Religion

Delt på midten om vektlegging av samlivsform

SAMLIV: Onsdag stemte bispedømmerådet i Stavanger over hvorvidt samlivsform skal kunne vektlegges ved ansettelser.

I forkant av møtet var det kommet inn to motstridende forslag. Mens det ene tok til orde for at Kirkemøtet ikke bør ta saken opp til behandling, uttrykte det andre full støtte til at kirken bør vedta at arbeidssøkeres samlivsform ikke lenger skal kunne vektlegges ved ansettelser.

Den påfølgende voteringa delte rådet på midten: 5–5. Dermed var det rådsleder Liv Heidrun Skaar Heskestads dobbeltstemme som tippa vektskåla – i favør av forslaget om at saken ikke bør behandles. Vedtaket gikk dermed på tvers av biskop Anne Lise Ådnøy ønske.

Vil endre praksis

Bakgrunnen for høringsrunden er et forslag fra Åpen folkekirke. Trossamfunn har i dag et unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven, som åpner for å forskjellsbehandle søkere dersom forskjellsbehandlinga har en teologisk begrunnelse. Stavanger bispedømme er i dag det eneste bispedømmet i DNK som benytter seg av dette unntaket.

Foruten rådsleder Heskestad, ble det vedtatte høringssvaret støtta av Magne Bjåstad, Therese Egebakken, Magne Hersvik og Jostein Ådna.

Her argumenteres det for at forslaget vil bidra til å undergrave Kirkemøtets vedtak om at kirka skal romme to syn på likekjønna ekteskap. Videre stilles det også spørsmålstegn ved om Kirkemøtet har rett til å overkjøre de lokale ansettelsesprosessene.

Bispedømmerådets sekretær, Gunnar Rønnestad, sier til Vårt Land at også mindretallets innstilling kommer til å legges ved høringssvaret. I tillegg til biskopen var dette Helene Breivik Hellerdal, Dag Tormod Milje, Gyrid Espeland og Thor Magne Selands fortrukne forslag.

---

Ansettelser i Den norske kirke

  • Det er bispedømmerådene i Den norske kirke som ansetter prester, mens fellesrådene ansetter andre kirkelige ansatte, som kateketer, diakoner og trosopplærere.
  • Som det eneste av 11 bispedømmeråd, har Stavanger fremdeles mulighet til å vektlegge samlivsform ved ansettelser i bispedømmet. Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette noen basert på at vedkommende lever i et homofilt samliv.
  • Åpen folkekirke ønsker å fjerne denne muligheten for hele Den norske kirke, og har fremmet sak om dette til Kirkemøtet 2023.
  • Saken er ute på høring i alle bispedømmene.

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion