Religion

Utvider varetekt for siktet prest

HAMAR BISPEDØMME: Varetektsfengslingen for presten som er siktet for besittelse av materiale som seksualiserer barn, utvides med én uke. – Han tar dette tungt, sier prestens advokat Tore Müller Famestad.

– Varetektsfengslingen utvides rent formelt senere i dag. Det vil komme en kjennelse i løpet av fredagen, sier prestens advokat Tore Müller Famestad til Vårt Land.

– Vi har gått med på det i erkjennelse av at politiet har bedt om en utvidet tid. De trenger noe mer tid for å gå gjennom tekniske beslag, sier advokaten.

Pågripelsen skjedde torsdag i forrige uke, og kom på bakgrunn av en anmeldelse politiet hadde mottatt mot mannen. Tingretten godkjente ransakelse av mannens eiendom, hvor det ble tatt beslag i flere elektroniske enheter som tilhører den siktede presten. Presten har sittet i varetekt i en uke. Nå utvides varetekten med én uke, bekrefter Müller Famestad.

– Tekniske beslag kan ta tid og få gått gjennom, så politiet har dessverre sprengt rammen de satte på en uke. Det er beklagelig, men man har akseptert at de har behov for å utvide tiden. Det er det de har begrunnet begjæringen om utvidet varetektsfengsling i.

Presten er sikta for brudd på straffelovens paragraf 311, som omhandler «fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn». Paragrafen har ei strafferamme på inntil tre års fengsel.

Ikke gjennomgått materiale

– Politiet har fått sikret store deler av beslaget, men har ennå ikke rukket å sikre alle skytjenestene, sier politifullmektig Hanna Sofie Karlsdatter Aronsen til Vårt Land.

Det er på bakgrunn av dette at politiet har begjært for tingretten at den siktede blir varetektsfengslet ytterligere én uke.

– Er politiets mistanke styrket eller svekket som en følge av etterforskningen den siste uka?

– Mistanken er hverken svekket eller styrket. Politiet jobber fremdeles med å sikre beslagene, slik at materialet er ennå ikke gjennomgått, sier Aronsen.

– Tar det tungt

Aronsen har tidligere oppgitt til Vårt Land at mannen har erkjent straffskyld.

Advokat Müller Famestad sier han ikke kan gå noe inn på hva det er hans klient har erkjent straffskyld for, ei heller hva slags materiale klienten er siktet for å være i besittelse av.

– Hvordan tar presten dette?

– Nei, han tar det tungt, sier Müller Famestad.

Personalsak

Domprost i Hamar, og fungerende biskop, Kirsten Elisabeth Almås, opplyser til Vårt Land at de har satt i gang en prosess og at de behandler saken som en personalsak på bispekontoret.

– Vedkommende sitter fortsatt i varetekt. Vi må ha kommunikasjon med vedkommende før vi kan si noe mer.

Menigheten og lokalsamfunnet rundt den siktede presten, blir nå fulgt opp av deres prost.

Stiftsdirektør Freddy Knutsen i Hamar bispedømme, sier til NRK at de ser alvorlig på saken, og at presten ikke lenger er i tjeneste.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion