Religion

Ropstad krever svar om jødisk mat i fengsel

SONING: To jøder som soner dommer i Norge strever med å få tilgang til rett jødisk mat i fengselet. En «særlig alvorlig» sak, synes Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som krever svar fra justisministeren.

De to siste årene har to straffedømte menn kjempet for retten til til å etterleve de jødiske matreglene – de såkalte kosherreglene – i fengselet de sitter i.

– Når Kongsvinger fengsel ikke kan finne en løsning som er akseptabel, er det et brudd på religionsfriheten, uttalte Michael Gritzman til Vårt Land da avisen omtalte saken i mars.

Gritzman jobber i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Oslo, og hjelper de to mennene med mennene med matkravet.

Nå har også Kjell Ingolf Ropstad (KrF) involvert seg i saken.

Torsdag stilte han justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) et skriftlig spørsmål:

«Vil regjeringen sørge for at Kriminalomsorgen ivaretar innsattes rett til å praktisere sin religion også i det daglige fengselslivet?» spør han.

– Krevende

Ropstad skriver at Kriminalomsorgen i Norge nyter et godt omdømme internasjonalt, men ser ut til å ha en blindsone med hensyn til religion.

«Innsatte som tilhører religiøse tradisjoner som vektlegger praksis og leveregler i større grad enn luthersk kristendom får ikke mat som tilfredsstiller kravene i deres tradisjon, som kosher eller halal», skriver han.

Som en illustrasjon på dette viser han til de to jødiske mennenes sak. Begge er israelske statsborgere som ble utlevert til Norge i 2021.

«De er jøder og følger kosher-diett. Fengslene har ikke tilbudt kosher-mat til disse to fangene. Det er forståelig da antallet jødiske innsatte er lavt og å tilberede kosher-mat i fengselet er krevende. Det er imidlertid langt vanskeligere å forstå hvorfor Kriminalomsorgen har avvist alle forslag på å finne løsninger», hevder Ropstad.

kosher

– Særlig alvorlig

Krf-politikeren viser til at Det Mosaiske Trossamfund har foreslått at et cateringselskap som leverer kosher-mat til flyselskaper, kan levere ferdige måltider som kun trengs å varmes opp. De innsattes familier har tilbudt seg å betale for dette.

«Alle forslag har blitt avvist av Kriminalomsorgen og har resultert i en stor belastning og tilleggsstraff for de to innsatte. En av dem skal ha gått ned 30 kilo i løpet av soningen», hevder Ropstad.

Han synes saken er «særlig alvorlig» ettersom det i utleveringsforhandlingene med Israel ble forsikret om at fangenes rett til å praktisere sin religion ville bli ivaretatt i norske fengsler, påpeker han.

Enhetsleder Trond Nerhagen ved Kongsvinger fengsel har til Vårt Land opplyst at de to innsatte «har fått tilgang på noen råvarer, grønnsaker, slik at de kan ordne egen mat».

Hevder muslimer tilbys vegetarmat

Også norske muslimer har svært begrenset tilgang til halal-mat under soning, hevder Ropstad.

«I stedet tilbys muslimske innsatte enten svinefri kjøttmat som ikke er halalslaktet, eller vegan/vegetar-mat», skriver han.

Krf-politikeren påpeker at religions- og livssynsfriheten er en menneskerett som omfatter mer enn bare retten til å tro det man vil.

«Den inkluderer også retten til å praktisere sin religion. Og visjonen om det livssynsåpne samfunn, hvor man skal kunne leve i tråd med sin tradisjon, fra vugge til grav, skal også realiseres innenfor fengselsmurene», skriver han.

Vårt Land har spurt justisminister Emilie Mehl om hun ønsker å kommentere Ropstad påstander, samt hva hun kommer til å foreta seg i saken.

«Justis- og beredskapsministeren må svare stortingsrepresentanten på dette spørsmålet før hun kan svare media», skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post.

Det har ikke lyktes avisen å få en kommentar fra enhetsleder Trond Nerhagen ved Kongsvinger fengsel. Jan Korsvold , enhetsleder ved Kriminalomsorgen Innlandet, ønsker ikke å kommentere saken før skriftlige svaret fra justisministeren foreligger.

---

Kosher

  • Kosher er en hebraisk betegnelse på mat som det er tillatt for jøder å spise, basert på forskriftene i Mosebøkene (3. Mosebok 11,3–22 og 5. Mosebok 14,3–47).
  • Disse opprinnelige budene er senere blitt utvidet og forklart av rabbinerne. Det som er forbudt å spise betegnes som urent, eller terefa.
  • Å overholde disse forpliktelsene anses som en del av pakten mellom Gud og det jødiske folket og er en viktig del av den religiøse loven, halakha.
  • Tillatt mat er blant annet kjøtt fra pattedyr som har kløvde hover og tygger drøv. Det er også lov å spise fugler som ikke er rov- eller åtselfugl. Melk fra tillatte dyr er kosher.
  • Den andre forutsetningen er at dyret er slaktet rituelt og at visse blodårer og alt blod blir fjernet. Norske jøder må derfor importere kjøtt fra utlandet.

Kilde: Store norske leksikon

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion