Religion

Rekordmange lister til kirkevalget: – Litt trangere i landskapet

KIRKEVALGET 2023: Onsdag ble valglistene til årets kirkevalg offentliggjort. For første gang har tre valglister stilt til valg i Den norske kirke.

Onsdag ble det klart hvilke lister som er registrert til høstens kirkevalg i Den norske kirke: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke.

I tillegg stiller Nominasjonskomiteens liste, som settes sammen av en lokalt oppnevnt nominasjonskomité. Aldri før har Den norske kirkes medlemmer måttet ta stilling til så mange kandidater og lister å velge mellom.

Erling Birkedal leder Interesseforening for Nominasjonskomiteens liste. Han tror flere lister vil påvirke dynamikken i valgkampen.

– Nå er det enda litt trangere i landskapet. Det er ikke unaturlig at noen som tidligere har stått på Nominasjonskomiteens liste nå velger å stå på én av de andre. Slik sett vil det nok bli mer samling i sentrum blant våre kandidater, tror Birkedal.

Trondheim 28.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Her fra torsdagen. Erling Birkedal, Borg.
FOTO: JOAKIM S. ENGER

Mer komplisert

Ifølge reglene skal Nominasjonskomiteens liste skal være bredt sammensatt, og de kan ikke fronte et bestemt program slik som de andre listene - som Åpen Folkekirke eller Bønnelista.

Det kan gjøre arbeidet med valgkampen mer utfordrende og litt annerledes enn for de andre listene, innrømmer Birkedal.

I kirkevalget velges de som skal styre kirka de neste fire åra. Det skal velges både medlemmer til menighetsrådene som styrer landets nær 1200 menigheter, og til landets 11 bispedømmeråd.

Medlemmene av bispedømmerådene er også medlemmer av Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ.

Årets kirkevalg blir avholdt 11. september, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15. Valget blir avholdt i nærheten av lokalene hvor det avholdes kommune- og fylkestingsvalg.

Nytt av året

Ifølge kirkas valgreglement er det også mulig for ei gruppering å stille liste uten å være registrert innen fristen. Disse har i så fall ikke krav på økonomisk støtte.

For første gang vil også kirkas medlemmer ha mulighet til å forhåndsstemme digitalt. Mellom 10. august og 6. september vil velgerne kunne avgi sin stemme på nett ved å logge inn med BankID.

De som ønsker å forhåndsstemme fysisk og ved oppmøte, kan gjøre det på nasjonal forhåndsstemmedag 31. august, eller andre tidspunkter i egen menighet eller en menighet der de befinner seg. Dersom man heller vil stemme på valgdagen, er denne sammen med kommune- og fylkestingsvalget 11. september.

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion