Religion

«Ein ekstrovert gudskjærleik»

TREEININGSSØNDAG: Herren er ein, og Herren er tre.

Høyr, Israel! Herren er vår Gud, Herren er éin. Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og av all di makt.

Desse orda som eg byd deg i dag, skal du gøyma i hjartet ditt. Du skal innprenta dei i borna dine og snakka om dei når du sit heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp.

Du skal binda dei om handa di som eit teikn og bera dei på panna som eit merke. Du skal skriva dei på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.

5 Mos 6,4-9

Tekstblikk: Ein ekstrovert gudskjærleik

Ingunn Aadland, førsteamanuensis i Det gamle testamente på MF

Ingunn Aadland

«Høyr, Israel!» I hebraiske manuskript har ein utheva ein bokstav i det første og siste ordet i setninga. Uthevinga signaliserer kor viktig det som skal høyrast, er: Herren er vår Gud, Herren er ein. Men kva betyr det at Herren er ein (hebraisk: ehad)? Er det eit uttrykk for at det ikkje finst andre gudar enn Israels Gud?

Monoteismen, tanken om at det berre finst ein gud, er framand i denne konteksten. Og difor heiter det første bodet: du skal ikkje ha andre gudar enn meg (5 Mos 5,7). Herrens ehad kan i denne samanhengen bety at Israels Gud er herre åleine.

Profeten Sakarja har ei liknande formulering om Herrens ehad knytt til den dagen når Herren skal vere konge over heile jorda – altså herre åleine (Sak 14,9). Guds ehad seier også noko om Guds karakter, ja kor eineståande Gud er. Og som ein konsekvens nærmast, fordrar trusvedkjenninga atterhaldslaus kjærleik og lojalitet. Du skal elska Herren din Gud fullt og heilt. Kjærleiken skal gjennomsyra din dag, ditt liv, deg sjølv og dine born.

Kva for ein kjærleik er dette? Er det mogeleg å sjå for seg at dette kjærleiksbodet er godt å leve med og i?

Vers 6 har eit preposisjonsuttrykk – «på» eller «over» hjartet ditt. I omsetjinga frå hebraisk til norsk må vi legge til eit verb for at setninga skal gi meining. På nynorsk les vi «gøyma» og på bokmål «bevare» i ditt hjarte. Både gøyma og bevare kan høyrast noko introvert ut, og gir kanskje feil assosiasjonar. For gudskjærleiken er ekstrovert. Den skal sive ut i all ledd, bokstaveleg tala.

Ja, bodet skal setja avtrykk ikkje berre på hjartet ditt, men på dine born, di hand og di panne – på døra di og portane dine. «Desse orda» skal prega ditt indre og ditt ytre og alt som er i mellom. Dei set spor. Ein slik overgjeven kjærleik er ikkje mogeleg utan tillit.

Men så var bodet også grunna i ei erfaring: Det var «vår Gud», som førte oss ut frå slavehuset (5 Mos 6,12).

Prekenblikk: Den dype sammenheng

Åste Dokka

Åste Dokka har nylig gitt ut boken "Leve vanskeligere".


Det er treenighetssøndag, en dag som handler om det kristne gudsbegrepet på en måte det kan være vanskelig å nærme seg uten å bli for abstrakt. Treenighet er et ord for noe som ikke egentlig lar seg kategorisere – en og tre er to forskjellige tall og hører ikke hjemme i samme ord eller tanke. Derfor er det også vanskelig å utlegge hva ordet betyr.

Men kristendommen er ikke først og fremst abstrakte tanker om virkeligheten. Kristendommen kommer til oss på andre måter, blant annet som fortellinger og tekster fra andre tider. Disse tekstene er avtrykk av menneskers liv med Gud, og slik lar de oss få en annen inngang til Gud enn for eksempel sannhetsutsagn.

GT-teksten for dagen fester Gud til virkeligheten, helt konkret: Til panner og hender, til stolper og veier. Gud angår oss, det intime ved vår kropp og våre barn, men også hele den store virkeligheten der ute: Tid, ved dagens gang og generasjonene. Rom, ved huset og veien og samfunnet utenfor.

Og Gud er én.

Når Gud er én, er også Gud den eneste, er hele den livspust som ånder gjennom tilværelsen. Det finnes ikke noe sted som ikke er Guds. Teksten knytter tilværelsens tre dimensjoner sammen: Selvet, tida og rommet. Guds enhet er det som holder vår menneskelige eksistens sammen, ja, hele virkeligheten. Og det er kjærligheten som er bindemiddelet.

I det sjuende verset av salmen «Hill deg, frelser og forsoner», uttrykker Grundtvig dette på vakkert vis:

Du som har deg selv meg givet,

la i deg meg elske livet,

så for deg kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker

er den dype sammenheng.

---

Bibelbetraktninger

  • Hver onsdag får du bibelbetraktninger skrevet ut fra helgens tekster. Denne uka bruker vi den gammeltestamentlige teksten.
  • Våre skribenter er: Ellen Aasland Reinertsen, Hans Johan Sagrusten, Hilde Brekke Møller, Marianne Kartzow, Håkon Sunde Pedersen, Ole Jakob Filtvedt, Karl Olav Sandnes og Ingunn Aadland.

---

Forrige ukes lillesøndag: På dypere vann

Les mer om mer disse temaene:

Åste Dokka

Åste Dokka

Åste Dokka er kommentator i Vårt Land. Hun er utdannet prest og har en ph.d. i teologi. Hun kom til Vårt Land i 2017

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion