Religion

Se opptak: Bonden ble vigslet til biskop i Hamar

NY BISKOP: Fra klokken 11 i dag kunne du følge vigslingen av Ole Kristian Bonden som ny biskop i Hamar bispedømme. Nå kan du se det i opptak.

Klokken 11 søndag 29. januar blir Ole Kristian Bonden offisielt vigslet til biskop i Hamar domkirke. Kong Harald deltar på vigslingen, sammen med et bredt spekter av representanter for det politiske og kirkelige Norge. Finansminister Trygve Slagvold Vedum, justisminister Emilie Mehl og Barne- og familieminister Kjersti Toppe er blant de fremmøtte, ifølge vår reporter i Hamar domkirke.

Gudstjenesten var åpen for alle som ønsker å delta, men Den norske kirke tok forbehold om at det kunne bli for få plasser til de fremmøtte.

Bispedømmerådsleder i Hamar, Gunnhild Tomter Alstad, framstilte den nye biskopen. Det ble lest fra bibelen om oppdraget biskopene har i sin stilling, før preses Olav Fykse Tveit holdt tale. Deretter avla Bonden sitt løfte, ble bedt for og overtok ledelsen av gudstjenesten.

Du kan lese en fyldig rapport fra vigslingen her.

---

Hamar bispedømme

  • Omfatter menighetene i Innlandet, tidligere Hedmark og Oppland.
  • Bispedømmet er organisert i 10 prostier, 65 prestegjeld og 164 sokn.
  • Var det første bispedømmet med kvinnelig biskop, da Rosemarie Köhn ble vigslet i 1993.
  • Det er 229 kirker i bispedømmet, med rundt 120 prester og totalt rundt 660 kirkelig ansatte.

Kilde: Den norske kirke

---

---

Ole Kristian Bonden

  • Bonden er prost i Sør-Østerdal i Hamar bispedømme.
  • Han har utdanning fra høgskolen i Volda med kristendom grunnfag før han tok teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar fra Menighetsfakultetet.
  • Våren 2023 avslutter han et fireårig masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole.
  • Han fikk var den av kandidatene som fikk størst oppslutning blant medlemmene i bispedømmet i den rådgivende avstemningen for å finne ny biskop.
  • Overtar bispedømmet etter Solveig Fiske, som var biskop i 16 år.
  • Bonden er den første mannlige biskopen i Hamar bispedømme på 30 år.

---

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder på innenriksavdelingen i Vårt Land.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion