Religion

Vil fjerne vektlegging av samlivsform ved ansettelser i Den norske kirke

SAMLIV: Åpen folkekirke vil fjerne muligheten bispedømmeråd har til å vektlegge samlivsform ved ansettelser i Den norske kirke. Nå skal saken opp i Kirkerådet.

Når Kirkerådet samles 8. og 9. desember, vil ansettelsespraksisen i Den norske kirke (DNK) være et av temaene.

På bordet ligger et forslag om at ansettelsesorganer i Den norske kirke ikke lenger skal kunne forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet samlivsform. Kirkerådet skal vurdere om saken nå skal sendes ut på høring.

Unntak fra lov

Bakgrunnen er et brev Gard Sandaker-Nielsen, leder for den kirkepolitiske listen Åpen folkekirke, sendte til Kirkerådet i oktober. Her tok han til orde for ny behandling av ansettelsespraksisen.

I den norske likestillings- og diskrimineringsloven slås det fast at man ikke har mulighet til å forskjellsbehandle utifra seksuell orientering eller legning. Men lovverket åpner opp for et unntak i paragraf 9 etter visse kriterier.

Per i dag er det bare Stavanger bispedømmeråd som har mulighet til å benytte seg av dette unntaket.

Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette en person på grunn av vedkommendes homofile samliv, uten å bli felt for brudd på likestillings- og diskrimineringsloven.

Det vil Åpen folkekirke nå sette en stopper for:

– Kirkemøtet bør ta stilling til hvorvidt Den norske kirke som trossamfunn skal følge loven og likebehandle alle arbeidstakere, eller om det fortsatt skal være mulig å benytte seg av unntaket og fortsatt kunne diskriminere, skriver Sandaker-Nielsen i brevet til Kirkerådet.

Dersom Kirkerådet vedtar å sende saken ut på høring, havner den avslutningsvis på sakslisten til Kirkemøtet i august 2023.

– Meningstvang

Bilder KM 2021- fredag  Therese Egebakken

Therese Egebakken er leder for Frimodig kirke Ung og sitter i Stavanger bispedømmeråd og i Kirkerådet. Hun reagerer kraftig på det hun oppfatter som manglende respekt for demokratiet, og oppfordrer medlemmene i Kirkerådet til å droppe behandling av saken:

– Vis respekt for kirkemedlemmene i Stavanger som ved forrige kirkevalg stemte inn et konservativt flertall av personer til bispedømmerådet og som har gjort et lovlig og demokratisk vedtak, skriver hun i et innlegg på sosiale medier.

Egebakken peker på at Kirkemøtet har et vedtak fra 2017 om to likestilte syn i spørsmålet om ekteskap og samliv, og mener dette vedtaket blir oversett hvis Den norske kirke fjerner muligheten til å vektlegge samlivsform ved ansettelser.

– Poenget med to syn på likekjønnet ekteskap er jo at det skal være like mye mulig og lov å stå for at ekteskapet ikke er for likekjønnede par som å mene at ekteskapet også er for likekjønnede par.

Nå mener hun det konservative samlivssynet kan bli presset ut av Den norske kirke, og kritiserer Åpen folkekirke for å overstyre tidligere vedtak:

– Dette vil være motstridende med lovnaden om «to likestilte og likeverdige» syn på likekjønnet samliv/vigsel. Det vil være meningstvang.

– Ikke stolt

Thor Magne Seland sitter også i Stavanger bispedømmeråd, men er valgt inn fra Åpen folkekirke. Han er uenig med sin bispedømmerådskollega, og mener snarere at det er på høy tid at Den norske kirke nasjonalt legger sterkere føringer på bispedømmerådenes ansettelsesprosesser:

– Jeg er ikke stolt over å sitte i et råd som fortsatt fatter vedtak om at diskriminering ved ansettelse er helt greit, skriver Seland på sin egen Facebook-profil.

Thor Magne Seland, Nestleder Stavanger bispedømmeråd

Han understreker også at det er demokratisk at det øverste organet i Den norske kirke nå kan få muligheten til gjøre et vedtak:

– Vi trenger et prinsippvedtak på hvordan en stor, felles organisasjon som representerer en demokratisk og landsdekkende folkekirke skal forholde seg til det norske lovverket.

Kirkerådet behandler saken på fredag 9. desember 2022.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne artikkelen, skrev vi tilsetninger i tittel. Det skal være ansettelser. Rettet 9.12.2022, kl. 12.56.

---

Ansettelser i Den norske kirke

  • Det er bispedømmerådene i Den norske kirke som ansetter prester, mens fellesrådene ansetter andre kirkelige ansatte, som kateketer, diakoner og trosopplærere.
  • Som det eneste av 11 bispedømmeråd, har Stavanger fremdeles mulighet til å vektlegge samlivsform ved ansettelser i bispedømmet. Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette noen basert på at vedkommende lever i et homofilt samliv.
  • Nå ønsker Åpen folkekirke å fjerne denne muligheten for hele Den norske kirke, og har fremmet sak om dette til Kirkemøtet 2023. Saken skal først opp til behandling i Kirkerådet denne uka, der de skal bestemme hvorvidt saken skal ut på høring.
  • Kirkerådet har ikke oversikt over ansettelsespraksis i fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke når det kommer til vektlegging av samlivsform.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion