Religion

Lærer om kritisk tenkning på kristen folkehøgskole

EGET FAG: Å tro blindt er oppskriften på å bli lurt, mener lærer Tom Arne Møllerbråten. På Sagavoll folkehøgskole har han startet et eget fag i kritisk tenkning.

– La oss si at du ber til Gud, og så skjer det noe som er i tråd med det du ber om. Er det tilfeldig, eller er det Gud som står bak? Det er et spørsmål vi må erkjenne at vi som kristne aldri helt sikkert kan vite svaret på.

Spørsmålet kommer fra lærer Tom Arne Møllerbråten, i et klasserom på Sagavoll folkehøgskole på tettstedet Gvarv i Midt-Telemark. Bak skrivebordene sitter 17 elever med penn og papir for å notere.

Mens andre elever på folkehøgskolen bruker dagen på aktiviteter som idrett, friluftsliv eller matlaging, har gruppen i klasserommet valgt faget «Kritisk tenkning». Hensikten, forteller Møllerbråten, er at elevene skal bli i stand til å ta bevisste og informerte valg, uten å bli så lett påvirket av manipulerende krefter.

Denne timen diskuterer de følgende: På hvilke måter kan folk bli lurt, både av seg selv og andre, til å lande på dårlig begrunnede konklusjoner? Og hvordan kan man avsløre dårlige argumenter?

Sagavoll folkehøgskole, fag i kritisk tenkning, Tom Arne Møllerbråten

– Koster mye å endre tro

Gjennom undervisningstimen går Møllerbråten gjennom flere eksempler på logiske feilslutninger. Ikke minst forteller han om psykologiske mekanismer det er lett å la seg lure av.

  • Årsak/virkning: At to hendelser skjer etter hverandre eller samtidig, betyr ikke at det nødvendigvis er sammenheng mellom dem.
  • «Glorieeffekten»: Hvis noen har god kunnskap om et område, tenker vi at det også gjelder på andre områder.
  • «Bekreftelsesbias»: Vi søker bekreftelse på det vi allerede tror vi vet, eller det vi mener.

– Det koster oss veldig mye å skifte mening eller tro. Derfor vil vi så lenge vi kan holde fast ved den troen vi har, og lytte etter det vi allerede tror, sier Møllerbråten i undervisningen.

Jeg er litt redd for at enkelte kristne tenker at de ikke gjør beslutningsfeil og tankefeil, fordi de har en så sterk overbevisning

—  Tom Arne Møllerbråten, lærer ved Sagavoll folkehøgskole

– Like viktig som samfunnsfag

– Jeg kjenner meg igjen i alt, utbryter Karin Olivia Moe (19), etter å ha diskutert undervisningen i grupper.

Flere har rukket opp hånden i løpet av timen og bekjent sine blindsoner. Alt fra troen på at ritualer før en håndballkamp, slik som et riktig utført håndtrykk, kan påvirke resultatet, til eksempler på meninger de har arvet fra foreldre for deretter å endre.

Sagavoll folkehøgskole, fag i kritisk tenkning. Karin Olivia Moe (19), Signe Prestholt (22), Martha Nord Varhaug (19), Oline H. Thomassen

– Hvorfor er det viktig å bli klar over egne blindsoner?

– Det gjør at man får bedre selvinnsikt. Noen ganger kan man hoppe raskt til konklusjoner, selv om ting ikke er så svart-hvitt som man tror, sier Signe Prestholt (22).

Blant ting det er grunn til å være skeptisk til, trekker elevene fram konspirasjonsteorier og ting man leser på internett, men også markedsføring av produkter noen vil påvirke dem til å kjøpe. Diskusjoner rundt disse temaene har også vært del av undervisningen i faget.

– Et sånt fag har man ikke på en vanlig skole. Men det er minst like viktig som naturfag og samfunnsfag, for det handler om å bli et mer reflektert menneske, sier Moe.

---

Sagavoll folkehøgskole

  • Norges eldste kristne folkehøgskole, stiftet i 1893
  • Ligger i bygda Gvard i Midt-Telemark kommune
  • Sagavoll folkehøgskole er en selveiende stiftelse. I stiftelsesstyret og skolestyret er følgende organisasjoner representert: Sagavoll elevlag, KRIK – Kristen Idrettskontakt, KFUK/KFUM, Normisjon

Kilde: Sagavoll.no

---

Sagavoll folkehøgskole, fag i kritisk tenkning, Tom Arne Møllerbråten

Mer redde for spørsmål

Det er lærer Tom Arne Møllerbråten som står bak faget, som er ett av mange valgfag på Sagavoll. Han forteller at mye av innholdet bygger videre på undervisning han gjennom 20 år har hatt i kristen apologetikk, også kjent som «trosforsvar», men at han har sett behov for spesialisert undervisning om kritisk tenkning.

Etter mange år som folkehøgskolelærer, mener han å se en utvikling i holdningene blant unge.

– Før var elevene mindre redde for å mene ulike ting. Det kan godt hende de fremdeles har ulike meninger, men nå tør de ikke si det, forteller han.

En utfordring, mener han, er at mange unge er redde for å stille spørsmål ved den rådende kulturen.

– Istedenfor å delta i debatt, blir de tause og usikre på om det er lov å stille spørsmål ved etablerte sannheter, sier han.

– Hva tror du elevene sitter igjen med etter dette faget?

– Jeg vet at flere av dem blir mer kritiske. Men det er viktig å si, at det å være kritisk ikke er det samme som å være negativ. Det handler om å være undersøkende, noe som er en bra ting.

Sagavoll folkehøgskole, fag i kritisk tenkning, Tom Arne Møllerbråten. Martha Nord Varhaug (19), Signe Prestholt (22)

Kristen folkehøgskole

Sagavoll er en kristen folkehøgskole tilknyttet flere kristne organisasjoner, blant annet Kristen Idrettskontakt (KRIK), Normisjon og KFUK-KFUM. Møllerbråten mener at kristne, i likhet med andre troende og ikke-troende, har godt av å bli bevisste på psykologiske mekanismer, for eksempel det at man ofte søker bekreftelse på det man allerede tror.

– Jeg er litt redd for at enkelte kristne tenker at de ikke gjør beslutningsfeil og tankefeil, fordi de har en så sterk overbevisning.

Likevel avviser han at kristne i det store og hele tenker mindre kritisk enn andre. I det hele tatt mener han det er for lite kritisk tenkning i samfunnet.

– Sagavoll er en kristen folkehøgskole. Er dere redd for at noen elever skal bli så kritiske at de slutter å være kristne?

– Nei. Det er nok fordi jeg vet at det å tenke og stille spørsmål ikke er uforenlig med det å ha en kristen tro, tvert imot. Det koker ned til det helt enkle: At hvis det man tror på er sant, så kan det ikke være feil å stille spørsmål og undersøke.

Sagavoll folkehøgskole, fag i kritisk tenkning, Tom Arne Møllerbråten

Det å la være å tenke kritisk, og heller tro på noe blindt, er på ingen måte å anbefale, mener han.

– Det er oppskriften på å bli lurt. Jeg klarer bare ikke se noen stor verdi i å la være å tenke. Men vi har aldri noen garanti for at vi ikke setter i gang tanker som fører til at elevene inntar ståsteder jeg selv ikke ville ha valgt, sier han.

Han viser også til at organisasjonene som eier Sagavoll har ulike meninger. For folkehøgskolen er undervisning i kritisk tenkning i tråd med det samfunnsoppdraget de har, forteller han.

– Det er ikke et mål at elevene skal gå ut herfra med bestemte meninger, men at de skal bli opplyste, dannede og mer reflekterte.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion