Religion

Første gang et slikt rituale utføres i Norden

DEN KATOLSKE KIRKE: Enke Elisabeth Haarstad ønsker å vie resten av livet sitt til Gud. Hun skal bli en såkalt konsekrert enke. Ritualet har trolig aldri blitt utført i Norden før.

– Motivasjonen til å omsider gjennomføre dette kommer enkelt og greit fra Vårherre. Det er kanskje litt vanskelig å grunngi eller bevise, men det er slik jeg har opplevd det.

En lyseblå himmel og varmegrader møter Elisabeth Haarstad i det hun står utenfor St. Olav domkirke i full bunad. Snart skal hun omsider få avgi et løfte til Gud hun har ventet flere år på å gi. Og deretter gå i møte en helt ny hverdag.

Vies til konsekrert enke

Det er onsdag kveld, og duket for kveldsmesse i den katolske domkirken midt i Oslo sentrum. Det er biskop Bernt Eidsvig som skal vie Haarstad til konsekrert enke.

– Jeg har aldri vært til stede for en enkes konsekrering, innrømmer biskopen.

Og det er ikke så rart, ifølge kommunikasjonsmedarbeider Petter Stocke-Nicolaisen i Oslo katolske bispedømme:

– Ritualet har aldri blitt gjennomført i domkirken, fordi det aldri har blitt gjennomført i Norge, og mest sannsynlig aldri i Norden heller, sier han.

Egenkomponert ritual

Haarstads vei mot å vie seg for fullt til Den katolske kirke har ikke vært uten hinder. Av familiehensyn tok det flere år før hun i det hele tatt konverterte til katolisismen.

Det var i 2009 at hun ble tatt opp i Den katolske kirke. Og nå, fjorten år senere, skal hun vie resten av sitt liv til Gud.

Ritualet har aldri blitt gjennomført i domkirken, fordi det aldri har blitt gjennomført i Norge, og mest sannsynlig aldri i Norden heller

—  Petter Stocke-Nicolaisen i Oslo katolske bispedømme

Som forberedelse til denne dagen har hun over lengre tid mottatt åndelig veiledning. Både bispedømmet og biskop Eidsvig har gjort en grundig overveielse av kallet hennes.

– Det har vært et stort lerret, sukker hun og legger til:

– Vi har holdt på i ti år. Og de siste årene med mye hjelp fra mange mennesker.

Sammen med biskopen og liturgikommisjonen har Haarstad selv utformet ritualet som snart skal gjennomføres, på bakgrunn av tekster fra New Zealand. Hun ler, og legger til at hun var på nippet til å ramse opp alle som har vært med i prosessen med å jobbe frem ritualet for vielsen av henne som konsekrert enke.

– Stakkars biskopen, jeg trenger da ikke å dra ut messen lenger nå, tenkte jeg.

VIELSEN: Elisabeth Haarstad leser selvskrevet tale under konsekreringen  St. Olav kirken

Bibelens enker

– Gi henne nåden til å gjøre enken Maria til sitt forbilde, Guds mor der hun står under korset, til sitt forbilde. Ved å gjøre Marias store kraft og mot til sitt, sier biskop Eidsvig i velsignelsen under konsekreringsritualet.

Et liv som konsekrert enke nevnes både i Apostlenes gjerninger og i brevene, hvor det skrives om hvem som egner seg til denne livsformen og ikke. Livsformen kan man spore tilbake til kristne urmenigheter, ifølge Haarstad.

– Dessuten var det vanskelig å være alene kvinne i et mannsdominert samfunn. Derfor kom det mange som hadde et genuint behov for tilhørighet.

Løfteavleggelsen innebærer bønn og velsignelser med påminnelse om bibelske enke-skikkelser.

– Velsigne denne ringen, som nå vil symbolisere hennes varige og faste tilknytning til deg, lyder fortsettelsen av vielsen av Haarstad.

Hun får overrakt en velsignet ring med ordene «pax profundis» inngravert. På latin betyr det dyp, indre fred.

Enkenonne

– Jeg kunne i grunnen gjort alle disse tingene uten at det måtte være en kirkelig godkjenning på noen måte, sier en smilende Haarstad etter at ritualet har funnet sted.

– Men jeg fikk etter hvert en opplevelse av at Vårherre hadde en eller annen plan med dette her. Så det var rett og slett nødvendig at dette fant sted i dag.

Pater Arne Fjeld var den som for over ti år siden ønsket Haarstad inn i den katolske kirkens fellesskap og har fulgt henne siden. Han mener hun er verdig til å oppfylle kirkens løfter.

Feirer: Elisabeth Haarstad fikk motivasjonen til å gjennomføre ritualet enkelt og greit fra herren

– Jeg og Gud blir et «vi»

– Hvordan vil din nye hverdag som konsekrert enke se ut?

– Det vil se forskjellig ut fra person til person, alt etter hva man har å by på, og hvilke talenter og gaver samt hvilken utdanning og livserfaring man har fått. Men man streber etter å leve et enkelt liv, i bønn og tjeneste for Kirken og sin neste.

Jeg fikk etter hvert en opplevelse av at Vårherre hadde en eller annen plan med dette her. Så det var rett og slett nødvendig at dette fant sted i dag

—  Elisabeth Haarstad, konsekrert enke

Som konsekrert enke avlegger hun et kyskhet- og lydighetsløfte overfor Gud.

– Jeg skal leve enslig, men ikke som eremitt.

Hun forklarer at det ikke er et kall som går ut på å fjerne seg fra verden, men at hun stiller seg til disposisjon for andre. Selv har Haarstad barn og barnebarn og ser ikke på avleggelsen av dette løftet som et brudd med sitt tidligere liv.

– Lydighetsløftet går ut på at man lytter til Gud i bønn og lytter til hans representanter og det de ber meg om, som i dette tilfellet er biskopen.

Ifølge henne bygger lydigheten på en gjensidig lojalitet. Som innebærer at hun kan gi tilbakemelding hvis det blir for mange forespørsler fra Den katolske kirke, og motsatt.

– Jeg og Kirken blir et «vi», og jeg og Gud blir et «vi». I praksis betyr fattigdomsløftet at jeg lever enkelt og er bevisst at det jeg har og er, ikke er mitt eget, men er Guds. Jeg skal forvalte det han har gitt meg til disposisjon, og se om noen andre har mer bruk for det enn meg, sier Haarstad.

---

Konsekrerte

  • Kommer fra latin og betyr å erklære noe hellig.
  • Et ritual der en vier resten av livet til Gud, og sine neste på.
  • En konsekrert lever et enkelt liv i tjeneste til kirken og Gud.
  • Både enker og enkemenn kan konsekrertes.

---


Annonse
Annonse

Mer fra: Religion