpeker at Fri i sine vedtekter har et klart mål om «et samfunn der alle, basert på likeverd, selvbestemmelse og samtykke, kan leve åpent med sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk uten frykt for diskriminering, stigmatisering eller trakassering.»

Videre understreker de at det er «et særskilt behov for å beskytte barn, og de skal være trygge mot krenkelser og overgrep»

«Dette er et ansvar vi alle må ta på alvor», heter det i beklagelsen.

Forsvarer Friele

Daværende generalsekretær i DNF, Kim Friele, døde i 2021. I A-magasinet tar psykolog og sexolog Thore Langfeldt henne i forsvar:

Ifølge ham var mange av medlemmene i arbeidsgruppen ikke pedofile «etter den riktige definisjonen av ordet». I stedet hadde de det han kaller «en pedofil forstyrrelse». Det innebærer at de i stedet var interessert i et forhold til en 13-åring eller en 14-åring, forklarer han.

– Derfor mener jeg det blir feil å henge ut Kim Friele for å ha støttet pedofili. Jeg tror heller ikke hun tenkte så mye på definisjonen, sier Langfeldt til A-magasinet.

Daværende styreleder i DNF, Geir Hagland, opplyser til A-magasinet at han ikke ønsker å stille til intervju. I e-post til dem skriver han at «homobevegelsen i Norge aldri har støttet en pedofil gruppe – hverken organisasjonsmessig, politisk eller økonomisk».

Vårt Land har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, eller fra tidligere DNF-styreleder, Geir Hagland.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter