Religion

Beklager ordvalg etter generalsekretær-strid

MISJONSSAMBANDET: Informasjonsleder Espen Ottosen beklager en «noe ubalansert» kommunikasjon i dagene etter at tidligere generalsekretær Øyvind Åsland brått måtte fratre.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

I en leder i organisasjonsbladet Utsyn, skriver Espen Ottosen at han forstår at «noen mener at jeg som informasjonsleder har opptrådt uryddig ved å kritisere hvordan (flertallet i) hovedstyret gjennomførte generalsekretærens avgang».

– Noe av det jeg sa offentlig i mai og under generalforsamlingen var for skarpt og burde vært usagt. Jeg sikter primært til noen intervjuer i Vårt Land og Dagen, siden jeg har forsøkt å unngå å fremsette kritikk i Misjonssambandets egne kanaler (kanskje unntatt noen ord i mai i en podkast og i en lederartikkel), skriver Ottosen.

Utfordrende

Han erkjenner, i lederartikkelen, at det byr på utfordringer å lage balansert journalistikk når meningene er delte.

– Iblant trår vi galt. Dessverre fremsto nettsiden vår (der det dessverre ikke går tydelig nok frem hvilke saker som produseres av Utsyns journalister) noe ubalansert i dagene etter at det ble kjent at Åsland skulle slutte og kanskje også ved starten av generalforsamlingen. Det beklager jeg.

Ga hovedstyret ansvaret

Åsland gikk av som generalsekretær i mai i år. Da sa Ottosen til Vårt Land at han var «rystet» over Åslands brå avgang, og at han de siste månedene hadde vært bekymret for at generalsekretæren skulle bli presset ut av jobben. Ottosen sa at han ikke hadde trodd Åsland skulle slutte før generalforsamlingen i begynnelsen av juli, og at han hadde unt ham en ryddig og verdig avslutning etter 12 år.

– For meg er det helt opplagt at han ønsket å fullføre sin generalsekretærperiode med stil. Jeg gir hovedstyret det fulle og hele ansvaret for den brå avgangen, sa Ottosen den gangen.

– Rollen jeg tok, var ikke bare heldig

Til Vårt Land sier Ottosen nå at lederartikkelen ble skrevet med bakgrunn i at Utsyn over flere sider har forsøkt å bringe en statusrapport om uroen i NLM.

– Det var naturlig å skrive en lederartikkel om Utsyns rolle i å belyse den krevende situasjonen vi har vært oppe i. Jeg ønsket å beklage hvordan nettsiden så ut i mai og juni. Vi forsøkte å dekke dette balansert, men da vi tok en evaluering og fikk en del tilbakemeldinger, så jeg at særlig tittelbruken og balansen ble noe skjev, sier Ottosen.

– Har du også hatt et behov for å rydde opp overfor hovedstyret og ledelsen?

– Ja, det tenker jeg. Så lenge jeg står i den stillingen fortsatt, ønsker jeg å bidra til å skape et klima for god dialog og samarbeid, og da er det også naturlig å av og til komme med en beklagelse når man i ettertid ser at den rollen jeg tok, ikke var bare heldig.

– Har du blitt bedt om å komme med beklagelse?

– Jeg har hatt god dialog, opplever jeg. Både med fungerende generalsekretær, dagens hovedstyreformann, og også den forrige, og nåværende nestformann. Men jeg synes det blir galt å si noe offentlig om hva de har sagt til meg og hva slags vurderinger de gjør, sier Ottosen.

Leder for hovedstyret i NLM, Knut Espeland, hadde lørdag ikke anledning til å gi kommentarer.


Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i debattavdelingen i Vårt Land og har et bredt kompetansefelt innen religion, klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion