Religion

Dette må retten ta stilling til i saken mellom Jehovas vitner og staten

RETTSTVIST: Har satt dato for rettssaken mellom Jehovas vitners og Barne- og familiedepartementet.

Rettssaken vil foregå mellom 8. og 19. januar 2024, i Oslo tingrett. Tingretten må ta stilling til om Jehovas vitners eksklusjonspraksis i praksis gjør det slik at man ikke kan meldte seg fritt ut av trossamfunnet, slik staten og Statsforvalteren i Oslo og Viken mener. Det kommer frem i et referat fra et planleggingsmøte mellom partene, som ble avholdt den 5. mai.

Statsforvalteren trakk Jehovas vitners registrering som trossamfunn i desember 2022, da de mener eksklusjonspraksisen bryter med barn rettigheter.

Dette betyr at Jehovas vitner også mistet retten til å vigsle par og til å motta statsstøtte.

– Etter vår vurdering krenker trossamfunnets medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også og at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler, skrev statsforvalteren i en pressemelding da vedtaktet ble kjent.

Vil ha statstøtte etterbetalt

Jehovas vitner mener at vedtaket er ugyldig, og krever at statstøtten for 2021 skal bli etterbetalt, med renter. De vil også at beholde registreringen som trossamfunn. De mener at statens vedtak er et brudd på menneskerettighetene, ved at det krenker religionsfriheten, foreningfriheten og er en form for diskriminering på grunnlag av religion.

Oslo tingrett skal ta stilling til spørsmålene om tilskudd og registrering i en felles behandling, men som to separate saker. Dette betyr at det er være mulig for retten å la Jehovas vitner beholde registreringen som trossamfunn, uten at de får etterbetalt tilskudd for 2021.

Staten, ved Barne- og familiedepartementet, står fast ved at tapet av registreringen og nektingen av tilskudd er gyldig, og ikke strider med menneskerettighetene.

Advokat Anders Christian Stray Ryssdal vil representere Jehovas vitner i saken, mens advokat Liv Inger Gjone Gabrielsen vil representere Barne- og familiedepartementet.

---

Jehovas vitner

  • Jehovas vitner er et religiøst trossamfunn. De lærer at Bibelen er skrevet av Gud (Jehova), ved hjelp av forfattere som var under Guds ledelse. Derfor forstås Bibelen som Guds ufeilbarlige og pålitelige ord og den eneste nødvendige veilederen i livets spørsmål.
  • Jehovas vitner ble etablert i USA i 1870-årene, den første tiden som en bibelstudiegruppe. Etter hvert utviklet det seg til et trossamfunn under ledelse av Charles Taze Russell.
  • Jehovas vitner i 2020 virksomme i 240 land og hadde 8.424.185 medlemmer fordelt på 120.387 menigheter, ifølge egen statistikk.

Kilde: Store norske leksikon og jw.org.

---

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er vaktsjef i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion