Religion

Ragnhild Jepsen blir ny biskop: – Hun har det som trengs

DEN NORSKE KIRKE: Ragnhild Jepsen tar med seg solid ledererfaring til jobben som biskop i Bjørgvin bispedømme, mener teologene Hallgeir Elstad og Aud Tønnesen.

– Hun er ikke en som roper høyt, men som ikke viker unna for utfordringer.

Det sier teolog Aud Tønnessen om den nyvalgte biskopen Ragnhild Jepsen.

Både hun og teolog Hallgeir Elstad, som begge tilhører Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, trekker fram Jepsens solide erfaring som et av hovedargumentene for hennes kandidatur. Tønnessen peker på at hun er en dyktig prest, som har erfaring fra flere bispedømmer. Samtidig bringer hun med seg lederkompetanse fra stillingen som domprost.

Elstad forklarer at man som domprost arbeider man tett på biskopen og er biskopens vikar. Han legger heller ikke skjul på at Jepsen har vært hans favoritt.

– Hun har det som trengs, og kan hoppe rett inn i det. Hun har fått gode skussmål som domprost i nasjonalhelligdommen og jeg tenker at støtten fra biskopene er et signal på at den erfaringen verdsettes, sier han.

Nordhaug ønsker lykke til

Jepsen blir Halvor Nordhaugs etterfølger. Han sier valget ikke var overraskende, fordi det kunne blitt hvem som helst av de tre kandidatene.

– Jeg ønsker henne lykke til og Guds velsignelse. Hun er heldig som får lov til å komme dit. Det er et interessant, spennende og engasjerende bispedømme. Og hun får mange flotte medarbeidere, sier tidligere biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

Biskop Halvor Nordhaug går av med pensjon, Mariakirken 16.11.2022

– Så kommer hun til et kirkelig landskap som er litt annerledes enn Nidaros, legger han til.

– Hvordan da?

– Vestlandet og Trøndelag har litt ulik kirkelig geografi. Folkekirken finnes begge steder, men lavkirkelig bedehusliv er sterkere til stede på Vestlandet. Men folk er jo folk over alt. Jeg er sikker på at Ragnhild vil oppleve at hun blir godt mottatt, slår Nordhaug fast.

– Hva slags valg har man gjort nå?

– For det første har man valgt en kvinne og det er positivt for Bjørgvin. Jeg har sagt lenge at det gjerne må bli en kvinne som følger etter meg. Så har Jepsen ledererfaring som domprost i Nidaros, som er tett på en biskops ansvarsområde. Så hun har god bakgrunn for å gå inn i stillingen et trinn opp, sier Nordhaug.

– Hvordan var ditt møte med det lavkirkelige landskapet da du kom til Bjørgvin selv?

– Jeg opplevde at man på bedehuset er opptatt av å forkynne evangeliet og ta det på alvor. De spør hva som står i Guds ord og hva det betyr i dag. Det er meningsfylt for en biskop å ha medarbeidere som har et sånt engasjement, sier Nordhaug.

Ragnhild Jepsen er biskopenes favoritt til å bli ny biskop

Foto: Ned Alley / NTB

Bedehusbakgrunn

Tønnessen karakteriserer Jepsen som kunnskapsrik, en solid forkynner og en eminent liturg. Samtidig besitter hun ifølge Tønnessen stor kunnskap om den historiske og kulturelle sammenhengen som kirken står i.

– Med sin økumeniske orientering har hun også god kontakt med andre kirkesamfunn, og forståelse for at Den norske kirke inngår i brede sammenhenger.

Tønnesen og Elstad sier at innstillingen fra biskopene og bispedømmerådet også har veid tungt i Kirkerådets vurdering.

De trekker også fram at Jepsen er nynorskbruker, hvilket heller ikke er noen ulempe i Bjørgvin. Jepsens bakgrunn både fra kirke og bedehus vil nok også gi henne gode forutsetninger for å forstå og lede bispedømmet i åra som kommer.


---

Bjørgvin bispedømme

  • Omfatter Vestland fylke. Bispesetet er i Bergen.
  • Biskopen i Bjørgvin har også tilsyn med Sjømannskirka – norsk kirke i utlandet.
  • Bjørgvin har over 450 000 kirkemedlemmer. Det er delt i elleve prosti, 43 fellesråd og 176 sokn.
  • Den nye biskopen erstatter Halvor Nordhaug, som ble innsatt som biskop i 2009.
  • Den norske kirke har tolv biskoper.
  • Bjørgvin har kun hatt mannlige biskoper tidligere.

Kilde: Store norske leksikon

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion