Religion

For første gang ble under halvparten konfirmert i kirka

KONFIRMASJON: I 2022 ble under halvparten av norske 15-åringer konfirmert i Den norske kirke. Andelen humanistiske konfirmanter fortsatte derimot å øke.

I 2022 ble 32.496 norske 15-åringer konfirmert i Den norske kirke (DNK). Dette utgjorde kun 49.5 prosent av kullet, viser nye tall fra SSB.

Aldri før har andelen vært så lav.

De siste 50 årene har andelen konfirmanter i Den norske kirke gradvis gått ned:

  • I 1960 ble 93 prosent av norske 15-åringer konfirmert i DNK.
  • I 1990 var tallet 81 prosent, i 2005 var det 66 prosent og i 2019 hadde det falt til kun 54 prosent.
  • 2022 var det første året mindre enn halvparten av norske 15-åringer valgte å konfirmere seg i DNK.

Ingen stae bestemødre

– Min umiddelbare tanke er at dette er trist, men ikke uventa, sier Brage Molteberg Midtsund.

Brage Midtsund fotografert på kontoret på Kløfta ifb. med sak om digital prest

Han er kapellan i Ullensaker menighet, og Borg bispedømmes egen digitalprest. Han har tidligere uttalt i Vårt Land at kirken må ta konfirmanttiden mer på alvor.

Midtsund er ikke veldig overraska over tallene, og peker på to hovedgrunner som han mener kan forklare hvorfor andelen konfirmanter har gått ned.

– For det første så flytter det stadig nye folk til landet vårt som ikke har den tradisjonen for konfirmasjon, og som ikke er tilknytta kirka, sier Midtsund.

I tillegg trekker Midtsund også fram at flere kanskje ikke opplever kirka som like relevant for deres liv lenger. Han tror dette poenget gjelder spesielt for yngre.

– Så kan det også være at de ikke lenger har en sta bestemor som truer med å trekke ‘penga’ tilbake.

Dette er trist, men ikke uventa

—  Brage Molteberg Midtsund, prest i DNK

Økende andel velger humanistisk

I Human-Etisk Forbund (Hef) er trenden motsatt. Andelen som konfirmerer seg humanistisk har økt sakte, men sikkert, siden den første humanistiske konfirmasjonen ble holdt i Oslo i 1951.

I 2022 valgte 13.792 å konfirmere seg humanistisk. Aldri før har så mange valgt denne formen for konfirmasjon. Antallet utgjør en andel på litt over 21 prosent av norske 15-åringer i 2022.

– Her må vi gi dem «cred», sier Brage Molteberg Midtsund om Hefs tall.

Han mener Hef har vært gode til å mobilisere, og forteller at de har hatt en noen annen tilnærming på rekruttering enn de har i DNK.

– Human-Etisk Forbund har reklamert mye på Facebook og retta reklamen mot foreldre i større grad, mens vi har prøvd å nå ungdommene på Tiktok.

Må vise at kirka betyr noe

– Hva bør kirka gjøre for å snu denne trenden?

– Først og fremst må vi ikke legge oss ned og grine. Så må vi klare å vise at kirka fortsatt betyr noe for ungdommer i dag, sier Midtsund.

Gode konfirmasjonsopplegg og et godt innhold trekker han fram som vesentlig i snuoperasjonen. Han legger også til at konfirmasjonstida må være gøy for ungdommene.

– De skal få morsomme opplevelser som konfirmanter. En konfirmantleir skal være gøy å være med på.

Han tror gode opplegg kan gjøre at flere gjenoppdager kirka.

– Vi må gi dem en fortelling, den store kristne fortelling. Den må vi vise at handler om dem, og at de er en del av det. Det er viktig at de opplever innholdet som relevant og riktig.

Frikirkelig konfirmasjon

Det finnes ingen nasjonale tall for hvor mange som blir konfirmert kristelig utenfor Den norske kirke. Men Tentro, som er et frikirkelig konfirmasjonsopplegg i regi av Pinse Ung, selger lisenser av opplegget sitt til andre menigheter, deriblant pinsemenigheter og menigheter i Misjonskirken Norge og Indremisjonsforbundet.

Ettersom de selger lisensene sine til enkeltmenigheter har ikke Pinse Ung oversikt over antall ungdommer som konfirmeres gjennom Tentro.

Over e-post skriver derimot nasjonal leder for Tentro, Ida Danielsen, at de har opplevd en økning i antall solgte lisenser. Det selges også flest lisenser i Agder.

Lisenser må kjøpes for hvert skoleår. Og skoleåret 22/23 ble det solgt 105 lisenser fordelt på 68 grupper. Danielsen presiserer i e-posten at flere menigheter ofte deler på lisenser og har konfirmasjonsopplegg sammen.

Les mer om mer disse temaene:

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion