Religion

Tidligere sokneprest dømt til seks års fengsel

RETTSSAK: Den tidligere soknepresten er funnet skyldig i fem av seks forhold.

Torsdag 22. juni ble dommen mot den tidligere soknepresten lest opp i Søndre Østfold tingrett.

Der ble det kjent at den overgrepstiltalte mannen dømmes til seks års fengsel.

Tidligere i juni ba aktor om seks års fengsel for mannen.

Til sammen er det fem fornærmede i saken, deriblant én gutt. Politiet mener mannen truet gutten til å gjøre som han sa. Rent juridisk regnes denne handlingen som en voldtekt.

Mannen erkjente straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

Funnet skyldig i fem av seks forhold

Mannen ble dømt skyldig for fem av seks tiltalepunkter.

 • For å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.
 • For å ha forsøkt å ha seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller å ha forsøkt å få̊ et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.
 • For å ha fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.
 • For å ha produsert, anskaffet eller besittet fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.
 • For i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

Mannen ble ikke funnet skyldig i brudd på straffeloven som omhandler kjøp av seksuelle tjenester.

Ekspresten er dømt til å betale oppreising til tre fornærmede.

Dommen er enstemmig.

---

Dette er saken

 • I august i fjor oppdager en mor at hennes mindreårige datter skal ha sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmelder saken.
 • Da politiet begynner å etterforske forholdet, avdekker de at mannen er sokneprest og familiefar fra Østlandet.
 • Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslaglegger politiet dataenheter som viser seg å inneholde 90 bilder og 1.807 videofiler, som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.
 • Store deler av dette materialet regnes som «svært grovt».
 • Etterforskningen avdekker ytterligere tre barn og én myndig kvinne som mannen skal ha betalt for å sende ham nakenbilder og -videoer.
 • Han ble tiltalt for nettovergrep mot samtlige av barna, i tillegg til en rekke andre seksuallovbrudd.
 • Det yngste barnet er en gutt som bare var ti år gammel da soknepresten var i kontakt med ham. Politiet anser dette forholdet som en voldtekt.
 • Mannen har erkjent straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

---

La først skyld på gutten, så beklaget han

Under rettssakens tredje dag ble det spilt av et tilrettelagt avhør av en 10 år gammel gutt som den daværende soknepresten hadde kontakt med på Snapchat.

Da sa den tiltalte mannen at det ikke var han som tok initiativet, men gutten selv.

På rettens fjerde dag kommenterte mannen ytterligere.

– Det kunne oppfattes som at jeg la skylden på barna. Det var ikke meningen, sa den tidligere soknepresten i Søndre Østfold tingrett.

– Jeg sitter med ansvaret, jeg er den voksne.

Politiet fant store menger bilder

Da politiet pågrep mannen, fant de store mengder ulovlige bilde- og videofiler. De viser blant annet seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn. Materialet omtales som i «det grove sjiktet».

I retten sa mannen at han er svært fortvilet over situasjonen.

– Livet mitt det siste året har vært i fengsel. I min stilling og min posisjon, er det opprivende. Skammen ved å bli avslørt gjorde veldig vondt. Og så er det de faktiske konsekvensene: Jeg mistet jobben og bekymrer meg for familien, uttalte han.

Tiltalte sa også at han har reflektert mye over hvordan dette har rammet de pårørende, både barna og deres foreldre.

– Jeg har ikke noe problem med å se at i foreldrenes øyne er jeg et monster. Det er forferdelig, sa han i retten.

Ønsker å beklage

– Min klient har hele veien vært tydelig på at han ønsker å beklage til alle som er berørt av de handlingene han har begått. Han er forberedt på å ta konsekvensene av sine handlinger, og den straff som er rettferdig og passende for det han har gjort, sier advokat Oscar Bjøntegaard Wisting i Elden Advokatfirma.

Wisting forteller at de vil se på straffeutmålingen før de eventuelt legger inn en anke.

– Hvorvidt seks års fengsel, slik retten har kommet til, er en riktig straff i denne saken, må vi imidlertid se nærmere på før min klient tar stilling til en eventuell anke over tingrettens dom.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion