Religion

Bispemøtet: Prester skal ikke være underlagt ektefellen

INHABILE: Tre av biskopene i Den norske kirke er gift med en prest. Tirsdag vedtok Bispemøtet at ektefellene ikke skal være underlagt biskopens tilsyn.

Tirsdag fatta Bispemøtet i Den norske kirke vedtak om at preses i framtiden skal utpeke en «settebiskop» i tilfeller der biskopenes ektefelle er vigsla prest, diakon, kateket eller kantor.

Settebiskopen vil utnevnes blant de andre biskopene i bispekollegiet, og vil ha ansvar for saker som omhandler eller berører den egentlige biskopens ektefelle.

– Det har vi også hatt rutiner på tidligere, sånn sett er det ikke en ny sak. Men vi tok opp dette for å få det svart på hvitt, og vise offentligheten at vi tar denne problematikken på alvor, sier Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme.

Historisk situasjon

Vigslete står normalt under tilsyn av biskopen i bispedømmet de bor i, hvilket Bispemøtet mener er uheldig i tilfeller der biskopen og den vigsla er gift.

Møtet har derfor bestemt at det skal utarbeides tydeligere retningslinjer for å unngå inhabilitet og uheldige rolleblandinger.

Oslo 20210722. 
Biskop Kari Veiteberg under gudstjenesten i Oslo domkirke, 10 år etter terrorangrepet 22. Juli 2011.
Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Veiteberg forteller at temaet aktualiseres av at tre av dagens biskoper er gift med en prest. Foruten Veiteberg selv, gjelder dette Hamars biskop Ole Kristian Bonden og Bjørgvins biskop Ragnhild Jepsen.

Den nåværende situasjonen er så vidt Veiteberg vet historisk, og ifølge henne forholdsvis ny.

Kun to av ektefellene er i dag ansatt i Den norske kirke. Biskopene har imidlertid et «åndelig tilsynsansvar» for alle vigsla, uavhengig om de har et ansettelsesforhold til kirken.

– Du er jo én av de tre biskopene dette er særlig aktuelt for …

– Ja, det stemmer. Jeg er så heldig å være gift med en prest. Og da er jeg kona hans, ikke tilsynskvinne.

– Har det bydd på noen problemer?

– Det får jeg nesten ringe og spørre ham om, parerer biskopen spøkefullt.

– Burde vært nedskrevet før

Veiteberg sier også at saken ble behandla uten noen særlig diskusjon, og at hun ikke anser vedtaket som noen egentlig nyhet.

– Det er åpenbart noe man burde ha fått ned på papiret tidligere, men det er som sagt noe man har vært bevisst også tidligere.

Vedtaket omfatter også andre nære familiemedlemmer. Utover å ta på seg det åndelige tilsynsansvaret for de vigsla familiemedlemmene skal settebiskopen også gå inn i arbeidsgiversaker der biskopen er inhabil med begrunnelse i familierelasjoner.


Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion