Religion

Bør ungdom velge bort kristne skoler? Dette mener ledelsen i Laget

UTDANNING: To traineer i Laget oppfordret kristen ungdom til å velge den offentlige skolen. Nå deler ledelsen i Laget sitt syn på saken.

– La det ikke være noen tvil, vi heier på internatskolene!

Det skriver Anne Lin Hynnekleiv, konstituert generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, også kjent som Laget, i en e-post til Vårt Land.

Forrige uke gikk to praktikanter, også kalt trainees, i Laget ut med en oppfordring til skoleungdom. De ba dem tenke gjennom hvor de kan bety mest for ikke-troende når de velger skole: på den offentlige skolen eller på en kristen internatskole?

«Hvor er arbeiderne få? Hvor trengs det et lys som peker på Jesus?» skrev Ramona Hustadnes Monslaup og Karoline Olette Steinarsrud i et leseinnlegg i Vårt Land.

De understreket at målet med innlegget ikke var «å gå hardt ut mot internatskolene», men kom samtidig med et tankeeksperiment. «Hva om alle kristne hadde gått på offentlige skoler?» Det kunne blant annet medført at «de fleste skolene ville fått større kristne fellesskap», foreslo de.

De to praktikantene gikk selv på offentlige videregående skoler.

– Ikke et problem

Vårt Land har spurt Laget sentralt om også de vil oppfordre unge til å velge offentlige skoler, fremfor kristne internatskoler.

Hynnekleiv påpeker at det ikke er Lagets jobb å anbefale det ene fremfor det andre, men å være til stede der de kristne ungdommene er.

– Ungdommer har ulike grunner til hvorfor de går på offentlig skole eller kristen internatskole, og den valgmuligheten er viktig å fastholde. Noe som er bra for den ene vil ikke nødvendigvis være det beste for den andre, her er vi ulike og her er valgmulighetene viktig og en stor ressurs.

_ Er det et problem for de offentlige skolene at unge kristne velger kristne internatskoler framfor offentlige skoler?

– Nei, vi vil ikke si at det er et problem. Som sagt, mener vi at ungdommene har gode grunner for det de velger, skriver hun.

Deler ikke sin tro

I studentundersøkelsen som Laget gjennomførte i 2018 kom det tydelig frem at en av de store utfordringene vi står ovenfor er at unge kristne ikke deler sin tro, viser Hynnekleiv til.

– I Ungdata-undersøkelsen gjennomført i 2022 sier også 52 prosent at de ikke opplever å kunne si sin mening fordi samfunnet er blitt for politisk korrekt. Vår jobb er å utruste unge mennesker til å dele tro, bygge fellesskap og vi ønsker å være en stemme for unge kristne som ikke opplever det er rom for deres tro på skolen, skriver hun.

En av praktikantene bak leserinnlegget uttalte forrige uke at de ser at det er mangel på kristne på de offentlige skolene. «Det er ofte grunnen til at vi ikke får starte lag der», sa Ramona Hustadnes Monslaup til Vårt Land.

– Mener Laget at det er en sammenheng mellom mangel på kristne på offentlige skoler, og det at unge kristne velger internatskoler?

– Noen steder kan det være en sammenheng, andre steder ikke, skriver Hynnekleiv.

– Guds rike er alltid nær

I teksten argumenter traineene ut fra Jesu ord til sine disipler om at de skal være «lys i mørke», og at de derfor bør gå på offentlige skoler. De skriver: «Etter hvert som kristne forsvinner fra bygdene og flykter til internatskolene, desto mørkere blir de offentlige skolene.»

– Har unge kristne som velger internatskole et ansvar for at det blir «mørkt» på offentlige?

– En slik «byrde» vil vi aldri legge på skuldrene til noe menneske. Guds rike er alltid nær, og vi som kristne kan få lov å være med på det Gud allerede gjør på alle mulige slags skoler. Om man velger å gå på skigymnas, musikkgymnas eller blir på nærskolen kan man uansett være med å bygge Guds rike der vi er. Dette støtter Laget.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion