I denne pinsekirken er antall ungdom tredoblet

MENIGHET: Ungdomsarbeidet i denne pinsekirken har vokst de siste tre årene. Pinsebevegelsen er overrasket over pågangen etter pandemien.

Et mursteinshus midt i Skien sentrum begynner å fylle seg opp av ungdommer i alderen 13 til 18 år.

Det er fredag kveld, og om ikke så altfor lenge åpner dørene til kveldens Released, ungdomsarbeidet i pinsekirken Tabernaklet.

Et ungdomsarbeid i vekst, med omtrent seksti ungdommer på plass hver fredag.

Men før klokka slår åtte er det en del ting som må på plass.

– Vi er så heldige å ha tretti engasjerte medarbeidere, sier Hannah Waskaas Lien, som har vært ungdomspastor i menigheten de siste tre årene.

Hannah Waskaas Lien på scenen.

På scenen øver lovsangsteamet gjennom dagens repertoar. Bak miksepulten testes lyd, lys og bilde en siste gang. Og bare noen minutter før dørene åpner, samles de frivillige til felles bønn og produksjonsmøte.

Overtok under korona

– Released vokser, og jeg vil bare minne om viktigheten av inkludering, sier Johanne Vindenes til ungdommene under kveldens peptalk.

Johanne Vindenes ber sammen med ungdommene.

Vindenes er frivillig ungdomsleder i menigheten, og fungerer som leder for møtelederne i ungdomsarbeidet.

– Vi er en god gjeng her, men når det kommer nye, så må vi tenke at de også er en del av gjengen, fortsetter hun.

Vi er en sammensveiset gjeng, og alle en felles førsteplass i livet sitt

—  Marie Haraldsen (17)

Like etter koronapandemien brøt ut i Norge, tok Waskaas Lien over som ungdomspastor i Tabernaklet Skien. Med stor motivasjon og med en følelse av å være på riktig sted, tok hun fatt på den nye arbeidshverdagen.

Og siden våren 2020 har ungdomsarbeidet vokst fra omtrent 20 ungdommer hver fredag til et gjennomsnitt på mellom 50 og 60 stykker.

– Hva er suksessfaktoren?

Jeg tror det viktigste er fellesskapet og at vi har så stort fokus på inkludering, svarer ungdomspastoren.

At ungdommene får mye ansvar og dermed eierskap til arbeidet, tror hun også er en faktor.

Bønn i ring.

---

Pinsekirken Tabernaklet Skien

  • Én av Norges 300 pinsemenigheter.
  • 841 medlemmer og menighetstilhørige.
  • Grunnlagt i 1908.
  • Omtrent 60 deltakere på ungdomsarbeidet Released.

---

– Felles førsteplass i livet

Da klokka slår åtte runger Never Gonna Give You Up fra høyttaleranlegget i den store salen.

Det fylles opp i benkeradene, og godt over 100 stykker har tatt turen til Tabernaklet i kveld.

Felles dans.

Før møtet setter i gang, varmes det opp med litt felles dans. Og da dansen er ferdig, løper Blas Matheo Jensen Arca opp på scenen.

– Velkommen til Released, sier han, til full applaus.

18-åringen har gått i ungdomsarbeidet siden han var barn, og har bygget opp et stort nettverk i menigheten.

– Jeg gleder meg alltid til fredager.

Blas Matheo Jensen Arca på scenen.

17 år gamle Marie Haraldsen er dagens taler, og hun skal sammen med ungdomspastorens mann Marius Lien, snakke om å sette Jesus i sentrum.

Haraldsen kommer fra menigheten Delk, og oppsøkte Released under korona. Siden da har hun tatt del i lovsangsteamet og talt foran de fremmøtte tre ganger.

– Vi er en sammensveiset gjeng, og alle en felles førsteplass i livet sitt, sier hun.

En generell økning

Det er ikke bare ungdomsarbeidet i Tabernaklet Skien som vokser. Daglig leder i Pinse Ung, Einar Myreng, ser en svak økning i antall medlemmer etter noen litt labre år under koronapandemien.

Pinse Ung er en nasjonal organisasjon for barne- og ungdomsgrupper lokalt tilknyttet kirker hovedsakelig i Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.

– Vi har i overkant av 400 medlemsgrupper, så hvordan denne økningen ser ut i hver enkelt menighet er vanskelig å si noe om, men totalt sett ser vi en vekst, sier Myreng.

Det gir veldig mening at dette ungdomsarbeidet vokser, fordi ungdom vil være der ungdom er

—  Hannah Waskaas Lien

Han sier tallene er noe overraskende, men at han vet at mange ungdomsledere har jobbet godt gjennom den vanskelige tiden under koronapandemien.

– Det er vanskelig å generalisere hva som er suksessfaktoren bak økningen, men vi ser at det er en god kombo når ungdom og voksne bygger kirke sammen. Det er viktig for ungdom å ha tilgang til voksne ledere, sier Myreng.

Oppfordrer til å bygge sitt eget

Da samfunnet ellers stengte ned på grunn av koronapandemien, klarte ungdomspastoren, i samråd med kommuneoverlegen, å invitere opptil femti ungdommer til kirken.

– Vi prøvde å gjennomføre noen digitale møter, men vi så verdien i å prøve å kunne møtes fysisk så langt det lot seg gjøre, sier Waskaas Lien.

Marie Haraldsen på scenen.

Ungdommene som møtes hver fredag har ikke bare bakgrunn fra Tabernaklet.

– Vi ønsker alle velkomne, men håper også at de andre menighetene bygger opp sitt eget ungdomsarbeid i sin egen kirke fordi vi tror det har en verdi for kirken som helhet, sier Waskaas Lien.

Hun forteller at hun har god kontakt med de andre pastorene og prestene i Grenlands-området.

– Det gir veldig mening at dette ungdomsarbeidet vokser, fordi ungdom vil være der ungdom er.

Kontrast til hverdagslivet

For Haraldsen og Arca er det stor kontrast mellom kirkelivet og hverdagslivet i Skien.

– Jeg går i klasse med tre andre kristne, og det er fint. Men ellers møter man på et samfunn som går totalt i andre retningen enn deg. Så det å ta litt annerledes valg, og leve litt annerledes er til tider vanskelig, sier Haraldsen.

Da hjelper det å ha ungdomsmiljøet i kirken i ryggen, forteller hun.

Ut fra inntrykket til ungdomspastor Lien, som også er vokst opp i Skien, er det et røft miljø å stå i for videregående elevene, og hun synes de er tøffe som tør å leve litt annerledes enn det de fleste gjør.

Marius Lien på scenen.

– Hva gjør dere for å nå ut til ungdommene i Skien?

Vi ønsker alle velkomne, og så prøver vi å arrangere noen lavterskeltilbud som 16. mai-konserten vi skal ha med blant annet Lisa Børud. Vi er også på sosiale medier, men vi burde kanskje gjort enda mer for å nå ut til de som ikke har en relasjon til Jesus, sier Waskaas Lien.

Både Haraldsen og Arca prøver å snakke med vennene sine om sin tro, og de forteller at det stort sett hver fredag er ungdommer innom som ikke har noe forhold til Gud.

– Jeg har også sett at ungdommene våre har vinket folk inn fra gata, og det er gøy å se at de er så frimodige, sier Waskaas Lien.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

VL anbefaler

1

1

1

Mer fra: Religion