Religion

Ønsket velkommen inn i Pinsebevegelsen med trampeklapp

SAMMENSLÅING: To tredjedeler av menighetene som tilhørte De Frie Evangeliske Forsamlinger har nå tilsluttet seg Pinsebevegelsen.

De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) har vært et eget trossamfunn siden 1800-tallet. DFEF har flest menigheter på Sørøst- og Vestlandet. Nå har to tredjedeler av menighetene i DFEF meldt overgang til Pinsebevegelsen.

Under Led23, Pinsebevegelsens store lederkonferanse, ble menighetene presentert. Det var avisen Dagen som omtalte saken først.

– Det var en massiv opplevelse å se representanter fra DFEF på scenen og oppleve den sterke responsen vi fikk fra salen, sier Arve Bækkelund.

Han er leder i Misjons- og hjemmelederutvalget i DFEF og har vært sentral figur i overgangsprosessen. Bækkelund peker på at den offisielle velkomsten egentlig utgjorde en formalisering.

– Mange menigheter har praktisert et medlemskap i Pinsebevegelsen allerede. Vi opplevde en stor positivitet i etterkant av presentasjonen og folk uttrykte sin store glede.

---

De Frie Evangeliske Forsamlinger

  • Ble tidligere kalt «De frie venner»
  • Bestod tidligere av 65 frie og selvstendige menigheter med mellom 3000 og 4000 medlemmer.
  • Sommeren 2019 vedtok DFEFs landsmøte et tettere samarbeid med Pinsebevegelsen.
  • Sommeren 2021 fattet landsmøtet et vedtak som rådet hver enkelt menighet til å tilslutte seg Pinsebevegelsen.

---

– Dette er ikke politikk, dette er fellesskap

Bækkelund påpeker at de som har jobbet med denne prosessen i mange år har opplevd den samme mottakelsen fra Lederrådet i Pinsebevegelsen.

For tre år siden gjorde landsmøtet til DFEF et vedtak om å inngå et tre års prøvesamarbeid med Pinsebevegelsen i Norge. Begrunnelsen var at de to bevegelsene sto nært hverandre teologisk.

– Dette var ikke å sette et punktum. Vi setter bare utropstegn. Det er to bevegelser som har gått side om side, som nå velger å gå sammen, sier Bækkelund.

Han påpeker at man med denne velkomsten ikke har klippet av menighetenes historie, identitet eller hjerte til DFEF.

– Dette er ikke politikk. Dette er fellesskap.

Arve Bækkelund, leder for misjon- og hjemmeutvalget i DFEF. Bilde tatt på sommerstevnet på Solstrans camping i 2019.

To tredjedeler

I sommer stemte landsmøtet til DFEF ja til sammenslåing. Landsmøtet la opp til at hver enkelt menighet i DFEF skulle tilslutte seg Pinsebevegelsen. Omtrent to tredjedeler av menighetene har valgt å gå inn i Pinsebevegelsen.

– De menighetene som har gått over fortsetter som selvstendige i Pinsebevegelesen, sier Bækkelund.

Det er ikke alle menighetene som har ønsket å gå inn i Pinsebevegelsen. 22 menigheter, som gikk sammen under navnet «Arendalsgruppen» sa nei til fusjon. Disse fortsetter som selvstendige menigheter under DFEF paraplyen.Les mer om mer disse temaene:

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård

Kristine Banggren Gripsgård er journalist i debattavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion