Religion

Agenda 3:16 sier opp halvparten av staben

ØKONOMI: Misjonsmagasinet Agenda 3:16, som er eid av Normisjon, sier opp tre av sine seks ansatte. Det betyr også at produktet slankes.

Styreleder Andreas E. Eidsaa jr. i Agenda 3:16 AS bekrefter at oppsigelsene effektueres nå på nyåret etter at det ble varslet om nedskjæringer i desember i fjor.

Det vil si at staben reduseres allerede etter det første driftsåret for Agenda 3:16 som eget aksjeselskap. Virksomheten ble skilt ut fra Normisjon fra 1. januar 2022.

– Veldig trist

– For oss er dette åpenbart veldig trist, men samtidig ser vi det som viktig at bladet skal overleve. Vi har vært inne i et ganske røft farvann, det har vært ekstremt krevende. Derfor måtte vi ta grep for å overleve, sier styreleder Eidsaa til Kristelig Pressekontor.

Han opplyser at det er tre personer som nå berøres av nedbemanningen, to journalister og bladets grafiske formgiver. Regnet i stillinger blir det en reduksjon av staben fra 5,2 til 2,6 årsverk.

– Kan man produsere magasinet med de 2,6 årsverkene som er igjen?

– Vi må slanke bladet, leie inn frilansere og kjøpe inn grafiske tjenester siden den ansatte designeren vår er en av dem som mister jobben, sier Eidsaa.

Han sier at prisstigninger som følge av krigen i Ukraina har skapt det han kaller «en giftig cocktail» for bladet.

– Kostnadene til papir og distribusjon har vært utfordrende, og selv om vi har hatt høye abonnementstall, har ikke utviklingen gått rett vei der heller, sier han.

Mot millionunderskudd

De endelige regnskapstallene for 2022 er ikke klare, men han opplyser at man sist høst styrte mot et underskudd på nær en halv million kroner og at bladet ville vært mellom 1,2 og 1,4 millioner kroner på minussiden til sommeren dersom det ikke ble tatt dramatiske grep.

– Det sier seg selv at dette ikke var bærekraftig. Derfor tok styret den veldig ubehagelige beslutningen som gjør at meget dyktige medarbeidere, som har vært med i mange år, måtte sies opp, sier styrelederen.

Med et slikt underskudd ville også egenkapitalen på 1 million kroner blitt borte.

– Det ville ført til nedleggelse av et blad som er viktig for mange, sier han.

– Var det riktig å skille ut Agenda 3:16 som et eget selskap?

– Her er det forskjellige syn, men jeg tror det. Det var fornuftig av Normisjon å få et tydelig fokus på magasinet, og styret har brukt masse krefter på å få snudd situasjonen. Jeg synes at bladet er veldig bra, men det er ikke noen tvil om at det er utfordrende å drive magasinvirksomhet. Det er enormt mange magasiner som er i samme situasjon, så dette er ikke sjokkerende. Krigen har ført til dramatisk høyere produksjonskostnader. Hadde vi ikke satset på å snu det, ville vi vært tom for kapital til sommeren, og det kunne vi ikke ta ansvar for. Vi må drive bærekraftig.

– Er det utelukket at Normisjon går inn med mer kapital?

– Det lå ikke i modellen at de skulle gi ytterligere kapital til magasinet, og så kan man diskutere hvor mye en misjonsorganisasjon skal subsidiere et blad, men vi har fått et klart oppdrag å løse, og så måtte vi som styre trekke en konklusjon, sier styreleder Eidsaa.

Kristelig Pressekontor

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion