Religion

Penger fra Norge Idag-givere ble lånt ut til byggeprosjekt, ifølge Dagen

NORGE IDAG: Foreningen Kristenfolkets Pressestøttefond samler inn fire-fem millioner årlig til avisen Norge Idag. Bare én til to millioner har gått til avisen.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

«Ved å gi en fast gave er du med å bidrar til at dette fondet opprettholder bredden i mediebransjen», står det på nettsiden der du kan gi en gave til fondet.

Avisen Dagen skriver at fondet har gitt lån til eiendomsselskapet Bygg Idag AS, som ble opprettet av Anita Apelthun Sæle og Norge Idags driftsselskap, Kristen Mediaalliansen Drift AS.

Den tidligere stortingspolitikeren for KrF, Anita Apelthun Sæle, er politisk redaktør i avisen Norge Idag, gift med sjefredaktør Finn Jarle Sæle. Hun er også styreleder for Kristenfolkets Pressestøttefond. Fondet ble opprettet i 2012.

Haugiansk idé

Bygg Idag kjøpte en eiendom i Os utenfor Bergen i 2019. Lånet skal, ifølge Sæle, ha vært på 5,6 millioner kroner. Foreningen Kristenfolkets Pressestøttefond fikk, ifølge Dagen, ingen pant i eiendommen som sikkerhet.

I et svar til Dagen skriver Sæle at eiendommen ble med hensikt om å gjennomføre en gammel haugiansk idé, som hun understreker har vært presentert i avisen Norge Idag. «Kongstanken var og er at Norge IDAG kan selge leiligheter til en rimelig penge slik at pensjonister kan flytte sammen og danne fellesskap, og forebygge ensomhet», skriver Sæle.

Sæle avviser overfor Dagen at hun har investert innsamlede midler for å berike seg selv, og opplyser at Bygg Idag fra 8. juni 2022 er heleid av Kristen Mediaallanse Holding. I dette holdingselskapet er Finn Jarle Sæle oppført som daglig leder og eneste styremedlem.

Holdingselskapet er heleid av Kristen Mediaallianse Drift, som har over 2.000 eiere.

Innsamlingskontrollen gransker

Ifølge Sæle var lånet til Bygg Idag avklart med Norge Idags styre. I dette styret sitter hun som styremedlem og Finn Jarle Sæle er daglig leder.

Innsamlingskontrollen varslet i november 2022 at de ville granske Kristenfolkets Pressestøttefond. Det skjedde etter at Dagen omtalte et lån fra foreningen til en bulgarsk byggentreprenør på Østlandet.

Daglig leder, Per Kristian Haugen, sier til Vårt Land at Innsamlingskontrollen har startet en gjennomgang av Kristenfolkets Pressestøttefond. De har kontakt med fondet og har mottatt en del dokumenter.

– Vi gjør en helhetlig gjennomgang av forvaltningen av innsamlede penger og kommunikasjonen med givere, sier Haugen.

Han ønsker ikke å si noe mer så lenge granskingen pågår. Ifølge Haugen bruker Innsamlingskontrollen vanligvis mellom tre og seks måneder på en slik gransking. Han kan ikke si hvor lang tid denne saken vil ta.

Når det gjelder hva Innsamlingskontrollen mener er viktig i kommunikasjonen med givere, viser Haugen til De etiske retningslinjene for innsamling. Der heter det blant annet at fundraisere skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes, opptre med respekt for givere og i henhold til formålet, og at fundraiserne skal være åpne om alle faktiske og/eller mulige interessekonflikter av personlig eller økonomisk art.

– De etiske retningslinjene for innsamling danner den enkle ryggraden i det vi mener er etisk oppførsel når man driver med innsamling. Det viktigste er åpenhet og ærlighet med giveren, sier Haugen.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i debattavdelingen i Vårt Land og har et bredt kompetansefelt innen religion, klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion