Religion

Ny studie: Leser du Bibelen? Da skårer du også høyere på lykke

USA: Amerikansk studie hevder det er sammenheng mellom bibellesing og lykke og tilfredshet.

Ny forskning utført av The American Bible Society visre at kristne som er sterkt engasjert i Bibelen og i sin tro, «har fremgang på alle områder av menneskelig erfaring», skriver The Christian Post.

Det amerikanske bibelselskapet ga ut kapittel 3 av Bibelens tilstandsrapport (State of the Bible) for 2023 i starten av juni, med tittelen Fremgang og Håp (Flourishing and Hope).

– Vår forskning bekrefter det millioner av kristne vet gjennom personlig erfaring - at Bibelen har kraft til å forvandle livene våre og gjøre oss lykkeligere, sunnere og hele, sier John Farquhar Plake i American Bible Society (ABS).

– Vi ser at kristne som er forpliktet til sin tro, fullt engasjert i Bibelen og forvandlet av dens budskap, har fremgang på alle områder av menneskelig erfaring.

Funnene i Bibelens tilstandsrapport er basert på 2761 svar. Den sies å ha en feilmargin på +/- 2,59 prosentpoeng.

Lignende funn i Norge

En norsk undersøkelse, «Religion 2019» som Institutt for kirke- religion- og livssynsforskning (KIFO) gjennomførte i 2019 med 4024 respondenter, viser noe av det samme som den amerikanske undersøkelsen.

– I vår undersøkelse fra 2019 finner vi faktisk en ganske tydelig sammenheng mellom hvor lykkelige folk sier de er og hvor ofte de leser i bibelen, skriver forsker Tore Witsø Rafoss fra KIFO i en e-post til Kristelig pressekontor.

Tallene viser at i gruppen som opplyser at de leser i Bibelen hver dag oppgir 54 prosent at de er «fullstendig lykkelige» eller «svært lykkelige». I gruppen som leser Bibelen en gang i uken faller dette tallet til 38 prosent og til 31 prosent for dem som leser en gang i måneden.

For dem som leser Bibelen noen ganger i året, sjeldnere eller aldri svarer 33 prosent at de er «fullstendig lykkelige» eller «svært lykkelige». Totalt er det 34 prosent som oppgir denne graden av lykke.

Witsø Rafoss understreker at det ikke er forsket direkte på denne sammenhengen i Norge og at det kan være det finnes bakenforliggende variabler som påvirker resultatet.

– Sagt på en annen måte: Selv om det er en statistisk sammenheng her, trenger det ikke nødvendigvis være en kausal sammenheng, sier han.

IKKE FORSKET PÅ: Sammenhengen mellom bibellesning og lykke er ikke forsket direkte på i Norge, men funn fra KIFO-undersøkelsen «Religion 2019» viser noe som kan være en sammenheng. Tabell: KIFO «Religion 2019»

Budskap om håp

Ifølge Plake i The American Bible Society går de bibelengasjerte kristne gjennom de samme vanskelighetene som alle andre, men forskjellen er at de opplever livets opp- og nedturer gjennom et verdensbilde formet av Bibelen.

– Uansett omstendigheter, er de som stoler på Gud og finner forbindelse med ham, lykkeligere enn de som ennå ikke har søkt Gud i hans ord, sier han.

Forskningen undersøkte respondentenes poengsum på en Menneskelig Fremgangsindeks (Human Flourishing Index) , som spør om folks «lykke og livstilfredshet», «mentale og fysiske helse», «mening og hensikt», «karakter og dyd», «nære samfunnsforhold» og «økonomisk og materiell stabilitet». På indeksen som helhet fikk praktiserende kristne en gjennomsnittlig poengsum på 7,8 sammenlignet med 6,9 for ikke-praktiserende kristne og 6,7 for ikke-kristne.

Dette fenomenet viser særlig igjen i «lykke og tilfredshet»-feltet, der praktiserende kristne fikk en gjennomsnittlig poengsum på 7,8, etterfulgt av ikke-praktiserende kristne på 6,8 og ikke-kristne på 6,5. Når det gjelder «mening og hensikt», oppnådde praktiserende kristne en gjennomsnittsscore på 8,1, mens ikke-praktiserende kristne og ikke-kristne registrerte gjennomsnittsskårer på henholdsvis 6,9 og 6,4.

Les mer om mer disse temaene:

Kristelig Pressekontor

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion