Religion

Katolikker får ros for nytt tiltak mot seksuelle overgrep

DEN KATOLSKE KIRKE: En nyopprettet stilling i Den katolske kirke i Norge blir kalt «et steg i riktig retning» av Vake kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Vake utfordrer også kirken til mer åpenhet og samarbeid.

Tidligere denne uken skrev Vårt Land om at Den katolske kirke i Norge (DKK) skal ansette en rådgiver i fast stilling til å arbeide med forebygging av seksuelle overgrep. Til nå har dette arbeidet blitt gjort av Ewa Bivand i et prøveprosjekt som avsluttes i slutten av mars i år.

Grepet om å videreføre Bivands arbeid i form av en fast stilling, er et steg i riktig retning, mener Ole Martin Holte, psykoterapeut og rådgiver i Vake Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

– Det er veldig bra at de får inn en person i full stilling som jobber med dette over tid, som kan ha et blikk inn i egne rekker og som kan være en fagperson og kontaktperson mellom dem og andre instanser som jobber med overgrepsproblematikk, sier Holte til Vårt Land.

Men Holte, som selv meldte seg ut av Den katolske kirke i 2021, har flere tanker om hva DKK bør gjøre og hva de bør unngå med den nye stillingen.

---

Forebygging mot overgrep

  • I januar 2020 satte biskop Bernt I. Eidsvig ned en arbeidsgruppe for forebygging av seksuelle overgrep. Den bestod av jurist Rønnaug Aaberg Andresen, pastor Erik Ruud, søster Ingeborg-Marie OP, tidligere NUK-leder Brion Lance Caguiat og psykolog Huan Nguyen.
  • De anbefalte blant annet at Den katolske kirke skulle intensivere og profesjonalisere skolering av prester, ansatte og frivillige i forebygging av overgrep. Denne oppgaven har Ewa Bivand hittil utført i en prosjektstilling.
  • Bivand har turnert det ganske land med kursopplegg for prester og legfolk. Prosjektstilling tar slutt 31. mars i 2023.
  • Nå har kirken utlyst en fast deltidsstilling som rådgiver med ansvar for forebygging av seksuelle overgrep.
  • Kilde: Katolsk.no.

---

– En sammenblanding av teologi, makt og seksualitet

– Faren er naturligvis at denne personen i verste fall kan få en veldig intern rolle. Vi har sett før at DKK har tendensen til å bruke sine egne, til å ordne opp alene på kammerset, uten innsyn fra andre, så selv om det er en fagperson, så kan vedkommende være farget av kirkens syn og ønskede handlemåter. Jo mer uavhengig og dialogisk innstilt stillingen og person er, jo bedre, sier Holte.

– Uansett, jeg synes dette er et skritt i riktig retning og jeg hilser det velkommen.

Ewa Bivand har sagt at de bør ha en katolikk inn i den nye stillingen. Holte tror det kan være positivt og at det ikke trenger gå på uavhengigheten løs.

– Jeg tror det kan ha positive sider fordi personen vil skjønne systemet innenfra og forstå mekanismene. Samtidig er kirken hierarkisk bygd opp og det er en sammenblanding av teologi, makt og seksualitet som det er ekstremt vanskelig å manøvrere i. Nå vil nok ikke kirken si at de ønsker seg en nøytral person, men de bør tenke seg godt etter med tanke på hvordan de vil opprette stillingen og hva oppgavene skal være.

Personalsjef og kansler i Oslo katolske bispedømme, Anne-Mette Ringdal, sier til Vårt Land at det er viktig at personen de ansetter har god kjennskap til kirken.

– Det vil stå sentralt for å gjennomføre og lykkes med oppdraget, sier hun.

Ewa Bivand startet mandag jobben som prosjektleder i Den katolske kirke. Hun skal jobbe med forebygging av seksuelle overgrep i kirken.

– Hvis man holder ting internt, er jeg skeptisk. Men hvis stillingen er tenkt som en stilling i dialog med resten av samfunnet, synes jeg det er veldig bra.

—  Ole Martin Holte

– Skeptisk til å holde ting internt

Når det kommer til hva stillingens oppgaver skal innebære, mener Holte det er særlig viktig at personen som blir ansatt jobber med andre faginstanser i Norge, og ikke kun forholder seg til personene DKK har utnevnt. Han påpeker at andre kirke- og trossamfunn allerede har masse erfaring på feltet.

Ole Martin Holte Vake

– Hvis man holder ting internt, er jeg skeptisk. Men hvis stillingen er tenkt som en stilling i dialog med resten av samfunnet, synes jeg det er veldig bra, sier Holte.

Holte sier at Vake ønsker å være i dialog med og samarbeide med den som blir ansatt i stillingen.

– Klare for å samarbeide med andre

Personalsjef Ringdal betrygger Holte med en beskjed om planlagt samarbeid med andre fagmiljøer.

– Det vil være naturlig at den nye fagpersonen er i dialog med relevant kompetanse og andre fagmiljøer i Norge. Vi ser frem til samarbeid på et viktig felt både for trossamfunnene og for samfunnet ellers, sier Ringdal.

Ringdal sier videre at OKB er glade for støtte og oppmuntring fra Vake. Hun er enig at åpenhet og samarbeid er viktig, og viser til at stillingsannonsen trekker fram muligheten for å lære av relevante fagmiljøer.

Syn på seksualitet

Holte mener det vil være et stort pluss for DKK hvis «de klarer å snakke om kropp, lyst, seksualitet og grensesetting».

– Igjen er utfordringen at det er prester og biskoper som lever i sølibat, som skal stå som garantister for seksualundervisningen i siste instans. Her mister Den katolske kirke et stort erfaringsgrunnlag når det kommer til en sunn forståelse av seksualitet, sier Vake-rådgiveren.

Ringdal sier at de merker seg hva Holte sier om syn på og forståelse av seksualitet.

– På dette feltet er det ulike syn, Kirken har sin lære, men vi opplever at dette er et felt som jevnlig er oppe til diskusjon hos oss.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion