Religion

Kritisk til å markere Samefolkets dag på feil dag

KIRKELIV: Hva med å markere 17. mai dagen før? Med den logikken mener prest Olav Rune Ertzeid at Den norske kirke behandler samenes nasjonaldag.

6. februar er Samefolkets dag – som i år faller på en mandag. I et nyhetsbrev sendt av Den norske kirke på januar siste dag, oppfordrer de til landets menigheter til å markere samenes nasjonaldag: «Dette kan skje i kirka på selve dagen eller på gudstjeneste søndagen før», skriver de.

Det får prest Olav Rune Ertzeid til å reagere.

– Jeg reagerer på at man sier at tekster og bønner, som er laget for å kunne brukes på Samefolkets dag, kan brukes dagen før. Vi har aldri feiret Norges nasjonaldag dagen før fordi det passer bedre. Hvorfor skal vi da gjøre det med samenes nasjonaldag?

Ertzeid har vært prest i Nord-Helgeland i over 15 år. Han understreker at han setter pris på at dagen overhodet blir markert i kirkelig sammenheng, men er klar på at dagen i seg selv er vesentlig.

– Til neste år blir det på en tirsdag, og så en torsdag. Hvilken søndag skal vi begynne å velge da? Om markeringen er stor eller liten, spiller ingen rolle. Det viktige er at det skjer på selve dagen.

Forsoning

Olav Rune Ertzeid roser preses Olav Fykse Tveit og Sara Ellen Anne Eira, leder av samisk kirkeråd, for nylig å ha vært «eksemplarisk tydelige» om urfolksrettigheter i et åpent brev til olje- og energiminister Terje Aasland om den såkalte Fosen-saken.

Samefolkets dag feires til minne om at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917. I 2017 vedtok Stortinget å opprette en offentlig kommisjon som skal granske fornorskingspolitikken som ble ført mot samene. Kommisjonens sluttrapport er ventet til sommeren, og kan bli viktig for Den norske kirke.

At Den norske kirke åpner for at nasjonaldagen kan markeres dagen i forveien, synes ikke Ertzeid harmonerer med forsoning.

– Det er satt ned en kommisjon som skal arbeide med store, tunge spørsmål. Og så midt oppi det, og rett etter brevet om Fosen-dommen, skriver rettssubjektet at dagen kan markeres en annen dag. Det synes jeg er umusikalsk.

– De oppfordrer til å markere dagen. Er det ikke bedre å gjøre det dagen før enn å droppe det?

– Jo, det er bedre. Men man kan bli bedre enn det. Og jeg tror det er viktig, sier Ertzeid.

Vi må ikke la det bli gode bli det bestes fiende

—  Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen
Åpning av Kirkemøtet 2022.

Markering det viktigste

Kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen ser ikke det problematiske i å fremskynde markeringen av det hun beskriver som praktiske årsaker. Hun understreker at det viktige for Den norske kirke er at dagen og det samiske folks rettigheter, vies oppmerksomhet.

– Vi oppfordrer alle til å markere det på 6. februar, men så erkjenner vi samtidig at det er få menigheter som har samlinger på en mandag. Da er det bedre at man ønsker tillykke dagen før enn at det ikke blir noe.

– Vi har aldri feiret Norges nasjonaldag en annen dag fordi det passer bedre. Hvorfor er det greit med samenes nasjonaldag?

– Det stemmer egentlig ikke. Ute i verden ferier nordmenn dagen på fridagen som passer best, og barn går i tog både 15. og 16. mai. Selvfølgelig er dagen 6. februar – det erkjenner og anerkjenner vi – men hvis man ikke har samlinger den dagen, er det bedre å gjøre det dagen før, sier Vad Nilsen.

– Vi må ikke la det gode bli det bestes fiende.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion