Religion

Disse kirkene får tilskudd til restaurering av kirkekunst

TILSKUDD: 25 prosjekter, fordelt på 23 kirker landet rundt, får tildelt millioner fra Riksantikvaren til restaurering og konservering av kirkekunst.

Riksantikvaren har delt ut årets tilskudd til konservering av kunst og inventar i kirker. I alt 25 prosjekter, fordelt på 23 kirker landet rundt, får midler i 2023. Det skriver Riksantikvaren i en pressemelding til Vårt Land.

Rammen for Riksantikvarens tilskuddsordning er på 3,650 millioner kroner i 2023.

– Kirkekunsten i Norge er svært viktig, sier riksantikvar Hanna Geiran i uttalelsen.

Hun påpeker at Norge har bevart mye kirkekunst fra middelalderen sammenlignet med andre europeiske land, og at de derfor har et særskilt internasjonalt ansvar for å ta godt vare på kirkekunsten i landet.

– Norge var et fattig land, og i fortiden var oppdrag til kunstnerne i stor grad utsmykning av kirkene. Derfor viser kirkekunsten også den innsatsen og de ressursene som menigheter og lokalsamfunn gjorde for å utsmykke kirkene, sier hun.

Maleri med vannskader

Tilskuddet dekker restaurering og konservering av veggmalerier, altertavler, messehagler, prekestoler, bibler og andre kunstverk i landets kirker. Også nyere kirkekunst kan få tilskudd til restaurering.

– Det største tilskuddet går i år til Grorud kirke for restaurering av et skadet veggmaleri av Per Vigeland, sier Geiran.

Maleriet har både vannskader og sprekker, i tillegg til at det er behov for å restaurere etter gamle, mindre vellykkede reparasjoner. De får 405.000 kroner for å utbedre skadene.

Også Iladalen kirke får innvilget en større sum til et maleri av samme kunstner, opplyser Riksantikvaren.

Bodin kirke i Bodø.

Støtte til branntepper

Blant andre større tilskudd får Vågå kirke 375.000 kroner til restaurering av et maleri fra slutten av 1600-tallet, malt av Henning Munch, som var en slektning av den mer kjente Edvard.

Gamle Gimmestad kirke får 251.000 kroner til konservering av en messehagel om muligens kan stamme fra 1500-tallet, mens Jevnaker kirke får 214.000 kroner til konservering av alterbilde, to malerier og en døpefont. Moskenes kirke får blant annet tilskudd til konservering av en bibel fra 1738, heter det i pressemeldingen.

Også et prosjekt om branntepper for å beskytte kirkekunsten får midler. Norsk institutt for kulturminneforskning tildeles 162.000 kroner for dette.

Disse tildels midler i 2023:

KirkeTilskuddProsjekt
Kristiansand domkirke144.000 kronerKonservering malerier på trepaneler
Røsvik kirke64.800 kronerMonter til krusifiks
Bodin kirke271.620 kronerKonservering altertavle
Valestrand kyrkje160.083 kronerKonservering altertavle
Kilebygda kirke33.300 kronerKonservering altermaleri
Solum kirke81.900 kronerKonservering av altertavle og maleri
Dolstad kirke200.970 kronerKonservering av dåpsengel og portretter
Meråker kirke837.000 kronerForprosjekt for konservering av altertavle
Gimmestad gamle kyrkje251.605 kronerKonservering av messehagel
Bremsnes kirke166.500 kronerKonservering av antependium
Jevnaker kirke214.380 kronerKonservering av altertavle, malerier og døpefont
Skjervøy kirke45.000 kronerForprosjekt for konservering av altertavle
Moskenes kirke34.380 kronerKonservering av krusifiks
Moskenes kirke18.000 kronerKonservering av bibel
Blaker kapell81.000 kronerForprosjekt for konservering av himlingsdekor
Grorud kirke405.900 kronerKonservering av veggmaleri
Stange kirke63.000 kronerForprosjekt konservering av prekestol
Iladalen kirke298.800 kronerKonservering av veggmaleri
Vågå kyrkje375.655 kronerKonservering av veggmaleri
Bjørke kirke78.395 kronerForprosjekt for konservering av altertavle
NIKU162.000 kronerBranntepper
Nes kirke58.500 kronerTilstandsanalyser
Saltdal kirke56.250 kronerTilstandsregistreringer kirkeinventar
Vassås kirke142.533 kronerForprosjekt altertavle
Udenes kirke147 420 kronerKonservering gyllenlær

---

Tilskuddsordningen

  • Riksantikvaren deler hvert år ut midler til konservering av kunst og inventar i kirker
  • Rammen for Riksantikvarens tilskuddsordning er på 3,650 millioner i 2023. Tilskuddet dekker restaurering og konservering av veggmalerier, altertavler, messehagler, prekestoler, bibler og andre kunstverk i landets kirker
  • Kirkelige fellesråd og andre eiere og forvaltere av kirker kan motta tilskudd fra posten. Det er ikke et krav at kirken er fredet eller listeført. Det kan også søkes tilskudd til konservering av kirkekunst som befinner seg i bygg som ikke er kirker etter loven, som for eksempel gravkapeller
  • I tilskuddsordningen kan kirkeeierne søke om blant annet prosjektering, sikring, konservering, transport og forsikring, samt rapportering og formidling av kirkekunst som ledd i konserverings- og sikringsarbeid, når en fagutdannet konservator er gitt oppdraget

Kilde: Riksantikvaren

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion