Religion

– Kirka har ikke den samme posisjonen som før

HISTORISK: Bjørgvin bispedømme ligger an til å få sin første kvinnelige biskop, etter en svært jevn avstemning. Kjersti Gautestad Norheim mener det ligger endringsprosesser foran bispedømmet, uansett hvem som blir valgt.

– Det viser en tydelig vilje for å ha en kvinnelig biskop i Bjørgvin. Det synes jeg er veldig flott, og jeg er selvfølgelig glad for å være på den lista, sier Ragnhild Jepsen.

Fredag ble resultatet av avstemningen om hvilke tre kandidater som skal gå videre i prosessen om å bli Bjørgvins neste biskop offentliggjort. Da ble det klart at Bjørgvin uansett utfall for første gang vil få en kvinnelig biskop. For første gang har tre kvinner kommet ut på topp etter endt avstemning.

Ragnhild Jepsen kommer fra Ål, og har arbeidet som domprost i Nidaros siden 2011. Før det arbeidet hun som sokneprest i domkirka i fem år.

Jepsen fikk nest flest av poengene fra avstemminga, med et resultat på 21,83 prosent. Hun karakteriserer resultatet som historisk.

Peker på egen ledererfaring

På spørsmål om hva hun tenker om egne sjanser videre, svarer Jepsen at den videre prosessen er godt kjent. Saken skal først opp i bispedømmerådet og til biskopene, forklarer hun, der de skal få mulighet til å uttale seg. Deretter følger en ny runde med intervjuer.

Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros

– Etter det er det opp til Kirkerådet å avgjøre, og jeg tror ikke jeg skal si så mye mer om deres arbeid. Men jeg tenker jo at når stemmetallene er så jevne står Kirkerådet relativt fritt til å gjøre sin egen vurdering.

– Hva tenker du skiller deg fra de to andre kandidatene som står igjen?

– Det synes jeg er vanskelig å si noe om. Det som kjennetegner oss, er at vi alle har lang og god erfaring med å være menighetsprester og drive menighetsarbeid. Så har jeg også vært domprost og sokneprest i ei stor domkirke, og der skiller jeg meg kanskje ut med å i tillegg ha mye ledererfaring.

Sunniva Gylver. Prest i Fagerborg menighet.

Imponert

– Jeg har hele tiden sagt at dette er en fantastisk ære og en tillitserklæring, og enda mer nå som stemmene er talt opp, sier Sunniva Gylver.

Gylver fikk 21,57 prosent av poengene etter avstemmingen, og er dermed den av kandidatene med tredje største oppslutning. Det er imidlertid få prosentpoeng som skiller de tre gjenværende kandidatene.

– Det betyr at Kirkerådet står fritt til å velge, og det vil ikke være kontroversielt uansett hvem av oss det blir, påpeker Gylver.

Hun legger til at hun er imponert over de andre kandidatene.

– Jeg tenker at dette blir bra uansett. Men det gleder meg at tre kvinner er nominert. Det er et tydelig signal om at Bjørgvin er klar for en kvinnelig biskop.

– Ikke en konkurranse

– Hva tenker du nå om dine muligheter for å bli biskop?

– Dette er ikke et embete man søker på, og jeg opplever ikke at dette er en konkurranse. For min del har jeg lave skuldre, og jeg er så fromt anlagt at jeg ber Gud om at utfallet skal bli det som er best for kirka og evangeliet akkurat nå.

Gylver legger til at hun har det veldig godt i sin nåværende jobb som sokneprest i Fagerborg menighet i Oslo og som universitetslektor ved MF vitenskapelig høyskole.

– Når folk spør om jeg har lyst til å bli biskop, svarer jeg at jeg har lyst til å ta fatt på oppgaven hvis jeg skulle bli valgt, men at jeg foreløpig med stor glede forholder meg til at det er i Fagerborg jeg skal tjene.

Å våge å lede

Kjersti Gautestad Norheim sier hun setter pris på tilliten hun er blitt vist med å bli stemt videre som bispekandidat.

– Det var et sterkt felt, så jeg er veldig takknemlig. Også viser det en stor tillit til kvinner i Bjørgvin, påpeker hun.

– Hva skiller deg fra de to andre kandidatene?

– Jeg syns egentlig ikke det er så interessant å sette kandidatene opp mot hverandre, men det jeg kan si for egen del, er at jeg er veldig motivert for å ta lederansvar i kirken i en krevende tid. Kirka har ikke den samme posisjonen som før, og det ligger endringsprosesser foran oss.

Videre mener hun Bjørgvin i henne vil få en arbeidsglad og nærværende biskop som også evner å se de lengre linjene og som liker å få folk til å dra sammen.

– Og som våger å lede når det kreves.

Dette ble resultatet fra den rådgivende avstemningen:

---

Bispevalg i Bjørgvin

  • Tre kandidater gjenstår, når Kirkerådet skal tilsette ny biskop i Bjørgvin 9.-10. februar.
  • 6. januar ble resultatet fra den rådgivende avstemningen gjort kjent. Til sammen har 398 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp inntil tre navn i prioritert rekkefølge. De tre med flest stemmer har gått videre til neste runde.
  • Disse har stemmerett: Sokneråd i Bjørgvin, ungdomsrådet, vigslede kirkelige ansatte i bispedømmet. I tillegg har proster i andre bispedømmer stemmerett, samt ungdomsrepresentanter til Kirkemøtet og representanter fra teologiske utdanningsinstitusjoner stemmerett.
  • Til sammen har 398 stemmeberettigete instanser og ansatte avgitt stemme. Slik utregnes resultatet:
  • Stemmegiverne har mulighet til å sette opp tre kandidater i prioritert rekkefølge. Stemmene vektes på den måten at førstestemmer gir vektig lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3.
  • For å sikre lokal innvirkning i prosessen er stemmene også vektet ut ifra hvem som avgir den. Stemmer fra menighetsråd og ungdomsrådet (som det proporsjonalt sett er færre av), prester og andre i vigsla stillinger i bispedømmet og nasjonale stemmer fordeler hver sin tredjedel av poengene.

Kilde: kirken.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion