Religion

Som 19-åring var han sterk motstander – nå mener han unge kristne bør gå i bresjen for EU

UNION: Tankesmie-leder Hermund Haaland har endret mening om EU, og tror unge kristne er nøkkelen for å sparke i gang en ny debatt. Rødt-kandidat er skeptisk.

La oss spole tilbake til 1994. EU-debatten delte Norge i to. I Oslo sentrum ble det brent EU-flagg. Familiemedlemmer anklaget hverandre: Vil du selge Norge? eller Vil du være så selvgod at Norge med sine ressurser skal stå utenfor?

19 år gamle Hermund Haaland var på den tiden bibelskolestudent i USA og dro ens ærend fra Virginia til den norske ambassaden i Washington for stemme nei til EU.

– Min stemme var neppe avgjørende. Men jeg var overbevist om at nasjonal selvbestemmelsesrett skulle veie tyngst, som var et av argumentene nei-siden vant frem med i 1994.

Men i de frikirkelige miljøene Haaland vanket i før han dro til USA, fantes det også andre argumenter: At EU var et endetidstegn.

I en debatt på NRK spurte programlederen den daværende redaktøren i den kristne avisen Dagen, Arthur Berg:

– Mener du virkelig at EU er forløperen til antikrist?

Redaktøren repliserer:

– Ja, det mener jeg virkelig.

Jeg noterer meg enn mye større positivitet knyttet til EU blant yngre kristne

—  Hermund Haaland

– Større positivitet til EU

I dag ville Hermund Haaland ha stemt ja til EU. Han og kona Linn Haaland grunnla i 2021 tankesmien Zebr Institute som har som siktemål å trene europeiske unge til samfunnsengasjement.

Og: Haaland vil overbevise andre kristne om å gjøre det samme. Han tror at unge kristne er nøkkelen for å få sparket i gang en ny EU-debatt.

Unge i dag har vokst opp i en globalisert verden og har dermed et annet blikk på internasjonale relasjoner, mener Haaland.

– Unge kristne i det frikirkelige landskapet i dag er dag er heller ikke preget av det teologisk bakteppet som var på 90-tallet. Jeg noterer meg en mye større positivitet knyttet til EU blant yngre kristne.

Han legger til:

– De bibelske argumentene til den eldre generasjonen er for svake. Vi trenger ikke å tenke at det kun finnes et svar på EU-spørsmålet og at det svaret er nei, sier Haaland.

.

Haaland: Alenegang er ikke bibelsk

– Men er det ikke en utfordring at unge ikke vet hva et medlemskap i EU vil innebære? Selv regjeringens utvalg vil jo ikke gå inn på hva et medlemskap vil romme?

– Jo. Flere politiske ledere må sette temaet dagsorden. Motstanden mot EU er jevnt fordelt på høyre og venstresida. Jeg ønsker å pirke i baklandet til KrF, sier han.

Han peker på tre grunner til at kristne bør være for EU:

1. Sikkerhetspolitisk trenger vi å vurdere vår tilknytning til Europa.

2. Alenegang er ikke bibelsk, ifølge Haaland, som mener at fellesskap er et bibelsk prinsipp.

3. Solidaritet. Er man for demokrati i verden, bør man være for et sterkt Europa.

Lite effektivt å bruke bibelske prinsipper

– Jeg synes man skal være forsiktig med å bruke Bibelen eller bibelske prinsipper som en måte å argumentere på. Jeg tror ikke det er en effektiv måte å få gjennomslag på, sier Kristian Mateo Norheim.

Han er lærer og stiller til valg som kommunestyrerepresentant for partiet Rødt på Karmøy. Han har også etablert et kristent nettverk i partiet.

Norheim understreker imidlertid at det er en sammenheng mellom politikk og religion.

– Når jeg er på bedehuset spør folk meg: Hvordan kan du være med i Rødt? Da svarer jeg at jeg er med i Rødt fordi jeg er kristen, ikke på tross av at jeg er kristen.

Kristian Mateo Norheim, 4.kandidat Rødt Rogaland

Han synes det er fint å få en debatt om EU, men ikke på Haalands premisser. Han vil heller ha en debatt om hvordan Norge kan melde seg ut av EØS-avtalen, en avtale han mener har ført til at Norge er blitt «snikinnmeldt» i EU.

– Men jeg tror ikke det er unge kristnes jobb å sette i gang en debatt om EU.

Han gir imidlertid Haaland rett i at det teologiske bakteppet er annerledes:

Norheim, som er født i 1995, har aldri hørt om at EU-spørsmålet kunne være koblet til temaet endetid.

– Det må jo ha vært noe fra de frikirkelige miljøene? spør han.

---

EU og Norge

  • Den Europeiske Union består av 27 samarbeidsland. Sentralt er de fire frihetene: fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker.
  • Norge har stemt over EU-medlemskap to ganger, i 1972 og i 1994.
  • Blant partiene i Norge er det i dag særlig Venstre og Miljøpartiet de grønne ønsker at Norge skal bli medlem av EU.

Kilde: Store norske leksikon

---

Hauge ville stemt ja

Haaland mener at dersom Hans Nielsen Hauge skulle stemt i et EU-valg, ville han stemt ja. Hauge var en norsk lekpredikant og forretningsmann som gründet mange virksomheter.

– Det er pur spekulasjon fra min side. Men han så markedspotensial og muligheter for vekst. Han tenkte stort og bred. Jeg tror ikke han ville vært en nasjonalist, sier Haaland.

– Noen tok kanskje litt mye møllers tran når de predikerte om EU og Bibelen på 90- tallet. Gjør ikke du litt det samme nå? Samme metodikk, mykere retorikk?

– Jeg vil skape debatt. Mitt argument vil være at jeg ikke kan lese noe direkte ut av Bibelen som angår EU. Men jeg kan med stor tro og frimodighet snakke noen bibelske prinsipper som kan anspore til politiske temaer, sier Haaland.

– Haaland er velkommen til Rødt

Norheim på sin side, fremhever tre argumenter for at Norge bør bli stående utenfor EU:

1. Det er udemokratisk at EU skal kunne bestemme over det norske folk i Norge. Norge vil da miste en del av sin selvråderett, mener Norheim.

2. EU er ikke et solidarisk prosjekt. Norheim fremhever Schengen-avtalen. Å fjerne landegrensene innad i Europa gjør at grensene rundt Europa blir sterkere. Han viser til flyktninger som forsøker å ta seg over Middelhavet og inn til EU.

3. EU er et kapitalistisk prosjekt og den økonomiske veksten går på tvers av ønsket om en bærekraftig verden, mener han.

– Men jeg er enig med Haaland i at fellesskap er en bibelsk verdi. Rødts slagord er «fordi fellesskap fungerer». Så viss Haaland er opptatt av fellesskap, så er han hjertelig velkommen


Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i debattavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion