Religion

Sokneprest: Menigheten er delt i synet på Fosen-aksjonen og vindmøllene

FOSEN: Sokneprest Kristian Kjenes opplever at de fleste i menigheten på Åfjord har et pragmatisk forhold til vindmøllene. I Beitstad og Verran sokn støtter prestene motstanden fullt ut.

– Når vindmøllene er oppe og går, er det galskap å få dem fjernet og få området tilbakeført, sier Kjenes.

Han er sokneprest i Åfjord kommune, en av fire kommuner på Fosen. De har flere vindmøller i kommunen.

– Med varsel om globale endringer finnes det vel ikke noe vinterføre her lenger om noen år, sier han.

Lite engasjement i menigheten

I en uke har demonstranter aksjonert utenfor flere departementer i Oslo. Torsdag sa olje- og energiminister Terje Aasland at han har beklaget menneskerettsbrudd ovenfor reineierne.

Aksjonistene avgjorde fredag at det ble siste demonstrasjonsdag.

Kristian Kjenes sier til Vårt Land han opplever Fosen-sak som stor, men at det ikke har vært veldig stort engasjement i menigheten. Følelsen er likevel at menigheten er delt. Han kaller derfor forholdet til vindmøllene pragmatisk.

Alle er enige om at konsesjonene ikke skulle blitt gitt i utgangspunktet. Men så synes vi også at ordføreren i Åfjord har fått for mye pepper

—  Sokneprest Kristian Kjenes

– Alle er enige om at konsesjonene ikke skulle blitt gitt i utgangspunktet. Men så synes vi også at ordføreren i Åfjord har fått for mye pepper. Det var ikke hun og Åfjord kommune som gav konsesjonen, sier han.

Han forteller at noen er veldig imot vindmøllene, at her krasjer naturvern og miljøvern med hverandre. Men så er man også bevisste på at man ønsker strømmen vindmøllene produserer.

SPLITTET: Sogneprest i Åfjord Kristian Kjenes opplever at det er delte meninger i menigheten

– På den ene siden har det ført til bedre kommuneøkonomi. Og så kjenner de også på at de vil ha strøm de også, sier han.

Likevel opplever han det som viktig å ivareta de samiske interessene i distriktet.

– Det går vel ingen reindriftseiere her i menigheten, men vi opplever det som viktig å nå ut til samebefolkningen også, sier han.

På gudstjenester lyser han alltid velsignelsen både på sørsamisk og norsk.

Møter prestemotstand: – Dette berører virkelig vårt område og vårt sokn

Lise Marit Hansen
Prest under utdanning
Beitstad og Verran sokn

– Ser de i Åfjord uttaler at de ikke har reineiere i sin menighet, men det har vi.

Det skriver Lise Marit Hansen og Eirik Bakken i en e-post til Vårt Land. De er henholdsvis prest under utdanning og sokneprest i Beitstad og Verran sokn.

De har lest uttalelsene til Kjenes, og vil påpeke at Åfjord bare er en del av området Fosen-saken er aktuell i.

– Verran sokn er det soknet som dekker det området som flere fra Sør-Fosen sitje (en av partene i saken) bor og driver reindrift i.

De to prestene er uenige med sin kollega, og sier at saken er et klart brudd på urfolksrettighetene:

– Det kan vi ikke se på at skjer.

Eirik Bakken, sokneprest i Beitstad og Verran sokn

Reindriften på Fosen består av to grupper av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer, også kalt siidaer.

Hansen og Bakke er tydelige på at de støtter disse to gruppene «helt og fullt i denne saken». De sier de har et godt samarbeid med de samiske medlemmene sine, og at de inkluderer samiske kultur- og kirkeliv i både trosopplæringen og gudstjenestene.

En av kirkene i soknet, Sela fjellkirke, er ikke langt fra grensen til Storheia-området der vindmøllene står.

– Så dette berører virkelig vårt område og vårt sokn. Et område vi ønsker å verne om, og ser viktigheten av at samenes kunnskap om forvalting av dette området respekteres.

– Kjenes peker på at det i Fosen-saken er en avveining mellom naturvern og miljøvern, og at man trenger miljøvennlig energi. Har han ikke et poeng, spør Vårt Land Hansen på telefon.

– Jo, men da bør man spille på lag med de som har drevet områdene lengst. Nå kaster vi gode, gamle forvaltningsmetoder under bussen til fordel for noe vi tror er bedre.

– Er det i det hele kirkens rolle å skulle mene så mye i dette spørsmålet? Skal ikke kirken favne på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer?

– Vi er helt klare på at vi skal ivareta alle menneske sine rettigheter. Dette gjelder Guds skaperverk og forvaltningen av det, mener Hansen.

– Historisk viktig

Samisk kirkeråd og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (DNK) kom torsdag med en felles uttalelse, der de uttrykker støtte til aksjonistene fra Norske Samers Riksforbund – Nuorat, Natur og Ungdom og andre som kjemper for å verne om urfolks rettigheter.

«Sett i lys av arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen, fremstår den pågående konflikten mellom regjeringen og demonstrantene som historisk viktig», sier de to kirkerådene.

De understreker at demonstrantene står opp for verdier som er viktige for alle:

«Urfolks rettigheter kan ikke ofres for profitt eller flertallets interesser og rettsstatens prinsipper må respekteres. Urfolk fortsetter å betale prisen. Menneskerettighetsbruddene må ta slutt, og de som har forbrutt seg, må ta konsekvensene. Det er avgjørende for hele befolkningens tillit til rettsstaten og demokratiet at en dom i Høyesterett blir respektert og får konsekvenser», står det i uttalelsen.

Selma Elise Ekre

Selma Elise Leinebø Ekre

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion