Religion

Studiesjefen på Ansgar høyskole er lei av «billige» sex-svar

BIBELSYN: Når folk snakker om at Bibelen har ett syn på sex, er teolog Cato Gulaker uenig. Han mener bibeltekstene har et stort mangfold. Espen Ottosen mener derimot at Bibelen har en tydelig rød tråd.

– Det er så mange ting knyttet til forkynnelse rundt seksualitet som ikke er opplagt, men som blir slengt ut som om det er det likevel. Men denne konformiteten som man legger opp til, reflekteres ikke i bibeltekstene, mener teolog Cato Gulaker.

Han er førsteamanuensis i Det nye testamentet og studiesjef ved Ansgar høyskole, som er tilknyttet Misjonskirken i Norge. Han har nylig forsket på temaet sølibat i Det nye testamentet, noe som har resultert i boken «Sexual Abstinence in the New Testament».

Når det undervises om seksualitet i kristne sammenhenger, mener Gulaker at det ofte gis «billige» svar.

– Hva mener du med «billige svar»?

– Man sier «det kristne synet på sex» er eller «det bibelske synet på sex er». Disse to setningene blir veldig ofte skutt fra hofta fra talerstolen. Men dersom man går inn i Bibelen og saumfarer de forskjellige tekstene med denne tematikken for øye, ser en fort at her er det stort mangfold i syn og praksiser.

Mens mange snakker om kjernefamilien som et bibelsk ideal, mener Gulaker at seksuell avholdenhet, altså sølibat, var et større ideal for majoriteten av forfatterne i Det nye testamentet.

Cato Gulaker

Underkommuniserer Paulus

– Det som kom tydelig frem etterhvert i arbeidet med boken var sølibatidealet, som den endte med å handle om. Denne idealiseringen av sølibatet står i kontrast til tanken om en kjernefamilie som det bibelske idealet.

Gulaker mener at forkynnere som taler om sex ut fra Bibelen underkommuniserer hvor sterkt Paulus idealiserte sølibatet. Særlig fremhever han 1. Korinterbrev kapittel 7, der Paulus skriver at det er godt for en mann ikke å røre en kvinne. I debatter om Bibelens tanker om seksualitet, opplever Gulaker ofte at forkynnere og samfunnsdebattanter bortforklarer Paulus.

– I møte med denne teksten er de rett og slett mange som vil unnskylde Paulus for hva han skriver, sier Gulaker.

Dersom man går inn i Bibelen og saumfarer de forskjellige tekstene, ser en fort at her er det stort mangfold i syn og praksiser

—  Cato Gulaker, teolog

– Vi presenterer Bibelens hovedbudskap

Guttogjente.no er en nettside som ønsker å tilby unge mennesker veiledning i spørsmål om kjønn, kropp, følelser, sex og samliv ut fra et bibelsk og kristent livssyn. Nettstedet blir brukt mye av unge kristne som har spørsmål knyttet til sex og samliv.

Espen Ottosen er teolog og pressekontakt i Guttogjente.no og uttaler seg på vegne av organisasjonen. Han mener at den røde tråden i Bibelen er at Gud har skapt seksualiteten som et gode, og at Gud innstiftet ekteskapet mellom mann og kvinne som eneste ramme for dem som ønsker å leve ut sin seksualitet med et annet menneske.

– Målgruppen for guttogjente.no er ungdommer, og derfor ønsker vi å gi en lettlest og poengtert presentasjon av det vi mener er Bibelens hovedbudskap. Vi ser absolutt verdien av å få frem nyanser, selv om vi gjerne innrømmer at det er krevende når målgruppen ungdommer fra 14-15 år og svarene skal være ganske kortfattede, sier Ottosen.

Espen Ottosen. NLM.

Ottosen er enig i at man har en tendens til å underkommunisere Paulus sitt syn på sølibat i møte med kristen samlivsetikk:

– Vi lever også i et samfunn og i en tid som opphøyer det å finne den store kjærligheten, og å bli seksuelt tilfredsstilt, som selve meningen med livet. Derfor ønsker vi å understreke at det går an å leve et godt og meningsfullt liv som singel.

Paulus som incel

Hos flere av Det nye testamentets forfattere, mener Gulaker at man kan spore påvirkning fra noen av antikkens filosofiske skoler og andre sølibatære idealer.

– Paulus og Lukas kommer i denne sammenheng farlig nær å representere det vi i dag kaller «incel».

– Sa du incel?

Ifølge Store norske leksikon er incel som oftest en mann som ikke har hatt sex på lenge, og som opplever dette som sentralt for hvem han er. Begrepet brukes imidlertid ofte om menn som lever i ufrivillig sølibat.

– Ja, ikke som i betydningen overdreven hang til skytespill, foreldrenes kjeller, mørkebrun politikk og misogynisk tastaturdiaré, men som i et tilsynelatende anstrengt forhold til egen og andres seksualitet. De uttrykker en slags motreaksjon mot denne verdens idealer i form av å idealisere avvisning eller strikt kontroll av denne siden ved det å være menneske, sier Gulaker.

Oppsummert mener Gulaker man kan si at både Lukas og Paulus har et anstrengt forhold til sex, ekteskap og familie.

– Useriøst

Det er en karakterisering og en analyse Ottosen ikke har noe til overs for.

– Den tenker vi i Guttogjente.no at er useriøst. Det fremstår mer som en spekulasjon enn som en påstand begrunnet i bibeltekstene, å hevde at Paulus og Lukas hadde et anstrengt forhold til seksualitet.

Guttogjente.no sin tolkning av Paulus er at han erkjenner at ulike mennesker kan oppleve seksualiteten sin og ønsket om å leve i et ekteskap, på ulikt vist.

– I så fall har Paulus et ganske avslappet forhold til sin egen sivilstatus, mener Ottosen.

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i Vårt Lands religionsavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion