Religion

Skal finne Sør-Hålogaland-biskopens arvtaker. Dette er forslagene

DEN NORSKE KIRKE : 4. juni er det avskjedsgudstjeneste for biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes. Nå er jakten på hennes arvtaker i gang.

I februar ble det kjent at Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i Sør-Hålogaland vil avslutte sin tjeneste som biskop. Jusnes blir 67 år i sommer, men velger likevel å pensjonere seg før hun må (70 år i Den norske kirke). Hun la ikke skjul på at det er kreftsykdommen og behandlingsløpet som har fremskyndet avgjørelsen om å avslutte tjenesten.

Prosessen med å finne Jusnes sin erstatter er godt i gang. I går gikk fristen ut for å sende inn navneforslag på kandidater, som alle kan bidra med. På listen finner vi flere kjente navn i Kirke-Norge. Til sammen har bispedømmet fått inn 85 forslag til kandidater.

– Selv om vi har hatt litt kortere frist enn vanlig ser vi at det er mange som er engasjert i å finne en ny biskop for Sør-Hålogaland, sier stiftsdirektør Ole Christian Erikstad.

Under er lista over de foreslåtte, men deres navn og stillingen de har i dag. Du kan søke i listen, eller bla deg videre til neste side ved å trykke på pilene til høyre.

Delte stalltips

Tidligere i mars spurte Vårt Land flere som kjenner bispedømmet godt om hvilke kandidater de trodde kunne være mest aktuelle.

Blant annet lufta tidligere biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen, leder for Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira, og prostiprest i Bodø Odd Eidner sine tanker om hvilke egenskaper den neste biskopen bør inneha.

Prost i Nord-Helgeland, Olav-Rune Ertzeid, og prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, var to navn som ble nevnt av flere. Begge er å finne på den endelige lista over nominerte.

– Ville vært ei viktig markering

– Sandmæl tenker jeg må være en veldig aktuell kandidat, kommenterte Tor B. Jørgensen, som var biskop for bispedømmet mellom 2007 og 2016.

Jørgensen viste til at Lofoten-prosten er leder for Mellomkirkelig råd og kirka sitt LHBT-utvalg. Han mener det er positivt at ho har vist nasjonalt engasjement over tid.

– Hun har vært en tydelig stemme for likekjønna ekteskap, og det ville vært ei viktig markering å ha en biskop i en slik livssituasjon, sa Jørgensen, og viste til at Sandmæl er gift med en kvinne.

– Godt likt

Sandmæl var en av de fem siste kandidatene til bispestillinga i Sør-Hålogaland i 2015, da avtroppende Jusnes trakk det lengste strået.

Det var første gang en åpent lesbisk person ble nominert til biskop i Den norske kirke.

Ifølge Helgelands Blad ble Olav-Rune Ertzeid nominert av et enstemmig menighetsråd i Sandnessjøen.

I sitt forslag seier dei mellom anna at Ertzeid er godt likt og har «vist særlige evner til å så det store bildet i mange sammenhenger.» Til avisa uttalte Ertzeid at han «akkurat nå heller mest mot å si ja», dersom han blir spurt om å bli med videre i prosessen.

Viktig med lokal kandidat

Odd Eidner, trakk fram Svein Valle, som i dag er domprost i Bodø, som en god kandidat til bispestillinga. For Eidner er det viktig at bispedømmet får en biskop som er fra landsdelen.

– Det er på høy tid. Det er så klart ikke det eneste som betyr noe, men det er noe med å kjenne kulturen fra innsida helt fra oppveksten av.

Leder i Samisk kirkeråd, Sara Ellen Anne Eira, trakk fram betydninga av å få en biskop som kjenner til det samiske i Sør-Hålogaland. Hun viste til at det er mange ulike samiske språk og kulturer i bispedømmet.

– Jeg håper vi får en biskop som er like åpen og inkluderende som nåværende biskop, slik at vi kan videreføre det gode samarbeidet, sa Eira.

---

Prosessen frem mot ny biskop

  • 26. mars: Frist for å sende inn navneforslag på kandidater. Alle kan sende inn forslag.
  • 11. mai: Bispedømmerådets frist for å nominere inntil fem kandidater.
  • 25. mai: Frist for eventuell supplerende nominasjon.
  • Uke 22: Kirkerådet gjennomfører offentlig presentasjon av alle kandidatene.
  • 17. august: Frist for alle med stemmerett til å avgi rådgivende stemme.
  • 21.–22. september: Kirkerådet tilsetter ny biskop for Sør-Hålogaland bispedømme.

---

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien

Kristin Askjer Lien er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion