Religion

Ny rapport anbefaler ombud for overgrepsutsatte. Biskop med klar oppfordring

DEN KATOLSKE KIRKE: En ny rapport har flere anbefalinger til hvordan bispedømmet bør arbeide for hindre seksuelle overgrep. Biskop Bernt I. Eidsvig har en klar oppfordring til overgrepsutsatte om å si ifra.

– Rapporten viser at forebyggende tiltak virker. Det er helt entydig. Der har vi også paralleller til andre land. Der det er effektive tiltak av forebyggende art, går antall overgrepssaker ned, sier biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt I. Eidsvig.

Han har nå sendt rapporten ut til alle prestene og sentrale tillitsmenn. Så skal rapporten gjennomgås både i presterådet og i pastoralrådet.

I januar oppnevnte biskop Bernt I. Eidsvig en arbeidsgruppe som skulle kartlegge hvilket arbeid som er gjort for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep i Oslo katolske bispedømme. Arbeidsgruppen har flere anbefalinger til bispedømmet.

Ønsker eget ombud

Blant annet foreslås det at bispedømmet bør ha et eget ombud for de som har vært utsatt for overgrep. I møte med ombudet skal overgrepsutsatte være trygge på at ombudet er partsnøytralt og sørger for profesjonell behandling.

– Anbefalingene er tankevekkende og jeg tror de blir virkeliggjort. Jeg synes i alle fall at alle tiltakene er verdt å vurdere, sier Eidsvig.

Omfattende granskninger i utlandet

– Hva var bakgrunnen for at oppnevnte denne arbeidsgruppen?

– Det var et behov jeg lenge hadde følt på og som også var kommet til uttrykk hos andre. Jeg ville få oversikt og se om det var noe vi hadde forsømt og eventuelt belyse andre viktige problemstillinger som vi ikke hadde blitt oppmerksomme på, sier han.

Eidsvig synes rapporten er av god kvalitet og at arbeidsgruppen har arbeidet grundig.

De siste årene har det blitt gjort omfattende granskninger av seksuelle overgrep i den katolske kirke i Tyskland og Frankrike. Arbeidsgruppen Eidsvig oppnevnte i januar, skulle også ta stilling til hvorvidt det var nødvendig med en granskningskommisjon i lys av disse.

---

Forebygging av overgrep i Den katolske kirke

  • I januar oppnevnte biskop Bernt I. Eidsvig en arbeidsgruppe med mandat til å undersøke ofmanget av seksuelle overgrep i Oslo katolske bispedømme gjennom de siste 70 årene.
  • Arbeidsgruppen skulle også vurdere hvor vidt det var behov for en egen granskningskommisjon.
  • Arbeidsgruppen har vært ledet av Knut W Ruyter, professor i systematisk teologi og etikk ved det teologiske fakultetet i Oslo. Pål Bratbak (sogneprest i St. Svithun menighet), Maria Jordet (psykolog, Ph.D, Høgskolen i Innlandet), Liv Marit Meyer Petersen (medlem av fagetisk råd) og Hans Rossiné er øvrige medlemmer av arbeidsgruppen.
  • Den katolske kirke i Norge har en egen rådgiver som arbeider med å forebygge overgrep.

---

Anbefaler ikke egen granskningskommisjon

En granskningskommisjon sier imidlertid arbeidsgruppen nei til. Den manglende hensiktsmessigheten er begrunnelsen for at gruppen ikke foreslår en egen granskningskommisjon. Dessuten mener arbeidsgruppen at det trolig vil være lite nytt å avdekke. Istedenfor foreslår gruppen målrettede undersøkelser, som for eksempel ved å henvende seg til deltakere i katolske institusjoner eller på leir de siste 70 årene.

Men, arbeidsgruppen foreslår at det skal gis en oppfordring til alle om å melde seg hvis de har opplevd overgrep i en kirkelig sammenheng.

– Vil du gi en oppfordring nå?

– Ja. Jeg har gitt den flere ganger. Enhver tid er tiden for å melde i fra.

– Arbeidsgruppen har innledet rapporten med Matteus 18:6. Den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre som han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. Hva tenker du om det?

– Det er ikke en tilslutning til dødsstraff. Men det sier noe om alvoret. Overgrep mot barn er noe av det verste som kan skje.

Rapporten gir blant annet følgende anbefalinger:

1. Gruppen foreslår at det skal gis en ny oppfordring til alle om å melde seg hvis de har opplevd overgrep i en kirkelig sammenheng. Gruppen foreslår også en nåtidig undersøkelse av erfaringer fra skole og leirer

2. Forebyggende opplæring. Man har i stor grad fokusert på tiltak av typen «Vær aldri alene med barn, hold dørene åpne», i følge rapporten. Gruppen vil at «indre tiltak» skal prioriteres i høyere grad, særlig overfor prester, lekansatte og frivillige.

3. Regelmessig arbeidsveiledning, men også åndelig veiledning.

4. At barn og unge må få noe opplæring i overgrepsproblematikk i katekese

5. Videreføring av fagetisk råd.

6. Et eget ombud for de som har vært utsatt for overgrep. Her ser arbeidsgruppen til Tyskland og Sverige. Arbeidsgruppen fremhever at et ombud er fordelaktig fordi ombudet vil være uavhengig av linje og råd i organisasjonen.


Les mer om mer disse temaene:

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i debattavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion