Religion

Holdt kveldsmesse for samiske rettigheter: – Sannheten koster, men det koster mer å fornekte den

TREFOLDIGHETSKIRKEN: Kirken har vært åpen for Fosen-demonstrantene hele uka. – Vi håper dette er et spor som leder oss framover, sa preses Olav Fykse Tveit på søndagens kveldsmesse.

Søndag kveld ble det feiret kveldsmesse i Trefoldighetskirken i Oslo, med fokus på samiske rettigheter. Gudstjenesten kom på tampen av en uke med demonstrasjoner foran regjeringslokalene, hvor aksjonister pekte på at urfolks rettigheter brytes så lenge vindmøllene på Fosen blir stående.

Gudstjenesten ga rom for refleksjon og lystenning, samtidig som fokuset på rettferdighet var tydelig. Preses Olav Fykse Tveit sa i sin tale:

– Som kirke er vi forpliktet til å erkjenne det som er sant. Vi håper at dette er spor som leder oss framover, at vi viser oss som et rettssamfunn. Sannheten koster, men det koster mer å fornekte den. Nå blir sannhetskommisjonen enda viktigere.

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fått ansvaret for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner:

– Denne aksjonen har påvirket maktbalansen og nå er det en historisk sjanse til et oppgjør, sa kommisjonens leder Dagfinn Høybråten.

Gudstjeneste Fosen-demonstrasjon Trefoldighetskirken

– Trist å måtte ty til sivil ulydighet

Vidar Andersen fra Samisk kirkeråd pekte på ungdommene og de unge voksne som har aksjonert hele uka for samiske rettigheter.

– Tilliten til den norske stat er lik null, sier ungdommene. Vi har trodd på den demokratiske veien. Men Norge har ikke engang klart å følge sitt eget rettssystem. Det er utrolig trist å måtte ty til sivil ulydighet, sa Andersen.

Oslo-biskop Kari Veiteberg var også blant dem som deltok, sammen med ansatte og musikere tilknyttet Trefoldighet menighet.

Gjennom uka har Trefoldighetskirken vært åpen for demonstrantene, og her har de fått mulighet til å spise, få en prat, lade telefonen og slappe av. Rundt 2300 mennesker har vært innom kirken i løpet av den siste uka, opplyser Oslo bispedømme.

Gudstjeneste Fosen-demonstrasjon Trefoldighetskirken

Innrømmer brudd på menneskerettighetene

Torsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre de samiske ungdommene i kirken, skrev Vårt Land.

– Det er veldig viktig for regjeringen at vi kommer godt og fort i gang med å kunne vurdere avbøtende tiltak som gjør at vi ikke er i en situasjon som utgjør et brudd på menneskerettighetene, sa statsministeren til Vårt Land torsdag.

Markering foran Stortinget

Fredag var det en stor markering foran Stortinget og på Slottsplassen i Oslo, hvor aksjonister og støttespillere samlet seg etter en uke med demonstrasjoner.

Både samiske ungdommer, Natur og Ungdom og den kjente svenske miljøvern-aktivisten Greta Thunberg, har deltatt i demonstrasjoner foran regjeringskvartalene.

Reineierne på Fosen kunne fredag fortelle at de opplevde regjeringen mer lydhør enn tidligere.

– Jeg håper at det går veien, sa en av reineierne i reinbeitedistriktet Nord-Fosen siida, til Vårt Land.

---

Hvilke menneskerettigheter er brutt i saken?

  • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (SP 27) er ifølge Høyesterett brutt i Fosen-saken, ved å tillate å bygge vindkraftverk i et reinbeitedistrikt.
  • Bestemmelsen beskytter nasjonale minoriteter, men også andre språklige, etniske eller religiøse minoriteter i hver stat, og omfatter urfolk. SP 27 beskytter retten til å utøve kultur, bekjenne seg til religion og bruke eget språk.
  • FNs menneskerettighetskomité uttaler at SP 27 pålegger statene å sikre overlevelse og fortsatt utvikling av den kulturelle, religiøse og språklige identiteten hos vedkommende minoritet, og at beskyttelse av disse rettighetene bidrar til å berike samfunnet som helhet.

Kilde: Norges institusjon for menneskerettigheter: Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder (2021)

---

Les mer om mer disse temaene:

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion