Religion

Kristen festival dropper yoga etter debatt

DANMARK: Det går for tiden en skarp debatt om yoga blant kristne i Danmark. På dansk SommerOase vil man ikke lenger tilby yoga.

Yoga ble første gang en del av tilbudet under SommerOase i Danmark i 2015. Meldingen om at Dansk Oase nå ikke vil akseptere yoga i sine sammenhenger, kommer etter at det en stund har vært debattert sterkt om yoga i ukeavisen Udfordringen og på Facebook.

Noe av bakteppet er at yoga har vært en del av programmet under en leir i regi av Børne- og UngdomsOase som er en selvstendig organisasjon, men definerer seg som innenfor den danske Oasebevægelsen.

Yoga okkult?

Udfordringen bragte nylig en kronikk av Anne Manning Pedersen, som er født i India, der hun argumenterte for at yoga ikke bare er en teknikk, men også har et okkult innhold.

Yoga-instruktør Rie Skårhøj har tidligere vært med i Dansk Oases ledelse og kom med et motinnlegg. Udfordringen skriver at Skårhøj står bak noe som kalles CrossYoga, en organisasjon som anbefales i en video av den tidligere styrelederen og generalsekretæren i Dansk Oase, Ruben Dalsgaard. Skårhøj argumenterer for at yoga ikke er okkult.

En annen tidligere styreleder, sogneprest Stig Christensen, tok deretter kraftig avstand fra yoga og fortalte om sine egne opplevelser med yoga da han var ung og hevder at han var blitt utfridd fra dette ved en eksorsisme.

DROPPER YOGA: Generalsekretær Keld Dahlmann i Dansk Oase.

Ulike tilnærminger

Dansk Oases lederskap har også fått mange reaksjoner, og generalsekretær Keld Dahlmann kom rett før påske med en uttalelse om saken, som er publisert på Dansk Oases nettside.

Han understreker i en e-post til Kristelig Pressekontor at han uttaler seg på egne vegne.

– Det er ikke kommet en uttalelse fra Oase-lederskapet, men fra meg som generalsekretær, skriver han.

Dahlmann sier han setter pris på henvendelsene til Dansk Oase, men understreker samtidig at han ikke vil bidra til en debattkultur der det sås tvil om navngitte personers motiver.

Dahlmann vektlegger at tilnærmingen til yoga kan være høyst ulik i forskjellige sammenhenger.

– Å bekjenne Jesus som Herre er uforenlig med å dyrke yoga som en hinduistisk praksis. I menighetene er det medlemmer som i sin åndelige søken gjennom yoga har åpnet seg for destruktive krefter og som i et møte med Jesus har opplevd befrielse fra dem. Det er også medlemmer som bruker pilates og yoga i den lokale gymnastikkforeningen og som opplever dette som totalt areligiøst, skriver Dahlmann og henviser til den veiledningen Paulus gir i Det nye testamentet om at enhver må følge sin samvittighet i denne typen spørsmål.

Fjerner tilbud

Han skriver videre at mange søker sinnsro gjennom yoga og at intensjonen med CrossYoga har vært å møte denne lengselen på et klart kristent grunnlag der Jesus, bibellesning og bønn står sentralt.

Han erkjenner samtidig at det er fare for at man på denne måten godkjenner hinduistisk yoga og at dette er et dilemma.

Generalsekretæren påpeker at alle menigheter og prester som er knyttet til Oasebevægelsen, er selvstendige og selv må vurdere om CrossYoga er relevant i deres kontekst. Det vises også til at Dansk Oase ikke har noen bindende avtaler med CrossYoga.

Dahlmann opplyser at det i år ikke blir noe tilbud om CrossYoga på SommerOase.

Ikke på norsk Oase

Den første utgaven av SommerOase i Norge ble arrangert i Kristiansand i sommeren 1980.

– Jeg kjenner de første 20 årene av Oases historie, og yoga var ikke en del av Oase i den tiden, sier bevegelsens første leder, Jens-Petter Jørgensen, til Kristelig Pressekontor.

Jørgensen var blant initiativtakerne da Oase-bevegelsen ble opprettet og sentral i arbeidet. Han har fortsatt bånd til Oase, men sier han de siste tiårene ikke har fulgt virksomheten fullt så tett som før. Likevel kan han ikke erindre at yoga har vært etterspurt eller en del av tilbudet i Oase-sammenheng. Han husker heller ikke at bruk av yoga har vært debattert.

Dette bekreftes av Einar Ekerhovd som var daglig leder for Oase fra 2004 til 2011.

– Yoga var ikke diskutert i den tiden jeg var daglig leder heller, sier han til KPK.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion