Religion

Overrasket over at så mange briter fremdeles kaller seg kristne

STORBRITANNIA: Mindre enn halvparten av befolkningen i England og Wales regner seg som kristne. – Tilsvarende tall i Norge ville vært lavere, sier religionssosiolog Pål Kjetil Botvar.

– At under halvparten er kristne er i grunn ikke så overraskende. Tilsvarende tall i Norge ville vært lavere. Hvis det er noe som overrasker meg, er det at nesten halvparten fremdeles betegner seg som kristne, sier Pål Kjetil Botvar, professor ved institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder.

For først gang siden England og Wales begynte med folketelling, er det mindre enn 50 prosent av befolkningen som anser seg selv som kristne. Bare det siste tiåret er antall kristne i landet redusert med 5,5 millioner mennesker.

Det er resultatet når folketellingen for 2021 legges frem, melder avisa The Guardian.

Samtidig øker den muslimske befolkningen med 1,2 millioner medlemmer på ti år. Antall muslimer i England og Wales ligger nå på 3,9 millioner.

Men det er riktignok den ikke-religiøse delen av befolkningen som har økt mest. Omtrent 37 prosent av befolkningen sier nå at de ikke har noen religion, noe som er en økning på 15 prosent de siste 20 årene.

– Dette er en utfordring til å ikke bare stole på at Gud vil bygge sitt kongerike på jord, men også gjøre vår del for å gjøre Kristus kjent, sier Stephen Cottrell, erkebiskopen i York, til The Guardian.

Videre sier han at tiden hvor de fleste automatisk identifiserer seg som kristne, er over.

Ikke overrasket

Pål Ketil Botvar peker på trender som pluralisering og sekularisering som hovedårsaker:

– Det er ikke noe nytt at det i Europa blir både mer sekulært, men også mer pluralistisk, med flere muslimer og andre religiøse grupperinger.

Botvar tror dessuten at individualisering kan innvirke når folk blir spurt om religiøs tilhørighet:

– Det å være kristen eller religiøs er et veldig ubestemmelig uttrykk. I dagens samfunn, med økende individualisering, liker ikke folk å bli plassert i bås. Når man da blir spurt om man er kristen eller ei, kan folk bli usikre på hva spørsmålet innebærer. Derfor har vi et metodisk problem når man stiller spørsmål om religiøs tilhørighet.

Sterk økning i minoritetsbefolkning

I tillegg til endringer i religiøse preferanser, er også den etniske sammensetningen i England og Wales i forandring.

For første gang har to engelske storbyer, Leicester og Birmingham, en innvandrerbefolkning som utgjør mer enn 50 prosent av byenes innbyggere.

Dette står i kontrast til England og Wales forøvrig, der kun 18 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn.


---

Den anglikanske kirke

  • Englands offisielle kirke.
  • Ble grunnlagt i 1867 da Henrik VIII brøt med den katolske kirke.
  • Har 80 millioner medlemmer på verdensbasis.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingvild Kessel

Ingvild Sandnes Kessel

Ingvild Sandnes Kessel er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion