Religion

Flere skal være med og bestemme i Frelsesarmeen

GRASROTA: Om et halvt år skal en tredel av styret velges av medlemmene.

Det neste halve året skal Frelsesarmeen utarbeide en valgordning, finne kandidater og gjennomføre valg av fire nye styremedlemmer.

I dag er det mange av de samme menneskene som sitter i hovedstyret og ledergruppen i kirkesamfunnet. Valget de nå vil gjennomføre, vil endre på dette.

– Vi ønsker å gi plass i styret for valgte representanter for både for barn og unge, offiserer, sivilt ansatte og medlemmer – og få større uavhengighet mellom styret og den daglige driften.

Det sier Geir Smith-Solevåg, som er kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

Får representant for barn og unge

Av de fire medlemmene som skal velges, skal en av dem representere barn og unge, og velges av deres landsmøte.

Det skal også velges en representant blant medlemmene, en blant ansatte og en blant aktive offiserer. Offiserer er ansatte i organisasjonen som har gjennomført Frelsesarmeens offiserskole.

I tillegg skal styret bestå av de to territoriallederne, områdelederne i Norge, Island og Færøyene – og to oppnevnte representanter for soldater, tilhørige og pensjonerte offiserer.

Soldater er medlemmer i Frelsesarmeen som kan bære uniform, i likhet med offiserer. Man kan også være tilhørig og medlem i kirkesamfunnet.

Tre eksterne representanter

Også tre uavhengige representanter utenfor Frelsesarmeen skal inkluderes i styret, og disse skal bidra med ekstern ekspertise innenfor relevante områder, ifølge pressemeldingen på Frelsesarmeens egne nettsider.

– Hva slags kompetanse tenker dere at dere trenger fra de eksterne?

Styret skal være bredt sammensatt av erfaring og kompetanse. Vi har ikke kommet langt i denne prosessen ennå, men det blir en rekrutteringsprosess for å hente inn kompetansen vi ser at vi trenger, sier Smith-Solevåg.

Endringen fortalte Frelsesarmeen først om i en pressemelding på sine egne nettsider.

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion