Religion

Prest nekter å betale bot etter miljøaksjon. Må møte i retten

MILJØAKTIVISME: – Jeg synes det er rart at ikke flere prester tyr til kraftige virkemidler i klimakampen, sier teolog og miljøaktivist Ellen Hageman. I januar må hun møte i retten fordi hun nekter å betale et forelegg etter å ha lenket seg fast til en tankbil.

– Jeg mener jeg handlet i nødrett og har derfor valgt å ikke betale forelegget, sier Ellen Hageman.

Hun er ordinert prest i Den norske kirke, men har det siste året først og fremst markert seg som miljøaktivist. Gjennom sivil-ulydighets-gruppa Extinction Rebellion (XR) har hun vært med på flere aksjoner. En av dem må hun nå møte i retten for.

Den aktuelle aksjonen fant sted på Sjursøya i Oslo i april. Der blokkerte flere titalls XR-aksjonister utfart av oljetankbiler og bensintankbiler fra Oslo havn.

Ifølge Hageman pågikk aksjonen over ti dager. 3. april ble 31 aksjonister bortvist eller innbrakt av politiet, skrev blant andre nyhetsbyrået NTB.

– Hensikten med aksjonen var å stoppe blant annet leveranser med flybensin på vei til Gardermoen. Det var en aksjon som var tydelig rettet mot CO2-utslipp fra fly. Selv var jeg med å lenke meg fast i en bensintankbil og nektet å flytte meg da politiet ba oss om å flytte oss. Dermed ble jeg satt på glattcelle, forteller Hageman.

Siden fikk hun et forelegg på 15.000 kroner. Fordi hun ikke vil betale dette, må hun 24. januar møte i Oslo tingrett, opplyser hun.

Oslo 20220404. 
Aksjonister fra Extinction Rebellion Norge stenger for transporten ut av Sjursøya oljeterminal i Oslo mandag.
Foto: Torstein Bøe / NTB

– En samvittighetssak

Rettssaken tar Hageman med stor ro.

– Jeg synes det er helt greit å gå i retten for dette. Da får jeg jo også muligheten til å si hvorfor jeg har aksjonert og nektet å betale forelegget. Blant annet kommer jeg til å trekke fram at jeg er kristen og mener at miljøkampen er en samvittighetssak.

– De fleste kristne tyr ikke til sivil ulydighets-aksjoner i miljøkampen. Hvorfor gjør du det?

– Det er ikke noe jeg har lyst til. Jeg gjør det fordi jeg dessverre mener det er nødvendig. Verden styrer mot 2,8 graders global oppvarming. Myndighetene og pengemakta klarer ikke å snu utviklingen fort nok. For å snu på det: Jeg synes det er rart at ikke flere prester og andre kristne i Norge går ett skritt lengre i miljøkampen.

I andre land mener hun det er større kultur for kirkelig miljøopprør.

– For eksempel sitter det prester i fengsel i England som har aksjonert for miljøet.

– Tenker du at det har en ekstra symbolverdi at prester tyr til slike virkemidler?

Jeg tenker at prester bør være ledere med stor integritet, og at det derfor er viktig at de ikke bare med ord, men også i handling viser at de er villige til å ofre noe for å vekke mennesker til motstand mot et system som er i ferd med å ta livet av Guds skaperverk, sier Hageman.

---

Extinction Rebellion

  • Organisasjon som driver med ikke-voldelig sivil ulydighet. Målet er å unngå at klimaet når et vippepunkt, stort tap av biologisk mangfold for å unngå en potensiell sosial og økologisk kollaps.
  • Forkortes XR. Navnet betyr opprør mot utryddelse på norsk.
  • Organisasjonen er løselig organisert med stor grad av selvbestemmelse for lokallagene. Det er lokallaget i Telemark som organiserer aksjonen i Skien Kirke.

Kilde: Wikipedia.

---

– Må riste i strukturene

Hageman roser Den norske kirke for sitt miljøengasjement, men mener de må ty til sterkere lut for «å riste litt i strukturene».

– I dag ender klimakampen fort opp med nok en klimagudstjeneste, mener Hageman.

Hun synes både kirken og samfunnet generelt i større grad må tenke på miljøkamp som noe mer «enn bare hva den enkelte kan gjøre».

– Men holder det ikke at kirken er i dialog med myndighetene?

– Kirka er gode på dialog. Men ingenting tyder på at det er nok. Svært folkerike deler av kloden er i ferd med å bli ubeboelige for mennesker. Antallet ville dyr er minska med to tredjedeler på den tida jeg har levd. Endringene er apokalyptiske. Å tro at dialog er nok, er i beste fall naivt. Jesus helbreda på sabbaten. Det er en historie vi burde ta lærdom av. Kirka må tørre å gjøre det gode også når det strider mot etablerte regler.

Preses Olav Fykse Tveit er blitt forelagt kritikken fra Hageman. Han mener det er uklart hva hun mener Den norske kirke burde gjøre.

– Det store alvoret i ansvaret for Guds skaperverk og for våre medmennesker må komme til uttrykk i både det vi sier og det vi gjør. Jeg mener Den norske kirke skal bidra til en åpen samfunnsdebatt, redusere egne utslipp og utfordre folk, bedrifter og politikere til handling innenfor lovens og ytringsfrihetens vide rammer, skriver han i en e-post til Vårt Land.

Videre påpeker han at det er viktig at kirken får med hele samfunnet på en endring som er tuftet på demokratiske prosesser.

– I likhet med Kongen i nyttårstalen har jeg et inderlig håp om at vi klarer å handle i tråd med alvoret i situasjonen. Vi må holde fast i håpet om at det er mulig, skriver han.

Aksjonerte i kirke

To uker etter aksjonen på Sjursøya var Ellen Hageman med i en annen klimaaksjon som fikk stor omtale i blant annet Vårt Land. Midt under prest Øystein Gunnersen sin preken 1. påskedag forsøkte seks rødkledde aksjonister fra XR å ta seg inn i Skien kirke. Bakerst sto Hageman i prestekjole. Hun bar på et kors av døde dyr.

«Vi gjør dette for å få oppmerksomhet på den massive nedbyggingen av natur som skjer i landet vårt. Vi er som samfunn preget av et syn på verden der mennesket er i sentrum for alt. Det gjør at vi ikke har noen tabuer knyttet til tap av natur og ødeleggelse av habitater for andre arter. Dette gjelder også Den norske kirke», sa Hageman i en pressemelding.

Aksjonen vekket sterke reaksjoner hos både politikere, biskop, sokneprest og kirkegjengere. Menigheten gjorde det klart at de tok «fullstendig avstand» fra aksjonsformen som ble brukt i kirken, men ønsket ikke å anmelde saken til politiet. Kort tid etter kunne politiet opplyse at de likevel har startet etterforskning.

Foreløpig har ingen av aksjonistene hørt noe fra politiet, ifølge Hageman.

Politiadvokat Kristin Synnøve Drågen opplyser til Vårt Land at saken fortsatt er til etterforskning.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion